IKT och specialpedagogik - Gunilla Almgren Bäck, Mölndal

IKT och specialpedagogik
 1. Jobbskuggning på London Nautical school med fokus på inkludering, ledarskap och IKT

 2. Att höja skolans elevhälsokompetens

  Att höja skolans elevhälsokompetens //platform.twitter.com/widgets.js
 3. Lärande och inflytande på riktigt när olikheten är normen – ett tvåårigt utvecklingsarbete på tio enheter.

  Detta utvecklingsarbete har handlat om forskningsbaserad, systematisk verksamhetsutveckling som främjar inkludering och lärande och involverar all personal på 10 enheter. Under åren 2014 och 2015 har Mölndals Skolförvaltning fördjupat samarbetet med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Skolverket och Göteborgs Universitet m.fl. i syfte att ta ett helhetsgrepp om systematisk och hållbar forskningsbaserad verksamhetsutveckling som stärker kopplingen mellan … Läs mer
 4. På väg mot pedagogisk digital kompetens

  ”Hur utformar vi lärsituationer där alla elever ges förutsättningar att vara delaktiga i lärandet och gemenskapen? Frågeställningen engagerar mig i mitt arbete som skolutvecklare och specialpedagog. Jag har nu fått lov att publicera artikeln digitalt. Den publicerades i tidskriften Dyslexi, nr 3, 2014. Svenska dyslexiföreningen  (Klicka på rubriken för att se hela inlägget.)
 5. Vad är tillgänglig lärmiljö?

  Se Catrin Tufvessons föreläsning om tillgängliga lärmiljöer:  fysisk, pedagogisk och social.  Catrin arbetade som nationell samordnare för tillgänglighetsfrågor på Specialpedagogiska skolmyndigheten då inspelningen gjordes. Se föreläsningen nedan (klicka på inläggets rubrik) Läs mer på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbsida Tillgänglig lärmiljö