• Lästips
  • Upplästa mejl i Göteborgs skolor

Upplästa mejl i Göteborgs skolor

talmejl

Göteborg blir först i världen att erbjuda alla sina 85.000 elever talmejl, vilket ses som ett genombrott.

Alla elever i de kommunala skolorna i Göteborg har nu möjlighet att få sin mejl uppläst oavsett vilken dator de sitter vid.

Som pedagogiskt hjälpmedel kan det innebära ett genombrott för elever med nedsatt syn eller med läs- och skrivsvårigheter.

Se Rapportinslaget och läs mer på SVT:s webbplats
http://svt.se/2.22620/1.2759459/alla_elever_i_goteborg_kan_fa_mejl_upplasta

Uppläsningen finns som en tjänst på internet
Den fungerar oavsett var man är eller vid vilken dator man sitter vid.  Funktionen ligger nämligen på internet och är inte knuten till den enskilda datorn.

-Egentligen är det ett litet steg men det har stor betydelse. Det kan öppna många dörrar som gör att vi kan förbättra tillgängligheten för väldigt många elever, säger Ylva Bergstedt på stadsledningskontoret i Göteborg.

-Det som är bra för särskolan är bra för alla. Har man den minsta svårighet att läsa kan man ha hjälp av talmejlen, säger Stefan Dellenborg IT-utvecklare på gymnasiesärskolan i Göteborg.

 

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek