Logopeden i skolan - Johanna Kristensson, Kärnhuset i Halmstad

En blogg om språk, läs- och skrivsvårigheter och digitala lärverktyg

 1. På en Chromebook kan du aktivera tillgänglighetsverktyg som diktering och enkel textuppläsning. Här tänkte jag visa hur du kan aktivera detta stöd via dina inställningar. Du får både lite skriftliga instruktioner, men om du skrollar längst ner på sidan hittar du också en instruktionsfilm som visar hur både diktering och textuppläsning fungerar på en Chromebook.

  Gör så här

  1. Klicka på Systemmeny-knappen längst ner till höger på din Chromebook. Klicka därefter på Inställningar.


  2. Klicka på Avancerat och skrolla längst ner till Tillgänglighet. Aktivera tillgänglighetsfunktionen i systemmenyn.

  3. Under Hantera tillgänglighetsfunktioner kan du ställa in och ladda ner Chromes svenska röst (och andra språk) för textuppläsning.

  4. Aktivera nu diktering och textuppläsning via den nya tillgänglighetsknappen i Systemmenyn.   Instruktionsfilm 2. Många har säkert provat olika skannerpennor genom åren och använt dessa till elever som haft svårt att läsa tryckt text. Det kan t.ex. röra sig om lästal i matematiken eller uppgifter på prov. 

  Det har nu kommit in två nya skannerpennor på den svenska marknaden från C-Pen. C-Pen innehåller numera kamerateknik samt avancerad OCR som omedelbart fångar och bearbetar din skannade text. Pennorna är nu också helt befriade från sladdar och fungerar alltså trådlöst. ExamReader och C-Pen Connect fungerar lite olika och har olika pris, men själva inskanningen görs på samma sätt. I Sverige är det Oribi som säljer pennorna både till skolor och företag såväl som till privatpersoner. 

  Längst ner i inlägget finns en liten film som visar hur skanningen går till med båda pennorna. 

  ExamReader

  ExamReader har inbyggd talsyntes på åtta olika språk (bl.a. svenska och engelska). Du kan med andra ord skanna in ett ord eller en hel rad och få texten uppläst direkt i pennan. Texten visas i den lilla displayen på pennan. Du kan själv välja om uppläsningen ska starta direkt efter att du har skannat en mening eller om du vill starta uppläsningen själv efter att du har skannat ett par meningar. Denna skannerpenna lämpar sig särskilt bra vid prov där inte datorer av något slag får användas. 

  ExamReader har ingång för hörlurar (som ingår), så du behöver inte störa någon under själva uppläsningen. Skanningen fungerar lika bra om du är högerhänt som vänsterhänt. ExamReader kostar 2600 kr + moms. 

  C-Pen Connect

  Med C-Pen Connect skannar du in din text i appen med samma namn. Appen laddas ner från App Store eller Google Play och fungerar således både med iPhone, iPad, Android-enheter och Chromebooks. Du kopplar pennan till appen med bluethooth. Efter att du har skannat din text kan du välja att få den uppläst med enhetens inbyggda talsyntes. Du kan skanna text på upp till elva olika språk (svenska också givetvis). 

  I appen går det efter inskanningen att dela och kopiera texten. Du kan också snabböversätta texten med hjälp av Google Translate inne i appen. C-Pen Connect kostar 1400 kr + moms. 
 3. Under det senaste året har jag med hjälp av flera kollegor på Resurscentrum Kärnhuset i Halmstads kommun reviderat den rutin vi har gällande arbete med barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling i ett 1-16 års perspektiv. Vår rutin fastslogs redan 2012, men i och med nya läroplaner och nya kunskapskrav etc. kände vi att det var dags att revidera den en del.

  Syftet är emellertid i princip det samma:

  • skapa kommungemensamma rutiner för att uppmärksamma och följa barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling på ett likvärdigt och systematiskt sätt i ett 1-16 års perspektiv
  • medvetandegöra det främjande och förebyggande arbetets samt de tidiga insatsernas betydelse för en framgångsrik språk-, läs- och skrivutveckling,
  • tidigt upptäcka och sätta in åtgärder för barn och elever som behöver stöd i sin språk-, läs- och skrivutveckling. Detta vid minsta indikation eller så fort det befaras.

  Fokus ligger framförallt på det främjande och förebyggande arbetet, dvs. hur arbetar vi språk-, läs- och skrivutvecklande med allabarn och elever och rustar dem för framtiden. Samt; vad gör vi  på förskolan/skolan när något barn eller elev stöter på hinder i sin språk-, läs- och skrivutveckling? 

  Till rutinen finns också ett tillhörande stödmaterialsom kan underlätta för verksamheterna att ta till sig materialet för att kunna ta fram strategier som funkar för just sin verksamhet. Båda materialen hittar du nedan och de finns också att tillgå på Halmstads kommuns hemsida

  Nu har vi ett nytt stort implementeringsarbete framför oss. Förhoppningen är att detta ska landa in väl ute i verksamheterna och vara ett stöd i och komplement till det fina arbete som redan bedrivs. 


  Läs mer i materialen

 4. I veckan har den nya versionen av Glosbokenlanserats. Glosboken är ett digitalt verktyg som både lärare och elever kan använda sig av för att t.ex. skapa glosträningsövningar på många olika språk, faktafrågor, verbböjningar, diktamen mm.

  Olika övningsalternativ

  I Glosboken kan eleverna träna sina uppgifter med olika övningsalternativ i alla olika slags webbläsare på alla olika slags devices - genom flervalsfrågor, genom att själva skriva svaret eller genom att lyssna (med talsyntes) och svara.

  Du som lärare skapar övningarna som du delar direkt till eleverna, antingen via en klickbar länk eller via Google Classroom (om ni har det). Det är enkelt att organisera övningarna i olika kurser och mappar. Eleverna kan även själva skapa övningsuppgifter till sig själva och dela med sina klasskompisar om de vill.

  Olika anpassningar

  I Glosboken går det att lägga till olika anpassningar så som talsyntesuppläsning av frågorna, bildstöd mm. Detta gör det särskilt tillgängligt för dem som har svårt att läsa eller för dem som behöver lite extra förtydligande av uppgifterna.

  Möjlighet att skapa läxförhör

  Efter att du har delat en övning som eleverna har tränat på går det att skapa ett lite mer formellt läxförhör på just den övningen. Som lärare får du ta del av elevers resultat direkt, du ser hur de har svarat och du kan även rätta direkt medan läxförhöret pågår. Eleverna kan också i efterhand gå tillbaka till sina läxförhörsresultat och se vad de behöver träna extra på.
 5. TorTalk är en talsyntes som bygger på ocr-teknik. Detta innebär att det sker en optisk textigenkänning medan uppläsningen pågår. Jag har tidigare skrivit om hur programmet funkar för PC (programmet finns även till Mac).

  I dagarna släpptes så även den skarpa versionen av iOS-appen TorTalk. Detta innebär att du kan ta ett kort med telefonen (eller iPaden) och få texten uppläst direkt. TorTalk kan även läsa upp text i bilder från din kamerarulle.

  TorTalk kostar just nu 9 kr/månad (fram till juni) som löses genom ett abonnemang. Sedan kommer den att kosta 49 kr/månad.

  Inbyggd webbläsare

  Appen innehåller även en webbläsare som gör att du kan få markerad text på webben uppläst. Nu innehåller ju iOS i och för sig redan inbyggd talsyntes, men röstkvaliteten är faktiskt lite bättre i TorTalk även om det är samma röster som används (Alva och Oskar). Det är lite bättre intonation än den inbyggda talsyntesen. Fördelen är dessutom att du inte behöver växla mellan olika appar.

  Jag har satt ihop en liten film nedan som visar hur den funkar.