Logopeden i skolan - Johanna Kristensson, Kärnhuset i Halmstad

En blogg om språk, läs- och skrivsvårigheter och digitala lärverktyg
 1. Learning Tools for OneNote - gratis talsyntes mm i Microsoft OneNote

  OneNote är ett anteckningsprogram som ingår i Microsoft Office-sviten tillsammans med mer kända program som Word, Excel och Powerpoint (om OneNote och möjligheterna att behandla bilder av text med ocr har jag skrivit i ett tidigare inlägg från 2011).

  Nu har Learning Tools för OneNote lanserats. Och detta alldeles gratis för användaren. Learning Tools för OneNote (på svenska kallar Utbildningsverktyg) lanserats. I Utbildningsverktyget ingår bl.a. talsyntes på svenska som gör det möjligt att få din text uppläst på många olika språk. Du kan t.ex. skärmdumpa (eller kopiera) en text från vilket ställe som helst och få denna uppläst inuti OneNote. Även text du skriver i OneNote kan läsas upp med hjälp av talsyntesen, som finns på många olika språk.

  Gör så här:
  1. Först måste du installera Utbildningsverktyget. Detta görs här. En ny flik kommer att komma upp i din meny med namnet Utbildningsverktyg.


  2. Dra in en bild eller skärmdump av text in i OneNote. Klicka på fliken Utbildningsverktyg.


  3. När du klickar på fliken på Utbildningsverktyg > Avancerad läsare hamnar din skrivna text eller texten från din bild på en ny sida. Här kan du få texten uppläst med markörsmedföljning. Den förinstallerade rösten är Alva, men du kan hämta fler röster samt röster på andra språk också.

  Vissa funktioner, som dikteringsverktyg och andra språkverktyg, verkar ännu så länge inte fungera på svenska.Eller rättare sagt, eftersom jag har Windows 7 så kan det bero på att diktering inte stöds i denna version. Men detta kommer säkert inom överskådlig framtid.

  Jag är så glad att även Microsoft integrerar olika lärverktyg i sina program och gör dem tillgängliga för alla som behöver dem. Här nedan ses den engelska reklamfilmen från Microsoft.
 2. Ny bok! Alternativa lärverktyg - digitalt stöd för elevens språk-, läs- och skrivutveckling


  Idag har min och Erica Eklöfs bok, Alternativa lärverktyg - Digitalt stöd för elevers språk-, läs- och skrivutveckling, äntligen kommit från tryckeriet! Boken ges ut av Natur & Kultur och släpps inom kort.

  Boken handlar om hur du som lärare kan stödja dina elever i sin språk-, läs- och skrivutveckling med stöd av olika digitala lärverktyg. Tanken är att verktygen ska kunna ha en inkluderande funktion i klassrummet och i undervisningen för alla elever.

  Detta står på boken baksida:

  "Idag finns det mängder av alternativa digitala lärverktyg som elever kan använda i skolarbetet, som komplement till penna och papper. Det kan röra sig om program och appar men även inbyggda funktioner i datorer, lärplattor och mobiltelefoner. Elever som behöver kompensera för begränsad läshastighet och begränsad avkodningsförmåga har ofta stor nytta av de här verktygen i sin språk-, läs- och skrivutveckling. Men hur kan du använda dessa alternativa lärverktyg tillsammans med alla dina elever, oavsett var eleverna befinner sig när det gäller språk och språkförmåga?

  I bokens första del tar författarna upp vad alternativa lärverktyg är och hur de kan verka inkluderande i klassrummet. I den anda delen får du tips på hur du, dina kollegor och dina elever kan komma igång med att använda alternativa lärverktyg på er skola. I bokens tredje del får du en grundlig genomgång av vilka olika typer av alternativa verktyg det finns, och hur dessa fungerar."
 3. Radiointervju i Ålands radio: Vikten av förebyggande språkarbete och tidiga insatser

  Bild från Ålands radio (Ida Jansson)

  Ibland får jag möjlighet att prata för en bredare publik utöver de pedagoger, lärare och skolledare jag vanligtvis pratar med och jobbar mot i Halmstads kommun. Förra veckan var ett sådant tillfälle då jag var inbjuden som föreläsare till Åland på en konferens, Dialog 2017. Andra föreläsare som var där var t.ex. Carl Heath, Sara Bruun, Fredrik Holmberg och Hülya Basaran.

  Min föreläsning där handlade främst om det förebyggande arbetets och de tidiga insatsernas betydelse för en framgångsrik skolgång för alla barn och elever och där olika digitala, alternativa verktyg kan vara ett kompletterande stöd i det arbetet. Efter mina föreläsningar blev jag intervjuad i Ålands radio. Vill du lyssna på inslaget i så här i efterhand kan du lyssna här. Fredrik Holmberg från Filmpedagogerna blev också intervjuad och hans intervju hittar du under samma länk.

  Att som lärare eller pedagog gå på olika föreläsningar kan ha olika syften. Oftast är det till att ge inspiration och ge ny input. Som de flesta vet är det inte säkert det händer så mycket nytt i klassrummet veckan efter att man har varit på en konferens. Ofta ramlar man in i gamla hjulspår då det inte ges tid till reflektion eller planering till att börja tänka nytt. En föreläsning, utbildning eller konferens måste alltid tas om hand om på ett smart sätt tämligen omgående, så att lärarna kan börja tänka tillsammans samt se nya möjligheter och utmaningar. Inspirationen som fås vid olika föreläsningstillfällen behöver det således alltid jobbas vidare med för att vi ska se en effekt hos våra barn och elever.
 4. Stödstrukturer med bildstöd - skollogopederna i Malmö tipsar

  Jag vill ge ett tips att kolla in Pedagog Malmös skollogopedblogg som du hittar här. I skollogopedbloggen ges fin inspiration och handfasta tips på hur du t.ex. kan jobba med stödstrukturer med hjälp av bildstöd, främst för att göra skoldagen och olika uppgifter mer begripliga för de elever som har svårt att förstå muntliga och skriftliga instruktioner och uppgifter.

  Logoped Ida Rosqvist skriver i sitt senaste inlägg att det behövs strategier för att veta hur man t.ex. producerar en text. Väldigt ofta får eleverna uppgifter som att "skriva en berättelse med inledning, innehåll och avslut", men de har aldrig fått träna sig i att ta sig an en sådan uppgift. Detta är inget som görs av sig självt, utan måste tränas många gånger. Vad innebär det det egentligen för eleverna?

  Bild från skollogopedernas blogg på Pedagog Malmö

  Det finns olika typer av bildstöd (symbolstöd) som kan användas, t.ex. Widgitbilder som används i ett program som In Print. In Print kan användas till att skapa kommunikationskartor, bilder, scheman etc. Emellertid är det inte alltid självklart vad en viss symbol betyder, särskilt inte om det är ett mer abstrakt ord som "reflektera", "analysera", "värdera", "jämföra", "igår" etc. Vad innebär det konkret? Även det bilderna symboliserar måste tränas in noga och göras begripliga för eleverna så att de verkligen förstår.

  I Malmös skollogopedblogg hittar du flera länkar till många olika inlägg och sidor med liknande teman.
 5. "Rätt verktyg gör skillnad" - fyra filmer från SPSM


  Specialpedagogiska skolmyndigheten har släppt fyra nya filmer om hur rätt verktyg (som bl.a. talsyntes, rättstavningsprogram, tal- och ljudböcker mm) gör skillnad för elever med läs- och skrivsvårigheter.

  I filmerna får du möta elever, lärare och skolledare, skoldatatekspersonal och forskare som berättar om sina erfarenheter och de förutsättningar som krävs för att få det tekniska att fungera. En av de viktigaste förutsättningarna är att börja tidigt och inte vänta på att eleverna ska misslyckas i sin läs- och skrivutveckling först.

  Sidan med filmerna hittar du häroch bör vara självklara för alla inom skola att titta på.