• Lästips
 • Talsyntes i andraspråksinlärningen

Talsyntes i andraspråksinlärningen

"Talsyntes, är ett verktyg som läser upp text. Ett populärt verktyg bland eleverna som lär sig svenska i förberedelseklassen (elever från skolår 1-6). Det krävs endast en (!) genomgång om hur eleverna ska starta/använda programmet. Sedan är de igång på "avancerad nivå", eleverna lär sig snabbt att ändra röst, hastighet mm." 

Så skriver Hula Basaran i sin berättelse om hur hon använder talsyntes med sina elever.

Läs fortsättningen på Hulyas blogg


Där berättar hon om hur de använder talsyntesen

 •  skriver gemensamma texter på smartboarden
 • skriver texter tillsammans i par
 • skriver individuella texter
 • skriver mail

Dessa vinster ser hon 

 • Talsyntesen (Vital) hjälper eleverna att upptäcka sambandet mellan symbol (bokstav) och ljud för att sedan upptäcka sambandet mellan ljud och stavning.
 • eleverna skriver av en text (berättelse) samtidigt som texten läses upp – här bygger eleverna upp grammatiken i språket genom ordföljd samt stavning och uttal
 • med stavning uppmärksammas lång och kort vokal, dubbelteckning hal-hall
 • eleven hör ljud som kan vara svåra att särskilja som b-p och vokalljud i ord som hår, hur, har, hyr, här
 • eleven får känslan för när de ska sätta  ut punkt
 • eleven arbetar längre med sina texter för grammatisk korrekthet
 • siffror och tal
 • elevernas glädje i att lyssna på sin egenproducerade text

Läs mer på Hulyas blogg

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek