Guider i upphovsrätt

Kolla KällanKolla Källan, Skolverket finns vägledning i frågor som rör upphovsrätt. Där finns en upphovsguid inom följande områden
* bilder
* filmer, radio- och TV-program
* musik,
* internet
* texter i skolan.
I slutet finns också information om Upphovsrätt §17 och uppföranderätt för teater.

Creative Commons är ett sätt för upphovsmannen att licensiera sitt eget material. Licensen förklarar hur materialet får användas. På Kolla Källans sida om Creative Commons finns info i form av bildspel och text, samt exempel på CC-licensierat material som kan passa i skolan.
creativecommons

Webbstjärnan CC

En enkel förklaring om av vad Creative Commons licenserna betyder.

Creative Commons förklaras av Kristina Alexanderson och illustreras av Jesper Wallerborg filmad av Göran Thorén. En produktion av Webbstjärnan i samarbete med Internetguider på Stiftelsen för Internetinfrastruktur .SE

Kopiering inom grund- och gymnasieskolor
Senast uppdaterad: 16 januari

Bonus Presskopia har kopieringsavtal med Sveriges samtliga kommuner och landsting för de kommunala- och landstingskommunala grund- och gymnasieskolorna samt avtal med ett stort antal friskolor.
Lärare och elever får kopiera upphovsrättsligt skyddat material ur offentliggjorda svenska och utländska verk, exempelvis böcker, läromedel, dagstidningar, veckotidningar, tidskrifter med mera.

Kopieringsavtalet ger lärare och elever rätt att:
• fotokopiera
• göra utskrift
• ladda ner
• spara på USB
• mejla inom undervisningsgruppen
• tillgängliggöra digitala kopior inom undervisningsgruppen på skolans interna nätverk
• kopiera digitalt för exempelvis PowerPoint-presentation

Hur mycket kostar det?
Elevstatistik ligger till grund för kostnadsberäkningen enligt avtalet.
Pris per elev läsåret 2011/2012
- Förskoleklass, 10:14 kr
- Grundskola och grundsärskola, 54:24 kr
- Grundläggande Komvux och SFI, 54:24 kr
- Gymnasium och gymnasiesärskola, 125:12 kr
- Gymnasial Komvux och påbyggnadsutbildning, 125:12 kr

 

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek