• Tips
  • Oscar visar vägen

Oscar visar vägen

Vi som har läst Lena Petterssons bok  Vi är inte så bra på barn som Oscar - Hur kan vi bli det?(2005), blir nu extra glada då vi kan få följa hans och hans lärares skolarbete.

oscar2Oscar visar vägen - att lära av en elev med autismspektrumstörning i skolan (2011),
är en berättelse om hur skolan höll sin vision levande om en skola för alla och om den kunskapsutveckling detta ledde till. Författare är Lena Pettersson och Ingrid Liljeroth

Nu har Oscar gått ut grundskolan och skolan kan se tillbaka på en tioårig utvecklingsprocess. Författarna beskriver vardagsarbetet i skolan och hur personalen tänkte för att komma ur det kaos som uppstått runt Oscar, hur man lärde känna honom och hur arbetet utvecklats. Detta ledde till att en kunskapsgrund successivt byggdes upp.

Båda dessa böcker finns hos Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Länken går till deras webbshop. Där hittar du nedladdningsbara pdf samt beställning av böcker och film.

/skrivet av Britt Hansson
(som lärt mig mycket av Oscars lärare och nu får veta ännu mer)

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek