tidsenligaverktyg

Äntligen hör Fiona vad läraren säger.

Fiona som går i 8:an har fått låna en ComfortFokus som gör att hon kan fokusera på vad läraren säger. Fiona hör bra, men hon har APD, Auditory Processing Disorder, störningar som påverkar hur hjärnan bearbetar ljud. 

RU ger effekt även i spanska på gymnasiet

Reciprok undervisning är en metod som används för att öka läsförståelsen. Nu visar spanskläraren Sandra Håkanssons studie om språkundervisning att det är en framgångsrik metod att använda i spanskaundervisningen på gymnasiet. 

Tala urklipp på Android

Tala urklipp heter en app som gör vad den heter. Den läser upp urklipp på Androidtelefoner och plattor. Äntligen! en billig talsyntes till androidenheter.

Samtal påverkar barns språkutveckling

Små barns ordförråd är en viktigt grund för deras senare språkliga och kognitiva utveckling. Föräldrars sätt att tala med barnen påverkar deras språkutveckling. Det visar Christine Cox Eriksson forskning om den tidiga ordförrådsutvecklingen hos svenska barn i åldrarna 12–30 månader.

Fler artiklar...

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek