Kolla källan - källkritik, upphovsrätt och säkerhet på nätet.

Kolla källan - källkritik, upphovsrätt och säkerhet på nätet.
  1. Fake news och alternativa fakta är det inte bara barn som står för – det är vuxna. Det börjar med oss och vi måste ta ansvar för hur vi agerar. Det budskapet gav forskaren Elza Dunkels på en konferens för skolbibliotekarier i Malmö i mars 2017.
  2. Arbetar du i grundskolan? Delta i en MOOC, en kurs online på nätet, där du lär dig om strategier för säker och ansvarsfull användning av nätet. Du får också en möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter.
  3. Nu finns nytt material som ger dig och dina kollegor bättre förutsättningar att förstå elevernas sampel på nätet. Med hjälp av materialet kan du tillsammans med eleverna diskutera hur de kan undvika onödiga risker.
  4. Inte alltid helt enkelt att veta vad är sant och vad är falskt. Bli bättre på kritisk internetanvändning. Ta del av vårt nya material tillsammans med dina kollegor.
  5. Med tjänsten Søgsmart ska danska elever lära sig att systematiskt söka och värdera information från olika medier - under ledning av en lärare. Søgsmart finns nu bara årskurs 3-4, men från och med i höst kommer även elever i årskurs 5-6 och 7-9 ha tillgång till den.
  6. Nu finns ny kompetensutveckling för dig som vill förbättra din undervisning med hjälp av digitala verktyg. Skolverket har också tagit fram material för både lärare och skolbibliotekarier kring kritisk användning av nätet.
  7. Det finns två guider som du kan använda tillsammans med dina elever. Den ena handlar om vad elever kan göra om någon mobbar dem på nätet. Den andra handlar om vad elever ska tänka på innan de publicerar inlägg på nätet.
  8. Med sina föreläsningar i sökkritik vill bibliotekarien Magdalena Paulsson ge eleverna en medvetenhet och ett kritiskt öga till information på internet. – Det är viktigare än att de får en uppsättning tekniska färdigheter, hur man ska gå till väga punkt för punkt, säger hon.
  9. Guiderna reder ut vad som gäller när lärare och förskollärare använder andras bilder, filmer, tv- och radioprogram, musik och texter i skolan och på nätet.
  10. Läs intervju med doktorand Cecilia Andersson
Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek