tidsenligaverktyg

Extra anpassningar skyndsamt inom ramen för den ordinarie undervisningen

ska de elever få som riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Åtgärdsprogram blir inte nödvändiga vid stöd inom ordinarie undervisning, enligt Regeringens remiss till LagrådetTid för undervisning – lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram

loggaJa, nu behövs verkligen Skoldatatek, med specialpedagogisk it-kompetens i varje kommun! Behövs även en lagändring om att denna kompetens ska erbjudas i varje ort, så som föreslogs i Salamancadeklarationen (FN 1994, undertecknad av Sverige) ?

Skriv ut E-post

Fler artiklar...

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek