Logopeden i skolan - Johanna Kristensson, Kärnhuset i Halmstad

En blogg om språk, läs- och skrivsvårigheter och digitala lärverktyg

 1. Svenska Dyslexiföreningen arbetar med att:

  • sprida kunskap och skapa medvetenhet om dyslexi/läs- och skrivsvårigheter 
  • omsätta aktuell forskning i pedagogisk verksamhet på olika sätt 
  • tillvarata de med funktionsnedsättningen läs- och skrivsvårigheter/dyslexis intressen

  Varje år anordnar Svenska Dyslexiföreningen ett antal utbildningsdagar för sprida kunskap och medvetenhet om dyslexi och dessa riktar sig främst till lärare, pedagoger, speciallärare/pedagoger, logopeder och logopedstudenter mm. Under hösten 2018 kommer följande utbildningsdagar att hållas.

  Föreläsare: Idor Svensson, Thomas Nordström, Emma Lindeblad, Linda Fälth, Camilla Nilvius och Inger Fridolfsson
  Datum: 15 november 2018
  Lokal: ABF-huset, Stockholm

  Föreläsare:Ulrika Wolff, Astrid Frylmark, Anna Strid och Elisabeth Marx 
  Datum: 29 november 2018
  Lokal: Umeå universitet, Umeå

  Föreläsare: Per-Anders Rydelius, Siv Fischbein, Margaretha Orvarsson Hannfors, Christina Hellman, Christer Jacobson, Mattias Nilsson Benfatto och Elisabeth marx
  Datum: 6 december 2018
  Lokal: S:t Eriks ögonsjukhus

  Anmälan görs på via denna länk.

 2. Dysleximässan anordnas varje år av Dyslexiförbundet. I år hålls den i Karlstad den 19-20 oktober på moderna kongresscentrumet Karlstad CCC. Prins Carl Philip kommer dit och inviger mässan kl 09:30 på fredagen. Entrén är 200 kr (medlemmar i Dyslexiförbundet samt personer under 18 år går in gratis).

  På mässan får du möjlighet att besöka en stor utställning av företag som arbetar med dyslexi ur olika perspektiv genom att visa alternativa lärverktyg, läromedel och olika metoder etc.

  Du kan också gå och se en mängd olika föreläsningar eller delta på en workshop. Fullständigt program visas nedan.

   


 3. Om man arbetar med en iPad, iPhone eller Mac är man lite bortskämd med att det finns inbyggda dikteringsfunktioner (taligenkänning) i själva operativsystemet. Det finns även inbyggt inuti Google Dokument (via Verktyg > Röstinmatning). Om man däremot jobbar i PC-världen är det däremot inte varit lika enkelt (även om Microsoft verkar att hålla på att utveckla en diktering till Office 365 på sikt).

  En väldigt enkel webbtjänst för Google Chrome ger emellertid alla tillgång till att kunna diktera text, oavsett vilket digitalt verktyg som man använder. Alldeles gratis. En liten reklambanner är allt man behöver stå ut med. Tjänsten heter Voice Notepad och fungerar riktigt bra. Du kan t.o.m. sätta ut skiljetecken och infoga vissa smileys med ditt tal. 

  Voice Notepad innehåller dikteringsmöjligheter på ca 40 olika språk. Det är väldigt bra om du har ett annat modersmål än svenska eller om du behöver träna uttal och stavning i t.ex. engelska eller något annat språk. 

  Efter att du har dikterat text i Voice Notepad kan du kopiera texten och klistra in den var som helst, t.ex. Word. Om du har en talsyntes som tillägg till Google Chrome kan du även lyssna på din dikterade text för att höra om det låter korrekt. 

  Filmen nedan visar hur enkelt det funkar. OBS! Tänk på att tala i ett lugnt tempo och artikulera tämligen väl. 

   

 4. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har en utmärkt söktjänst för pedagoger - Hitta läromedel - där de har samlat läromedel som kan passa i specialpedagogiska sammanhang. För närvarande kan du söka bland nästan 9000 titlar. Alla läromedel är kategoriserade efter olika sökkriterier som gör det enklare att söka:

  • Skolform
  • Ämne
  • Läromedelsegenskaper
  • Medietyp

  Det finns vissa krav på att ett läromedel ska få vara med i söktjänsten. Bl.a. att de bygger på våra olika läroplaner samt att de säljs på den kommersiella marknaden. De flesta har dessutom någon form av lärarhandledning.

  Här är en sökning som visar ett av alla resultat på Grundskola 7-9i ämnet matematik. Sökning visar vilka läromedelsegenskaper de olika läromedlen har samt vilken/vilka medietyper de ges ut i. 5. I våras fick jag vara delaktig i ett spännande uppdrag från Skolverket. Detta innebar att ta fram en ny utbildningsmodul för undervisande lärare under kategorin Specialpedagogik i Lärportalen. Modulen som heter "Tillgängligt lärande med digitala verktyg" (hittas som webbkurs i Skolverkets utbildningsportal) och riktar sig till lärae som behöver stöd i att utveckla och tillgängliggöra sin undervisning för att nå fler elever, dvs. både elever i behov av stöd, men även elever i behov av extra utmaning.

  Många skolor och kommuner har redan en mängd olika digitala verktyg och lösningar, (t.ex. talsyntes, rättstavningsprogram, inlästa läromedel, digitala ordböcker mm), men inte alla lärare har fått kunskap eller stöd i hur de kan användas med alla elever. I denna modul ges tips på hur du kan försöka anpassa ditt klassrum för att nå alla elever enligt UDL - Universal Design for Learning. Tekniken är en del i detta. Absolut inte allt. Men olika digitala lösningar kan verkligen underlätta för många elever som behöver stöd på olika sätt som t.ex (listar bara några exempel):

  • Kunna få olika texter upplästa var man än befinner sig
  • Kunna rätta sin text självständigt
  • Kunna utveckla det svenska språket (särskilt om man har svenska som andraspråk)
  • Kunna utveckla sitt modersmål (om man inte har svenska som modersmål)
  • Kunna utveckla språkkunskaper på andra språk än sitt modesmål
  • Kunna läsa läromedel/skönlitteratur med öronen
  • Kunna besvara frågor och göra sin röst hörd i sin takt
  • Kunna planera sin dag utan stress pga. av dålig tidsuppfattning

  Om du är intresserad är det bara att hoppa på kursen. Gärna ihop med dina kollegor. Kursen är framtagen ihop med Högskolan i Kristianstad och finns tillgänglig kostnadsfritt för alla som arbetar inom skolväsendet. I nuläget saknas några artiklar och filmer, men kursen kommer att vara färdig i sin helhet i slutet av september 2018.