• Lästips
  • Utvärdering av Skoldatatekens effekter

Utvärdering av Skoldatatekens effekter

00328Specialpedagogiska skolmyndigheten har gjort en utvärdering av Skoldatatekens effekter. Utvärderingen bygger på hur det har gått i de kommuner som fick ett startbidrag 2007.

Utvärderingen visar att satsningen på skoldatatek har haft en positiv påverkan på elevernas måluppfyllelse. Mest framgångsrika har de kommuner varit som satsat på utbildning i kombination med tillgång till alternativa verktyg och teknisk support.

Läs hela utvärderingen via Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats

Skriv ut

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek