UR.se blir ännu bättre

Användbarhet ska genomsyra allt vi gör, säger Erik Fichtelius, VD, URNya UR.se

Ett nyhetsbrev ersätter den gamla tyckta katalogen. Nyhetsbrevet är kopplat till en ombyggda sajt, ur.se, med sökbarhet, flexibilitet och just användbarhet.

Över 11 000 program gjorda för det svenska utbildningsväsendet blir lätt tillgängliga, från förskola till universitet. UR.se bidrar till innehåll i alla de nya tekniska plattformar som nu introduceras i allt snabbare takt.

 

Didaktikens verktyg är en intressant ny del av UR.

Ur.se

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek