tidsenligaverktyg

Högläsning ger ökad hjärnaktivitet

Ju mer högläsning som barnen exponerats för under 3- till 5-årsåldern desto mer aktiverades vissa delar av hjärnan när de fick lyssna på en uppläst berättelse. Studie visar att effekten kan mätas med magnetkamera.

Samtal påverkar barns språkutveckling

Små barns ordförråd är en viktigt grund för deras senare språkliga och kognitiva utveckling. Föräldrars sätt att tala med barnen påverkar deras språkutveckling. Det visar Christine Cox Eriksson forskning om den tidiga ordförrådsutvecklingen hos svenska barn i åldrarna 12–30 månader.

Tala urklipp på Android

Tala urklipp heter en app som gör vad den heter. Den läser upp urklipp på Androidtelefoner och plattor. Äntligen! en billig talsyntes till androidenheter.

De saknade barnen

Alla borde se Kenth Hedevågs föreläsning. Den ger förståelse för varför somliga elever stannar hemma och några förslag på vad man kan göra. Föreläsningen finns tillgänglig på UR-Samtiden

Äntligen hör Fiona vad läraren säger.

Fiona som går i 8:an har fått låna en ComfortFokus som gör att hon kan fokusera på vad läraren säger. Fiona hör bra, men hon har APD, Auditory Processing Disorder, störningar som påverkar hur hjärnan bearbetar ljud. 

Fler artiklar...

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek