tidsenligaverktyg

Se de tidiga tecknen

Utbildningsdepartementet ger ut en antologi som presenterar sju personliga berättelser från vardagen i förskola och skola. Den är ett delbetänkande av Utredningen om översyn av skolans arbete med utsatta barn.

 

bild från Regeringskansliets nedladdningssidaAlla visar ett starkt engagemang för barn och elever men också hur komplex verkligheten är att hantera. Sex forskare har fått möjlighet att reflektera över dessa berättelser. Deras reflektioner är spännande läsning och speglar också hur berikande det kan vara med vitt skilda forskningsperspektiv på förskola och skola.

 

De de tidiga tecknen - forskare reflekterar över sju berättelser från förskola och skola

SOU 2010:64
Utgiven: 1 oktober 2010
Typ: Statens offentliga utredningar (SOU)
Avsändare: Utbildningsdepartementet
Utredningen om översyn av skolans arbete med utsatta barn

Talsyntes stor hjälp

På Skoldatateket i Falkenberg jobbar specialpedagogen Kenneth Jönsson. Han vet vad som behövs för att få bokstäverna att hamna på rätt plats. Ett hundratal elever i grundskolan och gymnasiet har fått låna utrustning som hjälper dem i skolarbetet.

När läraren känner att en elev har läs- eller skrivproblem blir Kenneth Jönsson inkopplad. Tillsammans med eleven och hans föräldrar testar de fram det hjäpmedel som passar bäst. Därefter får eleven låna utrustningen i några veckor för att känna hur den fungerar. Om allt fungerar som det ska köper skolan in utrustningen som behövs.

I år kommer åk 7-9 vara med i En-till en-projektet, det vill säga de kommer att ha egna bärbara datorer. Talsyntes finns på samtliga datorer. Det är bra för då kan eleverna få lässtöd när texter på datorskärmen även blir upplästa.

Talsyntes är en stor hjälp för den som har svårt att läsa, säger Kenneth Jönsson i en artikel i Hallands Nyheter 16 augusti.

Läs hela artikeln Bokstäverna hamnar rätt med Kenneths hjälp 

Läs också om Felix som inte har ont i magen längre inför skolstarten 

 

 

 

Hjälp ditt barn att lyckas med läsningen!

Alla kan lära sig läsa och skriva! Men några av oss behöver mer hjälp. För dig som vill hjälpa dina barn finns nu filmen Hitta läsningen! som visar hur föräldrar kan hjälpa sina barn till läsning. Det är Kod-Knäckarna som med sin dvd vill ge föräldrar tips och idéer om hur föräldrar kan hjälpa sina barn.

Med hjälp av dvd:n Hitta läsningen! gör du en spännande resa in i bokstävernas värld tillsammans med ditt barn. Ni leker och lär er sambandet mellan ljud och bokstäver. Logopeden Bodil Andersson Rack guidar er genom övningarna.

Hitta läsningen! innehåller 16 st övningar tänkta för barn mellan 5 och 8 år. Övningarna bygger på forskning och beprövad erfarenhet. På dvd:n finns också en tio minuter lång film för föräldrar med annat modersmål än svenska.

http://www.kodknackarna.se 

Hitta läsningen! är producerad av Kod-Knäckarna, ideell förening, i samarbete med Natur & Kultur, med stöd från
Arvsfonden m.fl. Kod-Knäckarna har även annat material för föräldrar och lärare.

Föräldrapaketet Föräldrar - en resurs för sina barn är en cd och broschyr som beskriver vad dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter är. Du lär dig hjälpa ditt barn i vardagen och med skolarbetet från starten.

omslag dvd Tidigt fokus på läsutvecklingTidigt fokus på läsutveckling är en dvd för lärare, som också många föräldrar har stor nytta av.

------------------

Jag har sett filmerna och kan varmt rekommendera dem.
/Britt Hansson

Fröken Matte

Fröken Matte gör succé på Youtube. När lektionstiden inte räckte till i matematik B, hittade lärarna på Hagagymnasiet i Borlänge en ny möjlighet - de spelade in filmer. Nu kan eleverna förbereda sig innan lektionen och lärarna hinner ge individuell hjälp till eleverna.

Med hjälp av elever och lärare på Mediaprogrammet utformade man små videofilmer med olika räkneexempel. Se filmerna på YouTube http://www.youtube.com/user/FrokenMatte

Läs mer i Dalarnas Tidningar

Simon klarade det

SimonÄven om förutsättningarna kan verka små, är det fullt möjligt att lyckas. Om det berättade Simon Sjöholm i ett föredrag i Lycksele 26/3 2010. Tack vare stort stöd från familjen har han lyckats att klara skolan, trots stora svårigheter.

Simon gav oss sin bild av hur svårt det kan vara, och hur bra det kan bli när när skolan är öppen för nya lösningar och vill hjälpa en elev utifrån de förutsättningar eleven har. Gymnasiet fungerade bra och när han gick ut fick han ett skriftligt bevis på att han har betytt mycket för skolas utveckling. "

"Skolan öppnade alla dörrar på vid gavel och tog emot den kunskap och erfarenhet som fanns. Vi har lärt oss otroligt mycket i förhållningssätt och blivit bättre pedagoger. Vi har fått utvecklas och Simon ar varit det perfekta objektet att leda oss"
"Inte bara de undervisande lärarna har lärt sig genom att undervisa eleven, hela skolan har lärt sig. Det har fått en överspriding och förhållningssätt gentemot andra elever i behov av stöd har förbättrats"

Vad gjorde de för att lyckas?

 • Att alla lärare måste få en grundläggande utbildning när det gäller specialpedagogik.
 • Att alla lärare måste få kunskap om ur man tidigt upptäcker om en elev har läs- och skrivsvårigheter.
 • Att alla lärare inser vikten av att dessa elever får tillgång till alternativa verktyg så tidigt som möjligt.
 • Att eleven, föräldrar och lärare får en grundlig utbildning i hur man använder de alternativa verktygen

 Simons goda råd:

 • Hitta elevens starka sidor
 • Finn rätt studieteknik
 • Sätt in alternativa verktyg tidigt
 • Utbildning är viktig om verktygen till elev, föräldrar och lärare.
 • Låt eleven får redovisa i bilder, som kollage eller i ljudmeddelanden.
 • Eleven kan behöva hjälp att förstå frågorna och hjälp till att knuffas in i rätt spår om arbetsminnet brister.
 • Använd pys-paragrafen.
 • Ge hjälp att översätta ord som eleven fastnar på.
 • Ge muntliga prov om det behövs.

Om inte skolan ger tillräckligt stöd bli det sociala livet lidande. Eleven hinner inte med att leka ifall skolan måste prioriteras på fritiden tillsammans med föräldrarna. Många gånger måste elever göra sin muntliga prov på raster och efter skolan.

Simon som är en briljant föreläsare arbetar nu på ICAP, med just de verktyg som han har haft så mycket nytta av själv.

 

 /Britt Hansson

 

 

 

Arbetsminnet går att träna

Det visar Stefan Strohmayer och Magnus Ivarsson i sitt examensarbete på psykologprogrammet, Stockholms universitet. Under hösten 2009 och våren 2010 genomförde de en utvärdering av Minneslek Senior på barn 7-11 år med ADHD.

Barn med diagnosen ADHD uppvisar ofta en sänkt arbetsminneskapacitet samt svårigheter inom matematik och svenska. Barnen i studien blev slumpvis indelade i en aktiv kontrollgrupp (som tränande ordförmåga) och en träningsgrupp (som använde Minneslek Senior).

Barnen i träningsgruppen förbälttrade sina resultat signifikant, i jämförelse med kontrollgruppen, på test som mätte verbalt arbetsminne och aritmetisk förmåga efter slutförd träning.


Nytt program för arbetsminnesträning

presenterades av Elevdata på Bok & Bibliotek. Programmet heter Minneslek Flex och är framtaget av LäraMera, Leripa och Kognitiva kompaniet.

Programmet demonstreras på ID-Dagarna den 13-14/10. Mer information om programmet hittar du på MV-Nordics webbplats www.mv-nordic.com/se och på www.minneslek.se

 

Skoldatatek - en möjlig väg?

Två specialpedagoger i Eskilstuna har som examensamensarbete gjort en jämförande analys mellan Skoldatatekets verksamhet - utbud och skolpersonalens behov - efterfrågan.

De två specialpedagogerna heter Ann-Charlotte Dahlström & Cecilia Taléus Brokvist och de har gjort sitt arbete vid Umeå Universitet.
SKOLDATATEK & IKT
En möjlig väg för att nå visionen om en skola för alla?

I diskussionen skriver de:
Vi tycker att Skoldatateket är en tillgång och en mycket bra resurs för kommunens skolor.
Verksamheten är ett komplement för skolorna, dit personalen kan komma för att höja sin
kompetens om IKT och specialpedagogiskt stöd.
....
Vår enkätundersökning bekräftar den tidigare forskningen som säger att tilltron på IKT som
alternativt verktyg är stor bland pedagoger, men för att det ska användas i undervisningen
krävs kunskap, tid, ekonomiska resurser, bättre teknisk utrustning och support
....
Vi tror att Skoldatateket och IKT som ett alternativt verktyg är en möjlig väg för att öka elevers
självförtroende och motivation, vilket kan bidra till att eleverna uppnår både egna och
nationella mål. Det kan leda till att eleverna, i en skola för alla, blir bättre rustade för de krav
som ställs i det moderna västerländska informationssamhället. Vi önskar att vår rapport kan
bidra till att kommunens elever som är i läs- och skrivsvårigheter, i framtiden får den hjälp
och det stöd de har rätt till.

Talsyntes-funktion och direktöversättning i Office 2010


Talsyntes-funktion - Microsoft har i den senaste versionen av Office ett inbyggt stöd i alla program för att få markerad text uppläst. Det finns stöd för ett 20-tal språk, varav svenska är ett.

Office har inget stöd för att ändra talhastigheten, men det har Windows. Tyvärr har svenska inte lagts in i där ännu, men det kommer.

På grund av konkurrenslagstiftningen så måste du själv ladda ner "motorn" och de språkpaket du vill använda. Här finns en instruktion om hur du går tillväga för att få igång talsyntesen i Office 2010: http://office2010.microsoft.com/en-us/onenote-help/using-the-speak-feature-with-multilingual-tts-HA101825279.aspx

Översättning - En annan nyhet i Office 2010 är en miniöversättare som ger dig översättningar i en pop-up-ruta så fort du markerar en text.

Källa: Microsoft Skola
http://www.facebook.com/home.php#!/MicrosoftSkola


Jonas Eklund
Täby skoldatatek
www.taby.se/skoldatatek

 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Microsofts lathund om Text-till-Tal i MSOffice2010
från
Ia Lindberg
Södertälje Skoldatatek

Talande webb

Tack vare Funka kan Skoldatatek.se nu erbjuda tjänsten Talande webb.

Aktivera talande webb

Talande Webb är ett hjälpmedel som gör att webben talar. Talande Webb läser upp webbsidor och pdf-filer, markerar den text som läses upp, sparar uppläst tal som mp3 och ger dig möjlighet att använda läslinjal eller skärma av för att hålla fokus på det du läser. Talande Webb är gratis för dig som användare.

All information om tjänsten hittar du på
http://www.funkaportalen.se/Tema/Ljud/Sa-funkar-Talande-Webb/

Programmet finns även för Mac, men med engelskt tal, än så länge. 

Här är länken till nedladdning för Mac http://www.browsealoud.com/page.asp?pg_id=80004

Tidig träning motverkar dyslexi

Ett av tjugo barn i en klass har statistiskt sett dyslexi, svårigheter med att lära sig läsa och skriva. Men majoriteten av dessa barn skulle aldrig utvecklat sin funktionsnedsättning, om de fått hjälp i tid. Det säger Mats Myrberg, professor i Specialpedagogik på Stockholms universitet, i en artikel i Forskning och Medicin.

Det finns inget entydigt sätt att fastställa diagnosen dyslexi, men det finns pedagogiska modeller för hur man ska arbeta för att upptäcka svårigheter i ett barns språkliga utveckling.

Läs hela artikeln på Forskning och Medicins webbplats

De nordiska länderna har en lång tradition inom dyslexiforskning. Mest känd är den s k Bornholmsstudien som publicerades i slutet av 1980-talet och som experimentellt visade att om man tidigt tränar barnen i fonologisk medvetenhet, ger det en mycket positiv effekt på läsoch skrivutveckling. —  Studien visade att hela 80 procent av de barn med bristande fonologisk medvetenhet som tidigt redan i förskolan fick förebyggande hjälp, utvecklade senare sin läs- och skrivförmåga i likhet med andra barn, säger Mats Myrberg.

När det gäller att tillämpa rätt pedagogik, ställs det höga krav på lärarnas kunskaper om barns språkliga utveckling, säger Mats Myrberg. Här brister det kraftigt i lärarutbildningen.
Ett av problemen för dyslektiker uppstod också när staten avhände sig ansvaret för skolan, menar Mats Myrberg.
— Kommunaliseringen skapade en ojämnlikhet. En del kommuner gör stora insatser, medan andra inte alls tar sitt ansvar.

 

 

Fler artiklar...

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek