• Tips
  • Se de tidiga tecknen

Se de tidiga tecknen

Utbildningsdepartementet ger ut en antologi som presenterar sju personliga berättelser från vardagen i förskola och skola. Den är ett delbetänkande av Utredningen om översyn av skolans arbete med utsatta barn.

 

bild från Regeringskansliets nedladdningssidaAlla visar ett starkt engagemang för barn och elever men också hur komplex verkligheten är att hantera. Sex forskare har fått möjlighet att reflektera över dessa berättelser. Deras reflektioner är spännande läsning och speglar också hur berikande det kan vara med vitt skilda forskningsperspektiv på förskola och skola.

 

De de tidiga tecknen - forskare reflekterar över sju berättelser från förskola och skola

SOU 2010:64
Utgiven: 1 oktober 2010
Typ: Statens offentliga utredningar (SOU)
Avsändare: Utbildningsdepartementet
Utredningen om översyn av skolans arbete med utsatta barn

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek