tidsenligaverktyg

Filmer digitalt lärande

Nya filmer från SPSM om digitalt lärande och framgångsfaktorer. Forskare, elever och Skoldatatekens roll.

SPSM film

 

Programmering och kod i skolan

 I och med förändringarna i läroplanen så blir programmering obligatoriskt i skolan. Framförallt i ämnena matematik och teknik. Här finns flera exempel på olika kod-möjligheter. 

Hjälp tomten lösa koduppgift varje dag. Från Unga programmerare.

Kodkalender 2022

Högläsning ger ökad hjärnaktivitet

Ju mer högläsning som barnen exponerats för under 3- till 5-årsåldern desto mer aktiverades vissa delar av hjärnan när de fick lyssna på en uppläst berättelse. Studie visar att effekten kan mätas med magnetkamera.

Fler artiklar...

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek