tidsenligaverktyg

Hitta språket!

Screenshot 2014-05-07 22.03.39Kodknäckarna bjuder oss på den nya filmen Hitta språket! om barns språkutveckling 0-5 år. 

Målet är att förbättra barnens språköra och öka läsglädjen, för att minska risken för senare läs- och skrivsvårigheter. Ett starkt språk är en viktig grund för barns möjligheter att lyckas i livet.
Låt oss dela med oss av filmen till alla småbarnsföräldrar! 

Molntjänster

- Vaddå molnet? Vi säger uppe i molnet och menar servertjänster som ligger "någonstans" och det krävs internetuppkoppling för att skicka och för nå dem. Här är några vanliga molntjänster samlade:

Så vill Skolverket förbättra skolan

Bättre resultat i skolan var anledningen till Skolverkets aktualitetskonferenser runt om i Sverige. Tre utvecklingsområden har de lyft fram: Likvärdig utbildning, skicklig utbildning och långsiktighet i reformarbetet. 

Skrivet om en-till-en

Unos Uno heter ett forskningsprojekt som 2010-2013 har forskat om vad som händer på skolor där varje elev får var sin dator. Projektet har förutom årliga rapporter resluterat i Åke Grönlunds bok Att förändra skolan med teknik -bortom en dator en elev. Håkan Fleichers avhandling En elev en dator, visar ungefär samma resultat.

Skickliga lärare

är den största framgångsfaktorn i skolan. Men vad menas med en skicklig lärare? Eva Heimdahl Mattson och Catharina Tjernberg vid Stockholms universitet har några svar på det.

Fler artiklar...

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek