Klingberg om dyskalkyli

Hur kan vi bäst ska hjälpa ett barn med "nedsatt kortikal tjocklek i höger intra- och inferiora parietalcortex"? Den frågan kan vara bra att ställa sig ifall vi vill att alla barn ska klara matematiken, skriver Torkel Klingberg i sin artikel i Forskning och Framsteg.

Forskningen visar, enligt Torkel Klingberg, att barn med dyskalkyli hade lägre aktivitet i högra intraparietala cortex, liksom i två områden i frontalloben och i occipitalloben (synbarken).

Studier visar att dyslexi och dyskalkyli kan särskiljas:  

  •  barn som har dyskalkyli har större svårigheter att bedöma antal,
  •  barn med dyslexi har större språkliga svårigheter.


Läs hela Klingbergs artikel http://www.fof.se/tidning/2011/3/nar-hjarnan-dissar-kalkylerna

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek