tidsenligaverktyg

Extra anpassningar skyndsamt inom ramen för den ordinarie undervisningen

ska de elever få som riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Åtgärdsprogram blir inte nödvändiga vid stöd inom ordinarie undervisning, enligt Regeringens remiss till LagrådetTid för undervisning – lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram

loggaJa, nu behövs verkligen Skoldatatek, med specialpedagogisk it-kompetens i varje kommun! Behövs även en lagändring om att denna kompetens ska erbjudas i varje ort, så som föreslogs i Salamancadeklarationen (FN 1994, undertecknad av Sverige) ?

Skriv utE-post

Miljoner att tjäna på stöd i skolan

Kommuner skulle kunna tjäna miljoner på bara några år genom stödinsatser åt elever för en mindre summa. Det menar nationalekonomerna Anders Wadeskog och Ingvar Nilsson i en rapport till regeringen. Problemet är att skolans kostnader först längre fram blir till vinst eller förlust i andra delar av kommunernas budget, förklarar Ingvar Nilsson.

Skriv utE-post

Fler artiklar...

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek