Logopeden i skolan - Johanna Kristensson, Kärnhuset i Halmstad

En blogg om språk, läs- och skrivsvårigheter och digitala lärverktyg

 1. Office Lens är en kostnadsfri iPad-app från Microsoft som du kan använda till att bl.a ta ett kort på en text och få denna uppläst direkt i appen. Alla som har ett Microsoft-konto kan installera och använda appen utan någon extrakostnad. 

  Appen innehåller en s.k. avancerad läsare som du direkt kan öppna din bild i. Du kan också välja att dela din bild till t.ex. Word eller OneNote inifrån appen och få ut redigerbar text som du kan bearbeta i Word- eller OneNote-appen, alternativt på en dator.

  Appen finns även till Android, men saknar några av de uppläsningsfunktioner som finns i iOS-versionen.

  Gör så här

  1. Öppna appen och ta ett kort på den text du vill kunna få uppläst. Försök att få till en bra skärpa i bilden. 


  2. Beskär vid behov ditt foto något genom att dra i de olika draghörnen. 


  3. Efter att du har beskurit bilden klickar du på den röda klar-knappen längst ner till höger. 


  4. Nu kan du välja hur du vill exportera din bild. Om du väljer Word, så öppnas den som en redigerbart textdokument inuti Word (det sker en ocr-bearbetning av texten). Här väljer jag emellertid att öppna den i Avancerad läsare, så att jag kan få texten uppläst direkt.


  5. Texten öppnas nu i den avancerade läsaren. Uppspelningen av texten startas genom att klicka på play-knappen. Om du vill reglera talhastigheten gör du det med högtalar-knappen till höger. Du kan även ändra textstorleken (genom bokstavs-knappen till vänster) samt ändra bakgrundsfärg, så att den bli enklare att läsa för dig. Texten markeras ord för ord, medan den läses upp.


  Nedan har jag gjort en liten instruktionsfilm som visar hur Office Lens fungerar från inskanning av text till uppläsning.

 2. LegiLexi är en stiftelse som har visionen att alla barn ska lära sig läsa innan de lämnar lågstadiet. Stiftelsen, som är helt icke vinstdrivande, startade som ett projekt 2014 av Bertil Hult och Martin Ingvar. 
  LegiLexi erbjuder väl beforskad kompetensutveckling samt test- och övningsmaterial till främst lågstadielärare som med fördel används i läsundervisningen. Alla material är helt kostnadsfritt och finns att ladda ner från hemsidan.

  Antologi om att läsa barn att läsa

  Nyligen har antologinLära barn att läsa - vägen från fonologisk medvetenhet till god läsförståelse släpps som gratis e-bok av LegiLexi. Boken innehåller olika kapitel som berör läsning och läsinlärning på olika sätt. Författare till de olika delarna är olika läsforskare och andra verksamma på området. Bland författarna hittar du bl.a. Martin Ingvar, Ingrid Häggström, Astrid Frylmark, Inger Fridolfsson, Christina Hellman, Carsten Elbro, Birgitta Herkner, Christer Jacobson m.fl. 
  Här nedan kan du bläddra i boken. 

 3. För ett par veckor sedan släppte Oribi sin första version av Office-tillägget Stava Rex. Förra veckan släpptes så även tillägget SpellRight i Microsoft Store. Detta innebär att du nu kan få rättstavningshjälp även när du skriver på engelska.  I nuläget erbjuds SpellRight (och även Stava Rex) som gratis beta-versioner, så att alla som vill har möjlighet att installera och testa programmen under en lite längre period. Programmen fungerar i Word Online, i Word-appen på en iPad och i lokalt installerade Word på en PC eller Mac.

  Installation 

  Programmet kan installeras till enskilda användare eller skjutas ut till en hel domän. På Oribis hemsida finns guider hur du installerar programmet i en domän. SpellRight kan även hämtas direkt inuti Word. Om du vill hämta det inuti Word klickar du på fliken Infoga > Microsoft-tilläggStore. Sök på SpellRight och klicka på Lägg till.

  Klicka på Infoga > Office-tillägg (i Word Online)

  Klicka på Store och sök på SpellRight. Klicka därefter på Lägg till.  

 4. Office 365 innehåller en svensk talsyntes som gör att du kan få text uppläst med talsyntes i Word, Outlook. PowerPoint och OneNote.

  Den svenska rösten heter Microsoft Bengt mobile och fungerar i desktopversionerna. I onlinversionerna fungerar uppläsning via verktyget Utbildningsverktygsom nås via knappen Avancerad läsare under Visa. Rösten är riktigt ok i kvalitet. För att uppläsningen ska fungera behöver du ha en prenumeration på Office 365.

  Uppläsning i desktop-versionen

  När du har skrivit en text i t.ex. Word kan du klicka på fliken Granska > Läs upp. Ställ markören från där upp vill läsa upp texten. En liten meny lägger sig till höger om ditt dokument. Där startar du uppläsning och kan även pausa uppläsningen. 

  Uppläsning i desktop-versionen


  På en iPad 

  På en iPad finns i Word-appen också en uppläsningsknapp under menyn Granska. I en iPad utnyttjas den inbyggda talsyntesrösten. Det räcker emellertid att sätta markören från där du vill att uppläsningen ska börja.

  På en iPad kan man ju även markera den text man vill få uppläst och använda operativsystemets uppläsningsknapp för att läsa upp texten, men i Word-appen är det nästan enklare att använda Words egen knapp. Du har då även möjlighet att pausa uppläsningen och återuppta uppläsningen efter paus (istället för att uppläsningen börjar om från början).

  Uppläsning i en iPad

  I Word Online

  I Word Online finns det i Visa-menyn en knapp som heter Avancerad läsare. Om du klickar på denna hamnar du i en ny vy, där du kan få lite extra hjälp med ditt dokument. Bl.a. kan du här få texten uppläst.

  Uppläsning i Word Online


 5. Precis i dagarna lanserades Oribis svenska rättstavningsprogram Stava Rex som ett tillägg till Office 365. Detta innebär att du kan använda Stava Rex både i Word Online på webben, i Word-appen på en iPad och till lokalt installerade Word på både PC- och Mac-datorer.

  Programmet klarar av att rätta grava stavfel och tar även hänsyn till lättförväxlade ord som många ofta stavar fel på. Det ingår även en grammatikkontroll.

  Så här funkar Stava Rex i Word-appen på en iPad. Här varnar programmet för ett lättförväxlat ord och
  ger exempelmeningar som gör det enklare att kontrollera sin stavning.

  Även grava stavfel kan rättas

  Använda talsyntes med Stava Rex

  På en iPad och i en Mac-dator finns inbyggd talsyntes som du kan använda för att få ord och meningar upplästa inuti Stava Rex. Detta kan vara ytterligare ett stöd för att kunna välja rätt ord om förslagen är svåra att läsa.

  Om du har en PC eller är ute på webben i Word Online kan du använda ett externt talsyntesprogram om du har tillgång till ett sådant.

  På en Mac och på en iPad har du en högtalarikon som läser upp texten i Stava Rex-rutan

  Installation

  Programmet kan installeras till enskilda användare eller skjutas ut till en hel domän. På Oribis hemsida finns guider hur du installerar programmet. Stava Rex kan även hämtas direkt inuti Word. Om du vill hämta det inuti Word klickar du på fliken Infoga > Store.


  I sökrutan som kommer upp skriver du sedan Stava Rex. Klicka på Lägg till.

  Gratis Beta-version

  Den första versionen av programmet släpps helt gratis, så att alla som vill prova på programmet kan göra det helt kostnadsfritt och även komma med förslag till ytterligare förbättringar.

  Om man som skola eller kommun har serviceavtal på Stava Rex kommer denna version ingå utan extra kostnad i det befintliga serviceavtalet. SpellRight för Word Online kommer troligtvis att släppas till skolstart hösten 2018.