• Tips
  • IT och digital kompetens i skolan

IT och digital kompetens i skolan

Det finns en tydlig klyfta mellan ledning och klassrum när det kommer till IT-entusiasm i skolan. De som arbetar på ledningsnivå: rektorer, förvaltningschefer och IT-strateger vill i betydligt större utsträckning att IT ska användas mer i undervisningen.

De som ska göra jobbet i slutändan - lärare och elever - är inte lika entusiastiska. Var tredje elev vill inte ha mer IT i skolan och nära en av tio elever tycker att IT borde användas mindre i undervisningen. Det visar Kairos Futures studie IT och digital kompetens i skolan, som tar temperaturen på IT-situationen i den svenska skolan.

Bild från Kajros future

 

IT-ANVÄNDNING I TRE DIMENSIONER

Accelererat lärande är idag den tydligaste framgångsfaktorn när IT används i undervisningen, att eleverna effektivare lär sig baskunskaper.
Elevernas eget kunskapssökande & skapande är ändå det som används mest, även om lärarna uppfattar sällan att det leder till att elevernas prestationer förbättras.
Olika typer av samarbete elever emellan, med lärare, samt med aktörer utanför skolan, sker i begränsad omfattning. Skarmavbild_2011-11-11_kl._19.29.24

Lärande med IT kan uttryckas i ovanstående tre dimensioner, där accelererat lärande är framgångsreceptet idag. I framtiden kommer dock IT-användning för samarbete och skapande sannolikt leda till förbättrade prestationer i högre ut- sträckning.

Läraren bör få en mer aktiv roll i elevens sökande- och skapandeprocess. Då är sannolikheten större att elevernas prestationer förbättras.

Läs rapporten på www.kairosfuture.com/publikationer


Om studien
Studien har genomförts genom en litteraturstudie, en enkätundersökning med över 4000 respondenter, fokusgrupper och ett expertseminarium. På expertseminariet medverkade åtta experter inom områdena IT och pedagogik där de fick ge sin syn på den framtida utvecklingen av IT i skolan.

Om Kairos Future
Kairos Future är ett internationellt forsknings- och konsultföretag som hjälper företag att förstå och forma framtiden. Med ett unikt helhetserbjudande inom framtidanalys, strategi och förändring är vi den ledande aktören i Europa inom vår nisch. Läs mer om oss på www.kairosfuture.com

 

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek