Logopeden i skolan - Johanna Kristensson, Kärnhuset i Halmstad

En blogg om språk, läs- och skrivsvårigheter och digitala lärverktyg


 1. Office 365 innehåller en svensk talsyntes som gör att du kan få text uppläst med talsyntes i Word, Outlook. PowerPoint och OneNote.

  Den svenska rösten heter Microsoft Bengt mobile och fungerar i desktopversionerna. I onlinversionerna fungerar uppläsning via verktyget Utbildningsverktygsom nås via knappen Avancerad läsare under Visa. Rösten är riktigt ok i kvalitet. För att uppläsningen ska fungera behöver du ha en prenumeration på Office 365.

  Uppläsning i desktop-versionen

  När du har skrivit en text i t.ex. Word kan du klicka på fliken Granska > Läs upp. Ställ markören från där upp vill läsa upp texten. En liten meny lägger sig till höger om ditt dokument. Där startar du uppläsning och kan även pausa uppläsningen. 

  Uppläsning i desktop-versionen


  På en iPad 

  På en iPad finns i Word-appen också en uppläsningsknapp under menyn Granska. I en iPad utnyttjas den inbyggda talsyntesrösten. Det räcker emellertid att sätta markören från där du vill att uppläsningen ska börja.

  På en iPad kan man ju även markera den text man vill få uppläst och använda operativsystemets uppläsningsknapp för att läsa upp texten, men i Word-appen är det nästan enklare att använda Words egen knapp. Du har då även möjlighet att pausa uppläsningen och återuppta uppläsningen efter paus (istället för att uppläsningen börjar om från början).

  Uppläsning i en iPad

  I Word Online

  I Word Online finns det i Visa-menyn en knapp som heter Avancerad läsare. Om du klickar på denna hamnar du i en ny vy, där du kan få lite extra hjälp med ditt dokument. Bl.a. kan du här få texten uppläst.

  Uppläsning i Word Online


 2. Precis i dagarna lanserades Oribis svenska rättstavningsprogram Stava Rex som ett tillägg till Office 365. Detta innebär att du kan använda Stava Rex både i Word Online på webben, i Word-appen på en iPad och till lokalt installerade Word på både PC- och Mac-datorer.

  Programmet klarar av att rätta grava stavfel och tar även hänsyn till lättförväxlade ord som många ofta stavar fel på. Det ingår även en grammatikkontroll.

  Så här funkar Stava Rex i Word-appen på en iPad. Här varnar programmet för ett lättförväxlat ord och
  ger exempelmeningar som gör det enklare att kontrollera sin stavning.

  Även grava stavfel kan rättas

  Använda talsyntes med Stava Rex

  På en iPad och i en Mac-dator finns inbyggd talsyntes som du kan använda för att få ord och meningar upplästa inuti Stava Rex. Detta kan vara ytterligare ett stöd för att kunna välja rätt ord om förslagen är svåra att läsa.

  Om du har en PC eller är ute på webben i Word Online kan du använda ett externt talsyntesprogram om du har tillgång till ett sådant.

  På en Mac och på en iPad har du en högtalarikon som läser upp texten i Stava Rex-rutan

  Installation

  Programmet kan installeras till enskilda användare eller skjutas ut till en hel domän. På Oribis hemsida finns guider hur du installerar programmet. Stava Rex kan även hämtas direkt inuti Word. Om du vill hämta det inuti Word klickar du på fliken Infoga > Store.


  I sökrutan som kommer upp skriver du sedan Stava Rex. Klicka på Lägg till.

  Gratis Beta-version

  Den första versionen av programmet släpps helt gratis, så att alla som vill prova på programmet kan göra det helt kostnadsfritt och även komma med förslag till ytterligare förbättringar.

  Om man som skola eller kommun har serviceavtal på Stava Rex kommer denna version ingå utan extra kostnad i det befintliga serviceavtalet. SpellRight för Word Online kommer troligtvis att släppas till skolstart hösten 2018.
 3. Jag skulle vilja slå ett slag för SVT Språkplay som har funnits ute ett tag. Det är en app som du kan ladda ner kostnadsfritt till både iOS och Android.

  Med SVT Språkplay kan den som håller på att lära sig svenska som ett nytt språk utveckla sitt språk. Du får tillgång till en mängd olika program som visas i vanliga SVT Play. Skillnaden är att programmen i SVT Språkplay är textade på svenska och innehåller översättningar till många olika språk (med hjälp av olika översättningstjänster).

  Stöd ges i nuläget för 18 olika språk (engelska, ryska, spanska, arabiska, turkiska, albanska, bosniska, kroatiska, persiska, finska, grekiska, kurdiska, serbiska, somaliska och azeriska, amhariska, tigrinja och pashto).


  Gör så här

  1. I första läget ställer du in vilket språk (av ovanstående) som är ditt modersmål. Du ställer även in hur bra du är på svenska; allt från totala nybörjarkunskaper till mer avancerat språkkunnande (det finns sex nivåer att välja mellan).


  2. I nästa läge kan du välja mellan olika textade program. T.ex. Nyheter på lätt svenska. Klicka på valfritt program som du vill titta på.

  Välj mellan många olika program

  3. Nu streamas programmet. Programmet är textat på svenska. Du kan välja att få omedelbara översättningar av de flesta orden som är textade. I detta fall har jag valt arabiska. Om jag klickar på ett ord, så pausas programmet och jag får en förklaring på svenska vad ordet betyder. Jag får också en översättning till förvalt språk (arabiska). Om jag klickar på högtalarsymbolen får jag ordet uppläst på svenska med hjälp av talsyntes. 

  Ord som jag troligtvis inte kan (beroende på vilken språkinställning jag valt), är markerade som röda. Ord som ligger närmast att lära sig är gulmarkerade. Grönt understrukna ord är de ord som jag troligtvis redan har lärt mig. Detta kan ommarkeras om jag vill (t.ex göra ett gult ord till ett grönt). 

  Klicka på ett ord och du får det förklarat på svenska eller direktöversatt på förvalt språk.
  Lyssna på det svenska ordet om och om igen med talsyntes. 

   4. Det går även att komma åt ett ordtest. Om du klickar på hatten längst ner till höger på sidan, så får du all text som finns i sidan på svenska. Här finns det ordluckor, som du med hjälp av översättningarna till ditt språk kan fylla i. Det känns som om just denna funktion skulle kunna bli lite bättre på sikt.

  All text utdragen från ett program. Här kan du göra "lucktest".

  Det finns fortfarande förbättringar kring översättning, helt klart! I nuläget förlitar man sig på gratis översättningstjänster som t.ex  Google Translate (och alla vet begränsningarna med den). Men, samtidigt är det en fantastisk tjänst som säkert kan hjälpa till att utveckla språket för dem som är nybörjare på svenska.

 4. De flesta vet hur rörigt det kan vara att hamna på en webbsida som är full med reklam och blinkande annonser. Dessa annonser kan försämra läsupplevelsen och göra att man får svårare att fokusera på texten. I vissa webbläsare (t.ex. Safari) finns en inbyggd lärbarhetsvy som tar bort dessa annonser och gör webbsidan lättare att läsa.

  I Google Chrome finns ännu inte denna läsbarahetsvy, men det finns tillägg som kan hämtas i Google Web Store som ger precis samma effekt. Ett sådant tillägg är Just Read som dessutom är gratis.

  Tillägget lägger sig som en blå ikon till höger om adressfältet. Om du går in på t.ex. en tidningsartikel kan du klicka på denna ikon och annonser och annat överflödigt försvinner. Kvar är endast texten.

  Gör så här

  Så här ser en vanlig artikel ut i DN. Den är full med reklam och andra länkar som kan störa läsupplevelsen och göra att man hamnar på andra webbsidor. Klicka på Just Read-ikonen uppe till höger.


  Efter att du klickat på Just Read ser nu webbsidan ut så här istället. Den är nu betydligt lättare att läsa. 

  Det går dessutom att enkelt förstora texten och ändra textfärg och bakgrundsfärg så att den bättre passar dina preferenser. Klicka i så fall på penn-ikonen till höger längst upp på webbsidan. Du får då upp ett liten inställningsruta där du kan göra ändringar.


  För att avsluta läsbarhetsläget klickar du på krysset längst upp till höger på webbsidan.

 5. Populära Bornholmlek som i flera år har funnit för iOS, finns nu sedan en tid tillgänglig även för Android.

  Bornholmslekär appen som bygger på välkända Bornholmsmodellen, som syftar till att träna fonologisk medvetenhet med hjälp av olika språklekar på ett strukturerat sätt dagligen under det eleverna går i förskoleklass (den kan även användas i förskola och senare). Forskning från Bornholmsprojektet har visat att elever som låg i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter klarade sig betydligt bättre än kontrollgruppen och det fick kvarstående effekter på elevernas första läs- och skrivutveckling.

  Bornholmslek innehåller sju olika språklekar:

  1. Lysssna
  2. Ljud
  3. Sagor
  4. Rimlek
  5. Lika i början
  6. Hur låter orden (början & slutet)
  7. Bygga ord

  Appen är väldigt pedagogiskt genomtänkt då den inte innehåller reklam eller poängnivåer som ska uppnås. Det bästa är om eleven eller barnet kan sitta ihop och jobba med en vuxen.

  Identifiera hur orden låter i början.

  Bygga ord. Här bygger du ord med hjälp av bokstäverna. När du klickar på bokstäverna så ljudas de. 


  Funkar även på en Chromebook

  Bornholmlsek för Android kostar 35 kr. Den fungerar lika bra på en Androidenhet son den gör på en Chromebook som haterar Android-appar. För att läsa mer om Bornholmsmodellen klicka här.