tidsenligaverktyg

Locka fram läsaren ...

urkunskapsbankenLocka fram läsaren med lust och lek heter en av UR-Kunskapsbankens webbresurser. Det är en inspriation för att stödja barns läs- och skrivutveckling.

Extra anpassningar skyndsamt inom ramen för den ordinarie undervisningen

ska de elever få som riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Åtgärdsprogram blir inte nödvändiga vid stöd inom ordinarie undervisning, enligt Regeringens remiss till LagrådetTid för undervisning – lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram

loggaJa, nu behövs verkligen Skoldatatek, med specialpedagogisk it-kompetens i varje kommun! Behövs även en lagändring om att denna kompetens ska erbjudas i varje ort, så som föreslogs i Salamancadeklarationen (FN 1994, undertecknad av Sverige) ?

Skickliga lärare

är den största framgångsfaktorn i skolan. Men vad menas med en skicklig lärare? Eva Heimdahl Mattson och Catharina Tjernberg vid Stockholms universitet har några svar på det.

Varenda unge - föreläsningarna

 

Se de filmade föreläsningarna från konferensen Varenda unge, som hölls på tre orter - Umeå, Göteborg och Stockholm - och handlade om hur teknik kan stödja elever med svårigheter under gymnasietiden.

Så vill Skolverket förbättra skolan

Bättre resultat i skolan var anledningen till Skolverkets aktualitetskonferenser runt om i Sverige. Tre utvecklingsområden har de lyft fram: Likvärdig utbildning, skicklig utbildning och långsiktighet i reformarbetet. 

Fler artiklar...

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek