• Appar - med möjligheter

Appar - med möjligheter

 

Hantera iPrylar- se TIPS längst på sidan          Länk till ANDROID-appar                  

Text till Tal - talsyntes      app-claro  app-intowords app-skolstil app-appwriter  
apple Aktivera den inbyggda talsyntesen (info längst ner på sidan)

apple ClaroSpeak  40kr - ljudar, läser, sv och eng röster ingår och Ordprediktion. 
apple IntoWords 129kr - läser, ordprediktion (OCR för 45kr) till iPad.

apple AppWriter  65kr iPhone 279kr iPad, men skolor 35kr/elev i alla enheter
apple Skolstil 2  75kr - ljudar, läser ord och meningar. Skriv eller klistra text.

Tal till Text  och Översättning - uppkoppling nödvändig
  app-mikrofon  app-googletranslate app-sayhi app-itranslate   app-ne   

apple  Aktivera tangentbords-diktering (info längst ner på sidan)
apple  Google Översätt  gratis - skriv/ prata in och översättning blir uppläst.
apple  SayHi  50kr - prata eller skriv och översättningen skrivs och läses. *
apple  iTranslate Voice  75kr - prata och översättningen skrivs och läses
apple  NE-Språklexikon - gratis för den som har konto i NE

Uppläsning av PDF     app-claropdf app-appwriter  
apple  ClaroPDF  39kr+20kr/röst - läs och markera i pdf (bra inställning "speak on tap")
apple  AppWriter  65kr iPhone 279kr iPad med OCR, 30kr webbapp  

Skannerprogram med OCR  app-googletranslate app-claroscanpen app-claroapp-prizmoapp-intowords app-appwriter app-pixter app-textgrabber  
apple Google Översätt  gratis - fotografera/ skriv/ prata - översättning läses
apple Claro ScanPen 75kr - läser text på bilder även utan uppkoppling
apple ClaroSpeak ocr-tillägg 30kr. Klicka på "i" för att komma till butiken.
apple  Prizmo  109 kr +29kr/röst - ocr på foto av text, uppläsning, översättning 

apple  IntoWords ocr-tillägg 65kr - uppläsning i redigerbart dokument
apple  AppWriter  259kr iPad, eller skollicens 35kr/elev till alla enheter 
apple  Pixter  40kr - ej uppläsning, använd "Tala markering" 
apple TextGrabber
 55kr - ej uppläsning, använd iPrylens "Tala markering

Daisy-bokläsare  app-legimus app-inlasningstjanst   
apple  Legimus gratis- ladda ner bok direkt i enheten enl §17  Legimus.se

apple  Inläsningstjänst gratis -  läsare för skolavtal på inlästa läromedel
apple  Read2Go  209kr - zippade böcker läggs in via iTunes eller direkt i appen * 

E-bokläsare för köpta och lånade böcker app-bluefirereader   
apple   Bluefire Reader - gratis läsprogram för lånade böcker.*Skapa ett Adobe ID och auktorisera plattan när du öppnar din första bok. Låna bok från ditt bibliotek -länk till elib.se - till iPad och välj att öppna i Bluefire.

Minnesträning
Cogmed arbetsminnesträning - hette tidigare Robomemo
Minneslek Flex träning av arbetsminnet online 
Zogaj  Memo Gym 20 kr - träna minnet med minnesmästare
Lumosity gratis test, premium 129kr - anpassar nivå efter förmåga

Ordbok och Uppslagsverk  app-saol  app-ne app-nesprak  
apple SAOL gratis - ordbok och korsordshjälp
apple NE skola
gratis - om skolan har abonnemang för NE+UR
Då kan eleverna också använda följande appar
app-neappar

Skriva, anteckna, spela in
  app-röstmemon
     app-notability app-soundnote app-mentalnote app-evernote    app-onenote   

apple Röstmemon för iPad 9kr. På iPhone finns Röstmemon förinstallerad
apple Notability 65kr - skriv och rita (även i pdf-filer), spela in ljud och fota.
apple Sound Note  50kr - skriv, rita och spela in, som Livescribe  Film
apple Mental Note 50kr - tydlig och enkel, spela in, fotografera och skriv. 
apple Evernote gratis - Fotografera, spela in och anteckna - alla enheter 
apple OneNote  gratis - digital anteckningsbok, organisera,  i alla enheter
Skriva app-pages app-word app-googledokument   
apple  Pages  gratis med nya enheter /75 kr 
apple  OneDrive-apparna Word, Excel, Powerpoint är gratis - sökord Microsoft 
apple  Drive-apparna Google Dokument, Kalkyl, Presentation är gratis 

Leka och skriva till läsning
 app-aslskrivbok app-skolstil  app-bornholmslek app-duffton  app-ordensmagi  app-lyssnaochls  app-stavningslek app-bokstavspussel app-alfavux app-lasochforsta app-skrivläs
apple ASL skrivbok 75kr - bokstavsljud, ord, mening, talsyntes, bild+text
apple Skolstil 2
75kr - läser bokstavsljud, ord och mening med  talsyntes  
apple  Bornholmslek 75kr -  lek med rim och ord utifrån Bornholmsmodellen 
apple  Kul med Duffton 40kr - spel som uppmuntrar till ljuda, läsa och skriva
apple  OrdensMagi  50
kr - dra ljudande bokstäver till ord, uppläsning. film

apple  Lyssna och läs  40kr - lyssna och koppla till ord och/eller bild
apple  Stavningslek  40kr - träna att skriva på ett lekfullt sätt  
apple  Bokstavspussel   40kr - lägg ljudande bokstäver i till bilder, skapa egna 
apple  Alfavux 40kr - lägg ljudande bokstäver till bilder, barn-vuxen

apple  Läs och förstå  75kr - läsförståelse och lust att läsa utan tävling
apple  LäsKod 50kr - läs- och skriv, särskilt elever med annat modersmål
apple  Skriv och Läs gratis/50kr - skapa bok med bild, ljud, barn + vuxna skriver

  Länksamling: 
Språk- läs- och skrivträning på svenska, hos Pappas appar

Träna stava  

Berätta med text och bilder, bildspel och film
 app-bookcreator  app-ritprata2 app-skitch app-educreations app-explaineverything
apple  Book Creator  50kr - skapa böcker med egna bilder och text
apple  PicCollage gratis - skapa  bildcollage
apple  Ritprata2   75kr - skapa socialaberättelser mycket enkelt  
apple  MadPad 30kr - filma 12 filmer, som sen kan ses på "en och samma sida"
apple  Skitch  gratis - rita och skriv på bilder, beskär i lagom storlek
apple  Educreations gratis - en whiteboard att lägga in bilder, rita, berätta
apple  Explain everything   40kr - skriv, lägg in bilder, prata in och gör en presentation *. Den fungerar som en interaktiv skrivtavla, en smartboard. se film här 

 app-imovie  app-keynote app-powerpoint  app-presentationer  app-storyrobe app-sockpuppet 
apple  iMovie gratis på nyare enheter - skapa film - se en intruktionsfilm 
apple  Keynote  gratis / 75kr - skapa bildspel som PowerPoint
apple  Microsoft PowerPoint gratis - skapa bildspel 
apple Google Presentationer gratis - skapa bildspel

apple  Puppet Pals  gratis - berätta med figurer, nästan som dockteater, i en film.
apple  Puppet Pals 2  65kr - nu kan du även lägga in dina egna figurer.
apple  Storyrobe  10kr - välj bilder, spela in berättarröst och skapa film
apple  Videolicious  gratis - välj bilder och filmer, spela in berättarröst och skapa film.
apple  Sock Puppets  gratis -  skapa små filmer med sockdjur som rör sig och pratar.

Matteappar som har det "lilla extra"
 app-kingofmaths app-fingu  app-motionmath app-nomp app-misterymathtown app-mojiklockis app-raknerattan app-tiokompisarapp-symetry app-formler 
apple  King of Math junior 30kr - färdighetsträning i matte på många sätt, alla åldrar

apple  King of Math 30kr - färdighetsträning för högre årskurser
apple  Fingu  gratis - träna antal
apple  Motion Math 40kr - hungrig guppy som lockar till att lära addition
apple  NOMP gratis -  skapa en egen inloggning och träna matte i skolan och hemma
apple  Mistery Math Town 30kr - mattespel för mellanstadiebarn
apple  Moji Klockis  20kr - lärospel för barn som ska lära klockan
apple  Räkneråttan 20kr - matteträning för de yngsta
apple  Tiokompisar 75kr - samarbeta om och träna talkamrater
apple  Symmetry shuffle 20kr - träna att hitta mönster och träna rumslig, spatial, förmåga
 Formelsamlingar finns i flera varianter till apple, android och windows, leta och finn

Digitala räknehäften   app-modmath  app-pantermathpaper  
apple  ModMath gratis - digitalt räknehäfte med kalkylator., hjälp vid dyslexi, dyskalkyli

apple   Panther Math Paper 209kr - digitalt räknehäfte med stora möjligheter, skrivstöd

Kod och programmering app-QR-reader app-scratch
apple QR-Reader gratis - skapa kod till bilder, text, eller video. Läs koder 
appleScratch - lära programmera för yngre barn länk till kurs på Webbstjärnan
  Hopscotch -  barn, föräldrar och lärare, från 4 år
  Robo Logic- från 4 år, lätt att lära står det.
  Kodable - för 5+ och vuxna
 
Tid, påminnelse, schema och dagbok
 app-pratklocka app-timstock  app-timetimer app-tempotim  app-skolfoto app-week calendar 
klockan i iPhone/iPad är alldeles utmärkt till timer, påminnelser och tidtagning
apple  Pratklocka 20kr - visuell timer som pratar. Det går att spara påminnelser *
apple  Timstock 10kr - 1-100 min se hur lampor släcks och sen signal
apple  TempoTim 10kr - håller reda på tiden och vems tur det är
apple  Time Timer 30kr - en röd "tårtbit" blir allt mindre när klockan räknar ner 
apple  Skolfoto XL gratis - schema med färger för ämnen, påminnelse och timer
apple Week Calendar 20kr - händelser med olika färger, påminnelser, 
     Tasuc Schedule 159 kr, Film 

Språk - eng, sva, modersmål...  app-googletranslate app-worldicapp-bitsboard gp-glosor-eu      app-svaapp
Appar med talsyntes kan ställas om till engelska eller andra språk.
apple  Google Översätt  gratis - skriv/ prata in, fotografera och översättning blir uppläst.
apple  Worldictionary gratis - fotografera en engelsk text och få orden översatta
apple   Bitsboard   gratis/22kr   - kartor med ord som tränas på flera sätt, skapa kartor o dela
apple   Glosor gratis - skapa listor med ord för att träna på (Spellic och Glosor.eu)
apple  Quizlet - skapa/hämta "flashcards" för att träna ord och begrepp
apple  SVAAPP skollicens 100kr/månad - tränar läsning, hörförståelse och ordförståelse FILM
 
 
 
Länksamling: Modersmålsappar,  hos Pappas Appar

Ord och Begrepp  app-korsochtvars   app-fargerochfordon  app-soundtouch   
applewindows  Kors & Tvärs 49kr - träna stavning och ord i 270 korsord
apple Färger och fordon 28kr - träna färgord och ordförråd inom området fordon.

apple  SoundTouch gratis lite /betala för mer - bakom bilder finns "växlande" foto, tal och ljud. 

Talträning   app-sesprakljuden app-fonemo  app-fonemix app-omenbild app-sprakbubbel
apple  Se bokstav
sljuden gratis - klicka på bokstaven och se hur den formas i munnen *
apple  Fonemo 30kr + 30/ljud eller F-Pro för 249kr - talövningar med kort.
apple  Fonemix 30kr - 30/ljud - skapa ordlekar och små sagor se demofilm  
apple Om en Bild 29kr - lägg in bilder och röst. Uttalsträning - träning inspelad, även AKK - se demofilm
apple Pratbubbel1 169kr - träna språkljud och bygg meningar med bubblor - se demofilm
     Pratbubbel2 169kr - för lite större barn att öva olika kombinationer av konsonanter
apple 
 Fonemo minipar 149kr - träna språkljud med små, nästan lika ord - se demofilm 

  Sök på ordet "iBlower" så hittar du appar i olika varianter för att träna munmotorik.

Känslor - ansiktsuttryck    app-empatico app-puffarna app-puff2 app-puff3 app-puff4
apple  Empatico 15kr - spela memory med ansiktsuttryck, bra kommentarer
apple  Puffarna 1 känslor - ansikte och kropp 30kr - spel för att lära känslor
     Puffarna 2 känslor - orsak verkan 30kr
     Puffarna 3 känslor - hitta lika 30kr
     Puffarna 4 känslor - skriv känslan 30kr
apple  Training faces  22 kr - att träna ansiktsuttryck (engelska)

Teckenspråk och Bliss
app-tsp  app-spreadsigns app-signitforward app-ritade tecken app-takkrod  app-takk bam app-teckenlex

apple Svensk teckenspråkslexikon gratis - sök ord och se på film hur de tecknas
apple  Spreadsigns gratis - Europeiskt teckenspråkslexikon på många språk
apple  SignitForward   40kr - 1500 vardagsord TAKK och teckenspråk i film och bild
apple  Ritade tecken  40kr - teckande vardagsord i filmer
apple  TAKK 109kr - lär dig 1500+ ord i olika kategorier genom tydliga videosekvenser NY
apple  TAKK  (bok) 75kr - ett komplement till boken Teckenkommunikation grundbok
apple Teckenlex  199kr Teckenlex free teckenlexikon med filmer som förklarar ord
 
Kommunikationsstöd   app-gridplayer  app-pratkort app-samtala app-widgetgo  
apple  GridPlayer  gratis - färdiga meningar du skapar av bilder, läses upp. * 
apple  Prata 379kr - bygga meningar som kan läsas upp med talsyntes
apple  Pratkort  299kr / Pratkort lite redigerbara mappar- bildkort med inläst text  se film
apple  Samtala     119kr - ett bildbibliotek om det är svårt att hitta orden språk/afasi
apple  Widgit Go - 595kr - kommunicera med 12000 Widgitsymboler på svenska
 
Lek och Lär  app-pandamix  app-smacktalk app-crazyfaces app-sagominisoundbox 
apple Pandamix  22kr - "pysselsättning" för lärande
apple Puzzlemaker 19kr - lägg pussel med av egna foto med/utan bakgrundsstöd
apple  SmackTalk  med djur som härmar det man säger
apple   CrazyFaces 22kr - ett ansikte som rör på munnen när du pratar 
apple  Sago Mini Sound Box   gratis - klicka på bollar olika ljud och överraskningar

apple Toca Boca i många olika tema
  
Samla och dela filer
apple  Dropbox gratis - spara och dela dina filer i molnet via app och webbsida. film om Dropbox
apple  Google Drive gratis - spara och dela dina dokument, redigera i Googles appar. 
apple  OneDrive gratis - Microsofts onlinetjänst med förenklad version av Word, Excel och Powerpoint. Kan kompletteras med MS Office 365
 
Svenska appar från LäraMera och Leripa  
länk till samlingsdokument (aug 2013)
 
 
IPad-appar för språk och kommunikation , av Ingmari Svensson Sölvesborg

 appar-spsm

Skapa konto på iTunes utan kreditkort

 

Pedagog Stockholm:
 

TIPS

Läs upp markering
Inställningar >Allmänt >Hjälpmedel >Tal >Läs upp markering och Röster >Språkets namn >Förbättrad kvalitet - När du har markerat en test väljer du "Läs upp". Den växlar automatiskt mellan svensk och engelsk tal (eller vilket språk du väljer).

Läs upp skärm
Inställningar >Allmänt >Hjälpmedel >Tal >Läs upp skärm -  Svep nedåt med två fingrar från skärmen övre kant om du vill höra skärmens innehåll läsas upp. 

Diktering - tal-till-text (endast i iOS8)
Inställningar-Allmänt-Tangentbord-Aktivera diktering  ger en mikrofon i tangentbordet som alternativ för att lägga in text.

Lösenordsskydda paddan med "fördröjning"
Inställningar >Allmänt > Autolås
"fördröjd" låsning av din enhet. Lösenord krävs efter inställd tid. Bra att den inte låses för fort vid minsta paus.

Lösenordsskydda med begränsning
Inställningar > Allmänt > Begränsningar lägg begränsningar så att det inte går att installera, avinstallera eller köpa inuti appar.

Förhindra att någon byter till annan app
Inställningar > hjälpmedel > Guidad åtkomst
- klicka i guidad åtkomst och bestäm kod. Öppna den app som du vill att barnen ska använda och bli kvar på. Trippelklicka på hemknappen - ringa in de områden som du vill "stänga av" sedan klicka på Start. När du vill komma ur programmet - trippelklicka igen och skriv in kod.

Minska riktad reklam
Inställningar > Integritetsskydd > Reklam -begränsa spårning

Sök på plattan
- svep nedåt mitt på skärmen. iOS7

Instrumentpanel med snabbfunktioner -
- svep uppåt från skärmens nederkant iOS7

Notiscenter som en rullgardin
- svep nedåt från skärmens överkant iOS7

Ångra app-köp 
Läs här http://www.pappasappar.se/angerratt-appar/

Hemknappens funktioner
En klick = gå ur appen, gå till hemsidan
Två klick = se senast använda appar
Tre klick =  öppnar Guidad åtkomst ifall den är aktiverad 
Kort samtidig klick på Hem + vilo-/väckningsknappen = fotografera skärmen
Lång samtidig klick på Hem + vilo-/väckningsknappen tills det blir mörkt = "Hård omstart"
Lååång samtidig klick på Hem + vilo-/väckningsknappen tills äpplet kommer tillbaka = "snabb omstart"

Sidoknappen kan reglera antingen ljud på/av eller låsa rotering av skärmen
Inställningar > Allmänt > Sidoknappens funktion

Fotografera och redigera
Bilder kan beskäras via knappen "Ändra" > Beskär > Spara. Då ersätter du orginalbilden. Vill du ha orginalbilden kvar är det bättre att förstora bilden (dra isär) så att bara det du vill ha kvar är synligt. Därefter används Hem + viloknappen för att ta en skärmbild.

SPSM:s TIPS OCH IDÈER FÖR IPAD

Hjälpmedelsfunktioner i iOS (iPhone och iPad) Film från Hälsa och Habilitering, Uppsala (aug 2014)

Så här lägger du in e-böcker i din iPad/iPhone

 Inställningar för Apple-TV i skolan - Jesper Levallius blogg


Britt Hansson, webbansvarig

 

Tags: appar, möjligheter, tips, goda råd, dyslexi, AKK

Skriv utE-post

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek