• Tips
  • Erfarna lärare bakom läsframgångar

Erfarna lärare bakom läsframgångar

Ulla Damber har forskat om förutsättningar för en god läsinlärning. I sin avhandling avhandling "Läsa för livet - tre studier av svenska barns språkutveckling", skriver hon att mängden läsning, lärarens inställning och lärarens erfarenhet är viktig.

I en intervju på Skolporten säger hon:
Barnens framgångar i läsning handlar till stor del om lärarens sätt att bemöta barn och deras föräldrar. Lärarna i de högpresterande klasserna hade hög tilltro till barnen och bemötte dem som kompetenta individer. Eleverna fick läsa oerhört mycket, inte bara frivilligt utan de blev också uppmanade att läsa på loven. Både elever och lärare beskriver arbetet som lustfyllt, i kombination med att kraven på barnen var höga. Tydlig kommunikation och tydliga strukturer för arbetet hjälpte också till. Barnen har vetat vad som förväntas av dem.

Det som överraskade henne var att inte metodval eller utbildning visade större skillnader. Istället var det lärarens erfarenhet, många år yrket, som var gemensamt i de högpresterande klasserna. Erfarna lärare besitter nog kunskaper som inte är så lätta att ringa in. Jag tror inte det finns någon mall för en god lärare - det gäller nog att fånga ögonblicken i flykten och jobba flexibelt.Det går inte att betrakta läsningen lösryckt ur sitt sammanhang. Varje läsresultat har sin egen historia. Den sker i ett socialt och kulturellt sammanhang, säger Ulla Damber.

LÄS HELA INTERVJUN PÅ SKOLPORTEN. Där hittar du också hennes avhandling i pdf

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek