Logopeden i skolan - Johanna Kristensson, Kärnhuset i Halmstad

En blogg om språk, läs- och skrivsvårigheter och digitala lärverktyg
 1. TorTalk är en talsyntes som bygger på ocr-teknik. Detta innebär att det sker en optisk textigenkänning medan uppläsningen pågår. Jag har tidigare skrivit om hur programmet funkar för PC (programmet finns även till Mac).

  I dagarna släpptes så även den skarpa versionen av iOS-appen TorTalk. Detta innebär att du kan ta ett kort med telefonen (eller iPaden) och få texten uppläst direkt. TorTalk kan även läsa upp text i bilder från din kamerarulle.

  TorTalk kostar just nu 9 kr/månad (fram till juni) som löses genom ett abonnemang. Sedan kommer den att kosta 49 kr/månad.

  Inbyggd webbläsare

  Appen innehåller även en webbläsare som gör att du kan få markerad text på webben uppläst. Nu innehåller ju iOS i och för sig redan inbyggd talsyntes, men röstkvaliteten är faktiskt lite bättre i TorTalk även om det är samma röster som används (Alva och Oskar). Det är lite bättre intonation än den inbyggda talsyntesen. Fördelen är dessutom att du inte behöver växla mellan olika appar.

  Jag har satt ihop en liten film nedan som visar hur den funkar.
 2. Jag vill tipsa om en sida som Pedagog Värmland har lagt upp som en fri resurs. Sidan heter Skolordoch ger dig begreppsord på flera olika modersmål. Sidan byggs kontinuerligt ut, men i nuläget kan du hitta skolord inom följande kategorier:
  • Hem- och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Allmänna skolord
  • Vardagsord
  • SYV Studie- och yrkesvägledning
  • Religionskunskap
  • Förskoleord
  Vissa ord kan du få upplästa med talsyntes också, beroende på vad du har för talsyntes installerad i din dator. I så fall visas en liten högtalarsymbol direkt efter ordet.

  Nedan är jag inne på skolorden för hem- och konsumentkunskap. Vissa kategorier (t.ex. vardagsord) har översättningar till upp till över 50 olika språk. Det är kontrollerade översättningar gjorda av bl.a. modersmålslärare. Du klickar själv i vilka språk du vill visa med översättningar. Bildstöd (Widgitsymbolerna) ingår till många begrepp.

  Välj kategori och språk eller skapa en egen lista

  Gör egna listor
  Om du skapar ett konto (kostnadsfritt) på Pedagog Värmland, så har du möjlighet att skapa egna listor också. Dina egna listor kan du enkelt dela med dina elever antingen som en pdf eller via en länk som tar dig direkt till din lista med dina utvalda ord. Filmen nedan visar hur du går tillväga.
 3. För elever med annat modersmål än svenska eller med nybörjarkunskaper i svenska kan det vara svårt att hänga med i den ordinarie undervisningen om man inte har hunnit utveckla ett "skolspråk". För dessa elever kan den digitala lärresursen Studiutgöra ett väldigt stort stöd. Förstaspråket är en väldigt viktig resurs för inlärning av ett nytt språk och nya kunskaper.

  Studi producerar korta animerade filmer (ca 3-5 minuter långa) i elva teoretiska ämnen som tar sin utgångspunkt i det centrala innehållet i Lgr 11. Innehållet utgår från åk 7-9, men kan även användas redan från åk 4 samt upp på gymnasiet och vuxenutbildning.

  Det är inte bara nyanlända elever som kan ha nytta av Studi, utan tjänsten fungerar precis lika bra för svenskspråkiga elever.

  I Halmstads kommun har vi precis tecknat ett treårigt avtal med Studi. Det ska bli spännande att följa och utvärdera detta arbete.

  Så här ser Studi ut

  I Studi söker du som elev (och lärare) på olika ämnen och ämnesområden. Här nedan har jag valt Kemi och Kemiska reaktioner. Innan jag startar filmen (denna är 3:55 minuter lång) kan jag välja vilket språk som ska talas samt om jag vill ha den textad. Det går blanda uppläsningsspråk och textning hur som helst, t.ex. svensk uppläsning och arabisk textning. Det går när som helst att byta språk under uppspelningen.


  Många filmer har även en textsammanfattning samt en genomgång och förklaring av olika begrepp som dyker upp i filmen.

  Som lärare har man möjlighet att via Studi dela särskilda filmer med en hel klass, grupp eller enskild elev. Gör man detta kan man få statistik över om eleverna sett filmen, löst quizen samt se resultat på quizen. Studi kan användas på dator, lärplatta eller mobiltelefon.

  Quiz

  Till filmerna hör en eller flera olika quiz. Dessa är en slags kunskapscheck på att eleven har förstått innehållet i filmen. Eleverna kan välja att göra en quiz på sitt eget modersmål, men läraren ser svaren på svenska.

  Språkprojektet

  Studi driver ett forsknings- och utvecklingsprojekt kallat Språkprojektet. Detta gör man tillsammans med ca 70 kommuner, Vinnova samt forskare från Göteborgs, Stockholms och Lunds universitet. Man samarbetar även med RFSU och GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime). Fokus är att alla ska lyckas i skolan, även nyanlända.

  Liten sammanfattning av Studi

  • Lektionsmaterial skapat av ämnesexperter, pedagoger och animatörer.
  • Översättningar i tal och undertexter på flera olika språk (i nuläget sex språk, men ytterligare sex är på gång) 
  • Självrättande quiz
  • Hastigheten på filmerna kan anpassas efter behov
  • Tillhörande lärardel med bland annat möjlighet att dela ut uppgifter och se elevernas resultat
  • Ökade förutsättningar för alla elever, oavsett bakgrund, att tillgodogöra sig undervisningen på ett likvärdigt sätt
  • Stöd till metodutveckling i undervisningen
  • Stöd för studiehandledning
  • Ökad motivation för lärandet hos den enskilde eleven

  Film om källkritik som finns på Studi


 4. ILT Inläsningstjänst byter namn på sin tjänst "Studiestöd på modersmål" till Begreppa. Begreppa innehåller precis som tidigare samma inlästa studiestöd till olika läromedelsböcker på språken arabiska, dari, somaliska och tigrinja. Det inlästa studiestödet heter nu istället Begreppaguider.


  Upp till 200 filmer på olika språk

  Som en ny utökad tjänst erbjuds nu också ett antal Begreppafilmer (kommer att bli ca 200 st under 2019) i olika ämnen för åk 7-9 (men kan givetvis användas av både yngre och äldre elever). Filmerna lyfter nyckelbegrepp och ger en enkel genomgång i olika ämnen och områden.


  Filmerna är korta filmer på ca 2-3 minuter och finns att tillgå på samma språk som de inlästa texterna samt även på svenska och engelska. Det går även att få undertexter på de olika språken. Filmerna länkar också till de läromedel som tar upp ett specifikt område, där ytterligare fördjupning inom området kan fås.

  Även på svenska

  Eftersom alla filmer även finns på svenska, så är de även utmärkta för elever som har svenska som modersmål. Både elever som behöver en lite enklare, mer konkret förklaring av nyckelbegrepp, men även för elever som är nyfikna och vill blicka uppåt och lära sig om saker som ligger lite högre upp i årskurserna. Således kan filmerna vara bra för alla elever!

  Om din skola eller kommun redan sedan tidigare har tjänsten Studiestöd på modersmål ingår nu hela Begreppakonceptet (inkl. filmerna) i tjänsten utan extra kostnad. Elever och lärare loggar in som vanligt på ILT:s hemsida och tittar på filmerna därifrån. De finns inte tillgängliga i ILT-appen.


 5. Många har säkert hört talas om både Polygluttoch Ugglo - två olika digitala litteraturresurser som främst vänder sig till förskolor, men i takt med ökat utbud, även till lågstadiet.

  Apparna Polyglutt (iPad) och Ugglo (iPad, iPhone och Android) innehåller en mängd inlästa barn/bilderböcker (mellan ca 500-1000 böcker). Många finns dessutom på flera olika språk. I nuläget finns det ca 40 olika språk i de olika tjänsterna (eller ska åtminstone komma under första kvartalet 2019). Dessutom har flera böckerna teckenstöd i form av TAKK och teckenspråksstöd.

  Högläsning är väldigt essentiellt för att barn ska utveckla sitt ordförråd. Forskning säger att ca 80 % av vårt ordförråd kommer genom böcker. En barnbok innehåller ett betydligt mer varierat och avancerat språk än vad ett vanligt vuxensamtal gör. Högläsning behöver därför ta plats! Polyglutt och Ugglo erbjuder utökade möjligheter för för att få tillgång till orden och texten och är ett komplement till den högläsning som redan sker.

  Fördelar med Polyglutt och Ugglo
  • Stort utbud av olika titlar och genrer på flera olika språk som kan tangera olika teman och intresseområden. 
  • Barn med annat modersmål kan lyssna på en bok både på svenska och sitt eget modersmål. Om och om igen. 
  • Möjligheter att spara ner böcker som man jobbar med i nuläget till särskilda bokhyllor.
  • Tillgänglighet! Alla böcker kan läsas när som helst. 
  • TAKK i flera titlar. 
  • Möjlighet att få ut högläsning till barn som är "skärmvana" och inte är vana vid att läsa böcker. 
  • Barnen kan läsa själva, tillsammans och med personal. 
  Lite obs!

  • De olika tjänsterna är inte till för att ersätta personal. Samtalet innan, under och efter läsningen är avhängigt för att barnen ska utveckla textförståelse. Man måste ha samtal om både nya ord och textinnehåll. 
  • Risk att barnen blir lämnade ensamma med sitt läsande. Men medvetna förskolor låter inte detta hända. 
  • Det finns också en risk att tjänsterna skapar mer skärmtid för barn som redan har mycket skärmtid. I så fall gäller det att göra något positivt av det. 

  Startvy i Polyglutt

  TAKK-stöd i vissa böcker + uppläsning

  Startvy i Ugglo
  Språkvy i Ugglo

  Polyglutt eller Ugglo?
  Detta är egentligen en omöjlig fråga att svara på. Båda tjänsterna innehåller olika fördelar i form av innehåll, språk, antal böcker, sökfunktioner och support. Därför är det viktigt att ni provar på båda tjänsterna under den gratisperiod som erbjuds förskolorna. Båda tjänsterna är till för förskolor och kommuner och vänder sig inte till privatpersoner.