tidsenligaverktyg

Låna e-böcker från biblioteket

Låna e-böcker och läs i datorn, telefonen eller plattan. Har du svårt att läsa tryckta böcker har du dessutom rätt att låna så kallade tal-böcker. Det behövs inga diagnoser.

Mount Dyslexi

Att ha dyslexi och ändå klara skolan kan kännas som att bestiga ett berg, säger Gro Granqvist och Louise Lindqvist, två 20-åriga tjejer med dyslexi. Men berget kan ha en trappa som gör att det är lättare att komma upp. Den trappan vill de vara med om att visa på. Kanske kan de vara det första eller sista steget i den trappa som gör det möjligt att nå målet. 

Dyslexi genom livet

Anna Fouganthines avhandling Dyslexi genom livet - Ett utvecklingsperspektiv på läs- och skrivsvårigheter visar att problem med läsningen består genom hela skolan. Även de som har fått hjälp med sin läsning och skrivning har fortsatta svårigheter.

Om skoldagen ska fungera ...

Det finns åtta punkter som behöver vara uppfyllda för att ett barns skoldag skall fungera. För barn med autism och/eller adhd-add är det än viktigare.

Lättläst ses över

Statens insatser för lättläst ska ses över. Om detta kan läsas i ett pressmeddelande från Regeringskansliet 25 okt, 2012

Diagnos krävs inte!

Var fjärde lärare i grundskolan tror att det behövs diagnos för att eleven ska få det stöd som behövs. Detta visade en undersökning med 1000 lärare beställd av Lärarnas tidning.

Fler artiklar...

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek