Kollakällans idélåda - tips och idéer ...

Medie- och informationskunnighet
 1. Skolan, smygfilmning och kränkande fotografering

  Det finns en rad tjänster som kan användas för att livesända film från din mobilkamera eller surfplatta. Bambuser, YouTubeLive och Meerkat hör kanske till de mer kända exemplen. På senare tid har appen Periscope hamnat i rampljuset eftersom det kommit fram att tjänsten har använts för att smygfilma lärare och elever i skolan. Precis som... Läs mera »
 2. Diskussionsfrågor till Vad vet vi om ungas nyhetskonsumtion?

  Frågorna hör ihop med texten Vad vet vi om ungas nyhetskonsumtion?  Läs den innan ni diskuterar med kollegor och med elever. Observera att med ”nyheter” avses här aktuella händelser inom samhälle, ekonomi och politik. Diskussionsfrågor för lärargruppen Hur ser era elevers nyhetskonsumtion ut? Stämmer bilden ni får av artikeln med era elevers nyhetsanvändning? På vilka... Läs mera »
 3. Vad vet vi om ungas nyhetskonsumtion?

  De traditionella mediernas informationsmonopol är brutet, och numera kan alla som vill publicera sig och nå en publik på internet. Det har också vuxit fram nya globala mediegiganter – bland annat Google och Facebook – som med hjälp av algoritmer underlättar tillgången till underhållning och nyheter. Valfriheten är större än någonsin och du kan forma... Läs mera »
 4. Lärare bloggar om källkritik

  Kolla källans wiki samlar länkar till blogginlägg där lärare och skolbibliotekarier berättar om hur de arbetar med källkritik i undervisningen. Tanken är ofta att blogginläggen ska fungera som inspiration och idékälla för andra. Här är några exempel på sådana blogginlägg som berättar om hur du kan diskutera källkritik, från förskoleklassen till och med gymnasiet. Liselott... Läs mera »
 5. Lektionsresurser för källkritisk granskning

  Den virala nyhetsspridningen innebär en ökad risk för att felaktig eller förvanskad information snabbt sprids i samhället. Detta är problem som vi alla måste hantera och det växer därför fram tjänster som hjälper oss att ta tag i detta. En del material är särskilt riktat till skolan och avsett att användas i undervisningen. Det finns... Läs mera »
 6. Aktuella exempel för källkritisk diskussion

  Det förändrade medielandskapet, de ekonomiska drivkrafternas växande betydelse och det virala nyhetsflödet i sociala medier ställer högre krav än någonsin på källkritik och kritiskt tänkande. Här har inte minst skolan en viktig roll att spela. I det här andra inlägget i serien kommer jag att ge aktuella exempel på missförstådda skämt, felaktiga eller förvanskade uppgifter,... Läs mera »
 7. Nyhetsspridning eller ryktesspridning – det är frågan

  Genombrottet för internet har fått en avgörande betydelse för hur nyheter skapas, konsumeras och sprids. De sociala medierna ger fler människor möjlighet att få en publik och att delta i det offentliga samtalet, vilket är mycket positivt för demokratin.  Nyheter sprids av många i en allt högre takt. Det kan vara svårt att hinna med... Läs mera »
 8. Arbeta med historiska källor

  – Välkommen till historiens skattkammare! Kliv in i arkiven och tillbaka i tiden och upptäck den värmländska historien. Så välkomnas besökaren som loggar in på Värmlandsarkivs webbplats I tid och rum – En resa i tiden. Webbplatsen vänder sig främst till skolor och är tänkt att få elever intresserade av Värmlands historia och lära sig... Läs mera »
 9. Lärare om källkritik i sociala medier

  De allra flesta barn och unga i Sverige tillbringar en stor del av sina sociala liv på internet, och det är mycket vanligt att man dagligen använder flera olika sociala tjänster. Sociala medier erbjuder fantastiska möjligheter för kontakt, gemenskap och erfarenhetsutbyte, underhållning och förströelse för människor i olika åldrar. Det finns också många positiva exempel... Läs mera »
 10. Hitta lärarproducerade filmer

  Allt fler lärare upptäcker att det finns stora fördelar med att göra egna undervisningsfilmer. Med dagens teknik är det enkelt spela in ett videoklipp med exempelvis en videokamera, webbkamera eller mobiltelefon. Många använder klippen  i sin egen undervisning, men har också valt att lägga ut filmerna på nätet så att andra lärare kan använda dem.... Läs mera »
Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek