Logopeden i skolan - Johanna Kristensson, Kärnhuset i Halmstad

En blogg om språk-, läs- och skrivsvårigheter och assisterande teknik
 1.  

  Webbläsartillägget Oribi Speak har nyligen uppdaterats med en ny flerspråkig ordbok. Ordboken kan användas till att slå upp markerade ord i en text eller ord som du själv väljer att söka på (genom att skriva in dem) i ordboken.

  Ordboken baseras på Lexins ordböcker och vänder sig både till svensktalande personer som behöver ordboksstöd samt till personer med annat modersmål än svenska som kan behöva översättningsstöd från svenska till sitt eget modersmål.

  I ordboken ges ordförklaringar, exempel och olika sammansättningar både på svenska och upp till 20 andra språk. 


  Fungerar även vid felstavningar

  Om du råkar stava fel på ett ord du skriver in i ordboken är detta oftast inga problem, då ordboken tar hänsyn till många felstavningar. 

  Nedan visas en instruktionsfilm på hur ordboken fungerar i Oribi Speak.


 2. 2020 års dyslexikongress blev inställd till följd av coronapandemin. Nu planeras det för fullt för en ny kongress, ett år senare. Denna kommer bli av på ett eller annat sätt, fysiskt eller digitalt. Stora lokaler är bokade på Stockholms universitet, så det finns alla möjligheter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

  Kongressen äger rum den 19-21 augusti 2021. Föreläsare såsom Catherine Snow, Richard Olson, Ulrika Wolff, Esther Geva, Kate Cain, Franck Ramus och Janne von Koss Torkildsen är redan bokade och klara.

  Flyern för kongressen hittar du nedan. Sprid den gärna i dina kanaler. 

   

 3.  

  I dessa coronatider är det många konferenser, mässor och utbildningsdagar som har blivit inställda. Där för är det extra roligt att Svenska Dyslexiföreningen ändå tar sig an att anordna en av sina årligen återkommande utbildningsdagar den 28/1-2021. Denna gång med temat Att arbeta med läsningen när man tror att tåget har gått.

  Dagen handlar om läsutvecklande insatser för elever med läs- och skrivsvårigheter i grund- och gymnasieskola. Föreläsare under dagen är Christina Hellman, Eva-Kristina Salameh, Anders Blomdahl, Kerstin Hyrefelt och Simon Sjöholm.  

  Utbildningen kommer att genomföras helt digitalt via webbkonferenstjänsten Zoom, då det ännu är för tidigt att våga planera för en större fysisk sammankomst av deltagare. 

  Hela programmet samt länk till anmälning hittar du på Dyslexiföreningens hemsida. Utbildningsdagen kostar 250 kr för medlemmar i Svenska Dyslexiföreningen och 500 kr för icke-medlemmar. Sista anmälningsdag är den 24/1-2021. 
 4.  

  Glosboken har nyligen släppt en ny funktion - ett diktamensläge - som gör det möjligt att träna på stavning även på sitt modersmål. 

  Många glosträningsprogram fokuserar mest på att lära sig stava på andra språk genom att man översätter det svenska ordet till t.ex. engelska, men i Glosboken kan du nu även träna på ord på svenska med hjälp av uppläsning med talsyntes. 

  Att kunna stava rätt är en färdighet som kräver mycket träning och många lärare jag pratar med vittnar om att fler elever än förr har svårt med stavning. Stavningssvårigheter kan bero på många saker, t.ex. dyslexi, men även för lite träning kan bidra till stavningssvårigheter. Med hjälp av Glosboken kan nu eleverna själva sitta och träna på svårstavade ord genom att de får orden upplästa.  

  Diktamensläget

  1. I Glosboken kan läraren skapa diktamensövningar till eleverna genom att välja den nya frågetypen Diktamen.


  2. Först skriver man in själva målordet för frågan. Därefter skriver man in en mening där ordet ingår. Meningen är till för att sätta ordet i rätt sammanhang eftersom många ord uttalas på samma sätt, men har olika stavning. T.ex. "jul" och "hjul". 

  3. När eleverna sedan tränar med övningen får de meningen uppläst med talsyntes och får ordet de ska skriva repeterat, t.ex. "Stjärnan blinkar på himlen - skriv stjärnan". 


  4. Vill du skapa diktamensövningar på andra språk ändrar du bara språk under språkväljaren. Det finns talsyntes på en mängd olika språk. 

  Läxförhör

  Läraren har även möjlighet att skapa läxförhör (ett slags stavningsprov) till eleverna vid olika tidpunkter. Läraren kan då rätta provet i realtid. Det enda som behöver rättas är eventuella felsvar. Korrekta svar rättas automatiskt, vilket sparar mycket tid. 

  Se gärna filmen nedan för en demonstration hur diktamensläget fungerar. 


 5. I dessa distansundervisningstider så kan man behöva kunna spegla sin iPad-skärm till datorn för att hålla en genomgång om t.ex. olika appar eller funktioner på en iPad via Teams, Zoom eller Google Meet. Till en PC behöver man köpa ett externt program eller abonnemang, men till en Mac går det alldeles utmärkt med QuickTime Player (som finns förinstallerat på datorn).

  Gör så här

  1. Koppla din iPad till datorn med en USB-sladd.

  2. Öppna QuickTime Player på datorn.

  3. Klicka på Arkiv i menyn och därefter på Ny filminspelning.  


  4. I fönstret som dyker upp väljer du nu källa för kamera och mikrofon. Välj din iPad här. 


  5. Nu speglas din iPadskärm på datorn. Även ljudet från iPaden överförs. Du behöver inte klicka på inspelningsknappen för att spegla din iPad. 

  6. I program som Teams, Zoom och Google Meet kan du välja att dela din datorskärm med dom som är med i ditt webbmöte. På detta sätt kan du nu visa iPad-presentationer eller demonstrera annat från din iPad även om du sitter på distans.