tidsenligaverktyg

UR.se blir ännu bättre

Användbarhet ska genomsyra allt vi gör, säger Erik Fichtelius, VD, URNya UR.se

Ett nyhetsbrev ersätter den gamla tyckta katalogen. Nyhetsbrevet är kopplat till en ombyggda sajt, ur.se, med sökbarhet, flexibilitet och just användbarhet.

Över 11 000 program gjorda för det svenska utbildningsväsendet blir lätt tillgängliga, från förskola till universitet. UR.se bidrar till innehåll i alla de nya tekniska plattformar som nu introduceras i allt snabbare takt.

 

Didaktikens verktyg är en intressant ny del av UR.

Ur.se

Skriv bättre - TT-språket

Webbplatsen TT-språket är till nytta för alla som skriver. Där finns en samling TTskrivregler som är utformade för TT:s egna medarbetare, men de följs i stor utsträckning inom press, radio, tv och internet i Sverige.

TT-språket får användas fritt. Det får citeras med angivande av källan TT, Tidningarnas telegrambyrå http://tt.se/tt-spraket

På webbplatsen finns många goda råd som är lätta att ta till sig. Se bilden med sidlänkar till här till höger.

Länken hittades på Granit, en webbplats för sjuornaBlommenbergsskolan i Stockholm. Tänk om alla sjuor fick en så tillgänlig planering för vårterminen.

 

/Britt Hansson

Så långt det är möjligt

Den nya skollagen har skapat oro. Agneta Luttropp (MP) är en av de som befarar att skolan bara kommer hjälpa elever upp till nivån Godkänd.  I en artikel i tidningen Föräldrakraft får hon ett lugnande besked.

Jan Björklund svarade att skollagen är så ny att man måste vänta och se hur den fungerar innan man tar nya initiativ. Men han är inte främmande för en skärpning.

- Avsikten med den nya skollagen är att alla elever ska kunna ha rätt att utvecklas så långt det bara går, sa Jan Björklund. Läs artikeln i Föräldrakraft

De gulmarkerade orden finns läsa i följande citat från Skollagen:
"... I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen." (Skollagen 1 kap 4§) se fler citat från skolans styrdokument

Låt oss innerligt hoppas att Björklund har rätt, att skolans huvudman inte väljer att misstolka skollagen.

Eva-Lis Sirén, Lärarförbundet, tycker att lärare borde ha rätt att ordinera stöd till elev som behöver det. Se artikeln i SvD

/Britt Hansson

 

SIRIS

Finn uppgifter om nationella prov kopplat till betyg i landets kommuner och skolor i SIRIS, ett Internetbaserat verktyg för ökad insyn i skolans värld!

SIRISSIRIS står för Skolverkets Internetbaserade Resultat- och kvalitetsInformationsSystem och är en informationstjänst med information om skolors kvalitet och resultat. Systemet är Skolverkets sätt att göra den information som vi samlat in eller själv producerat om skolors verksamhet och resultat mer tillgänglig.

Skolverket samarbetar med Skolinspektionen som lägger in sina tillsynsrapporter, kvalitetsgranskningar m.m. SIRIS hämtar även dagligen statistik över antalet anmälningar som inkommmit till Skolinspektionen.

Syftet med systemet är att bidra med underlag för olika analyser och jämförelser vad gäller resultat och kvalitet i skolan. Uppgifterna kan tas fram på många nivåer från riks-, län-, kommun- och skolnivå.

Länk till SIRIS välj Statistik

Oscar visar vägen

Vi som har läst Lena Petterssons bok  Vi är inte så bra på barn som Oscar - Hur kan vi bli det?(2005), blir nu extra glada då vi kan få följa hans och hans lärares skolarbete.

oscar2Oscar visar vägen - att lära av en elev med autismspektrumstörning i skolan (2011),
är en berättelse om hur skolan höll sin vision levande om en skola för alla och om den kunskapsutveckling detta ledde till. Författare är Lena Pettersson och Ingrid Liljeroth

Nu har Oscar gått ut grundskolan och skolan kan se tillbaka på en tioårig utvecklingsprocess. Författarna beskriver vardagsarbetet i skolan och hur personalen tänkte för att komma ur det kaos som uppstått runt Oscar, hur man lärde känna honom och hur arbetet utvecklats. Detta ledde till att en kunskapsgrund successivt byggdes upp.

Båda dessa böcker finns hos Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Länken går till deras webbshop. Där hittar du nedladdningsbara pdf samt beställning av böcker och film.

/skrivet av Britt Hansson
(som lärt mig mycket av Oscars lärare och nu får veta ännu mer)

Surfplattor ersätter läroböcker i Sollentuna

Elever i Sollentuna ska få papper och penna först i tvåan. Skolböcker är snart ett minne blott.  År 2013 ska alla elever i Sollentuna ha surfplattor och datorer i stället för läromedel.

De yngsta får surfplattor och skolorna får välja mellan surfplatta, pc eller mac till de äldre. Alla lärare ska ha sin egen dator. Med hjälp av en webbaserad portal ska eleverna kunna spara sina arbeten och få tillgång till program. Det är inte meningen att eleverna ska sitta vid datorerna hela dagarna. Arbetssättet ska variera precis som idag.

Det kan kännas som science fiction men "framtidens skola" är snarare sent kommen, tycker Maria Stockhaus (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden. "Jämfört med övriga samhället ligger skolan i bakvattnet". 

- Tegelhagsskolan presterar bra på nationella prov och den har varit helt digitaliserad i tre år. Men vi har inte gjort några före-, eller efterstudier. Däremot vet vi att vi förbereder eleverna väl inför arbetslivet och framtiden, säger Maria Stockhaus.

- Skolan ska ta klivet in i nutiden i stället för att hålla till i forntiden. Datorn är ju lika självklar som papper och penna, ändå har bara varannan lärare i Sverige i dag en dator, det är fullständigt vansinnigt, säger Maria Stockhaus.

Detta och mycket mer står att läsa i en artikel i Dagens Nyheter http://www.dn.se/sthlm/surfplattor-ersatter-skolbocker-i-sollentuna.

Knäck koden!

knackkodenNy bok om läsning:
Knäck koden - en hoppfull bok om dyslexi

Författaren heter Ann Lagerström

Boken kom ut den 30 november 2011.

- Går det att lära de flesta dyslektiker att läsa och skriva?
- Kan man bli direktör, lärare och pressombudsman om man har dyslexi?
- Finns det skolor i Sverige där i princip varenda elev behärskar svenska språket?

I boken tar oss med på en resa där vi får träffa passionerade lärare, engagerade forskare, stolta dyslektiker och en väldigt arg professor. De delar med sig av sina kunskaper, sina tips och goda råd.

Visste du till exempel att det går lättare för en dyslektiker att läsa om det är tyst omkring henne? Visste du att sju procent av Sveriges befolkning behöver extra hjälp för att lära sig stava? Och visste du att författaren Lennart Hellsing, skådespelaren Eva Funck, rapparen Petter, hälsoexperten Sanna Edhin, blomsterkonstnären Peter Ødegaard och entreprenören Bertil Hult alla har dyslexi.

Säljs via Bertil Hults pris 

 

 

Allt är en kamp

Allt är en kamp för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Riksförbundet Attention genomförde under augusti och september en enkätundersökning riktad till sina medlemmar om skolsituationen för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Gensvaret var enormt, drygt 900 personer svarade på enkäten. Svaren visar att elever  med funktionsnedsättning inte får det stöd de har rätt till. För att nå en jämlik skola behövs  ökade kunskaper och bättre samverkan.

Den nya skollag som nyligen trätt i kraft ger varje elev rätt till stöd för att klara  undervisningsmålen. Och det behöver våra barn, enligt föräldrarna.

Nedan följer en redovisning av resultatet fråga i korthet.

  • 61 procent uppger att deras barn inte vill gå till skolan och 40 procent att de har högre frånvaro än andra elever.
  • 47 procent säger att barnet har brister i läs- och skrivförmåga och 65 procent uppger att de därför kommit efter i andra skolämnen.
  • 40 procent av föräldrarna uppger att bristen på stöd har lett till att barnet fått sänkt betyg och 30 procent att detta har lett till en mobbningsproblematik. Lika många svarar att barnet har tvingats att byta skola.
  • 69 procent av föräldrarna uppger att de fått sämre hälsa på grund av att skolsituationen inte fungerar. 57 procent har bråkat inbördes och fått sämre relationer till varandra
  • 57 procent har gått ner i arbetstid för att stödja barnet.
  • 42 procent har fått hämta hem barnet från skolan när det uppstått problem.

Många anser att insatserna till deras barn har fungerat mindre bra eller dåligt. En majoritet av föräldrarna har en negativ bild av barnets sammanfattande skolsituation. 25 procent tycker att den fungerar dåligt och 34 procent tycker att den fungerar mindre bra. Knappt 9 procent tycker att den fungerar mycket bra.

Undersökningen ger en alarmerande bild av hur skolsituationen ser ut för elever med NPF. Många av barnen upplever en ökad psykisk ohälsa på grund av stress över skolan.

Attentions kommentarer:
- Elever med funktionsnedsättningar måste få rätt till likvärdig utbildning och stöd att utveckla sina kunskaper så långt som möjligt genom anpassning av miljön och undervisningsformerna. Skollagen måste ändras så att rätten till stöd inte upphör när eleven nått godkänt, säger Attentions ordförande Ann- Kristin Sandberg.

Attention vill även se en fungerande samverkan mellan socialtjänst, habilitering, Barn- och ungdomspsykiatri, elevhälsan och hemmet för att kunna arbeta preventivt med tidiga insatser.

Om eleven har omfattande behov av stöd från flera olika instanser bör en "lots" som kan koordinera processen kopplas in.
- Undersökningen visar att det behövs ett kunskapslyft så att skolorna kan ta sitt ansvar för elever med funktionsnedsättningar, säger Ann-Kristin Sandberg.

Hela undersökningen "Allt är en kamp" finns på www.attention-riks.se

För mer information kontakta:
Ann- Kristin Sandberg, förbundsordförande Tfn 08-709 22 60, 070-717 40 25

Pressmeddelande 2011-11-10:

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) och deras familjer. Vi är 12 000 medlemmar och arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna som finns bakom diagnoserna ska få det stöd som de behöver och bli bemötta med respekt.
Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna.

Kansli: Förmansvägen 2, 117 43 Stockholm Tfn 08-709 22 60.
E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., webbplats www.attention-riks.se

C-pen + Android app

Med Android-appen C-pen core och en blåtandsuppkopplad C-pen kan du skanna in text och få den uppläst direkt på Android telefon eller platta. Har du ens sådan behöver du få reda på den nyheten. Det är ju revolutionerande enkelt och bra ifall man har behov av inskanning och/eller uppläsning privat eller i arbetet.

Här är länkar till filmer.

C-Pen läser i Android app (engelska) 
Se när C-Pen läser på svenska Hans Burefjord, Sundsvall, visar att det finns svensk talsyntes och att det fungerar bra.

 

Fler artiklar...

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek