Arbetsminnet går att träna

Det visar Stefan Strohmayer och Magnus Ivarsson i sitt examensarbete på psykologprogrammet, Stockholms universitet. Under hösten 2009 och våren 2010 genomförde de en utvärdering av Minneslek Senior på barn 7-11 år med ADHD.

Barn med diagnosen ADHD uppvisar ofta en sänkt arbetsminneskapacitet samt svårigheter inom matematik och svenska. Barnen i studien blev slumpvis indelade i en aktiv kontrollgrupp (som tränande ordförmåga) och en träningsgrupp (som använde Minneslek Senior).

Barnen i träningsgruppen förbälttrade sina resultat signifikant, i jämförelse med kontrollgruppen, på test som mätte verbalt arbetsminne och aritmetisk förmåga efter slutförd träning.


Nytt program för arbetsminnesträning

presenterades av Elevdata på Bok & Bibliotek. Programmet heter Minneslek Flex och är framtaget av LäraMera, Leripa och Kognitiva kompaniet.

Programmet demonstreras på ID-Dagarna den 13-14/10. Mer information om programmet hittar du på MV-Nordics webbplats www.mv-nordic.com/se och på www.minneslek.se

 

Tags: NPF, arbetsminne

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek