• Lästips
  • Filmer om matematik, från TIMSS 2007

Filmer om matematik, från TIMSS 2007

På Skolverkets webbplats finns otroligt intressanta filmer om matematik. I filmerna presenteras och diskuteras olika typer av beräkningsstrategier och typsituationer i elevernas behandling av bland annat areabegreppet och likhetstecknet.

Här redovisas också vilka missuppfattningar och sammanblandningar som kan komma till uttryck i elevers olika lösningar och svar på uppgifter. Filmerna ger därmed en bra utgångspunkt för lärare att diskutera i vilken utsträckning de egna elevernas lösningar och svar kan ge uttryck för samma missuppfattningar och sammanblandningar.

Filmerna är intressanta för alla! Se dem på Skolverkets webbplats

http://www.skolverket.se/sb/d/1679/a/16580;jsessionid=0E7CA5F836B9F5BF73045E79C5BA4C25

 

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek