Här hittar du information om tidsenliga verktyg som kan vara till ovärderlig hjälp för oss alla. Dessa verktyg kallas också Alternativa verktyg i lärandet

Apples Appar - med möjligheter

Länk till Android-appar android

 Talsyntes Text till tal
app-claroapp-intowordsapp-appwriterapp-skolstil
apple Aktivera den på iPad inbyggda talsyntesen.
apple ClaroSpeak  40 kr - ljudar, läser, sv och eng röster ingår och Ordprediktion. 
apple IntoWords 129 kr - läser, ordprediktion (OCR för 45kr) till iPad.

apple AppWriter  65 kr iPhone 279kr iPad, men skolor 35kr/elev i alla enheter.
apple Skolstil 2  75 kr - ljudar, läser ord och meningar. Skriv eller klistra text.

Tal till Text  och Översättning - uppkoppling nödvändig
 app-mikrofonapp-googletranslate app-sayhiapp-itranslateapp-ne  
 
apple  Aktivera tangentbords-diktering på iPad.
apple Google Översätt  gratis - skriv/ prata in och översättning blir uppläst.

apple SayHi  50 kr - prata eller skriv och översättningen skrivs och läses upp. 
apple iTranslate Voice  75 kr - prata och översättningen skrivs och läses upp.
apple  NE-Språklexikon - gratis för den som har konto i NE.

Uppläsning av PDF 
app-claropdfapp-appwriter  

apple ClaroPDF  39 kr+20 kr/röst - läs i pdf (bra inställning "speak on tap").
apple AppWriter  65 kr iPhone 279 kr iPad med OCR, 30kr webbapp.

Skannerprogram med OCR 
app-googletranslateapp-claroscanpen
app-claroapp-prizmoapp-intowordsapp-appwriterapp-pixterapp-textgrabber  

apple Google Översätt  gratis - fotografera/ skriv/ prata - översättning läses upp.
apple Claro ScanPen 75 kr - läser text på bilder även utan uppkoppling.
apple ClaroSpeak ocr-tillägg 30 kr. Klicka på "i" för att komma till butiken.
apple Prizmo  109 kr +29 kr/röst - ocr på foto av text, uppläsning, översättning. 

apple IntoWords ocr-tillägg 65 kr - uppläsning i redigerbart dokument.
apple AppWriter  259 kr iPad, eller skollicens 35kr/elev till alla enheter. 
apple Pixter  40 kr - ej uppläsning, använd "Tala markering". 
apple TextGrabber
 55 kr - ej uppläsning, använd iPrylens "Tala markering.

Daisy-bokläsare  
app-legimusapp-inlasningstjanst   
apple Legimus gratis- ladda ner bok direkt i enheten enl §17  Legimus.se.

apple Inläsningstjänst gratis -  läsare för skolavtal på inlästa läromedel.

E-bokläsare för köpta och lånade böcker 
app-bluefirereader   

apple 
Bluefire Reader - gratis läsprogram för lånade böcker. Skapa ett AdobeID och auktorisera plattan när du öppnar din första bok. Låna bok från ditt bibliotek -länk till elib.se - till iPad och välj att öppna i Bluefire.

Minnesträning 
ZogajLumosity

apple Zogaj  Memo Gym 20 kr - träna minnet med minnesmästare.
apple Lumosity gratis test, premium 129 kr - anpassar nivå efter förmåga.

Ordbok och Uppslagsverk 
SAOLapp-neapp-nesprak  
apple SAOL gratis - Svenska Akademiens ordbok.
apple NE skola
gratis - om skolan har abonnemang för NE+UR.
        
Då kan eleverna också använda följande appar.
app-neappar

Skriva, anteckna, spela in
app-röstmemon
app-notabilityapp-soundnoteapp-mentalnoteapp-evernoteapp-onenote   

apple Röstmemon för iPad 9 kr. På iPhone finns Röstmemon förinstallerad.
apple Notability 65 kr - skriv och rita (även i pdf-filer), spela in ljud och fota.
apple Sound Note  50 kr - skriv, rita och spela in. Se Film.
apple Mental Note 50 kr - tydlig och enkel, spela in, fotografera och skriv. 

apple Evernote gratis - fotografera, spela in och anteckna.
apple OneNote  gratis - anteckna och organisera.

Skriva
app-pagesapp-wordexcelPowerpointDokumentKalkylSlides
apple  Pages  gratis med nya enheter /75 kr. 
apple  Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint är gratis -

Leka och skriva till läsning
app-aslskrivbokapp-skolstilapp-bornholmslekapp-dufftonapp-ordensmagiapp-lyssnaochlsapp-stavningslekapp-bokstavspussel
app-alfavuxapp-lasochforstaLäskodapp-skrivläs

apple ASL skrivbok 75 kr - bokstavsljud, ord, mening, talsyntes, bild+text.
apple Skolstil 2
75 kr - läser bokstavsljud, ord och mening med  talsyntes.  

apple Bornholmslek 75 kr -  lek med rim och ord utifrån Bornholmsmodellen. 
apple Kul med Duffton 40 kr - spel som uppmuntrar till ljuda, läsa och skriva.
apple OrdensMagi 
50 kr - dra ljudande bokstäver till ord, uppläsning. film.

apple Lyssna och läs  40 kr - lyssna och koppla till ord och/eller bild.
apple Stavningslek  40 kr - träna att skriva på ett lekfullt sätt.  
apple Bokstavspussel   40 kr - lägg ljudande bokstäver till bilder. Skapa egna. 
apple Alfavux 40 kr - lägg ljudande bokstäver till bilder, barn-vuxen.

apple Läs och förstå  75 kr - läsförståelse och lust att läsa utan tävling.
apple LäsKod 50 kr - läs- och skriv, särskilt elever med annat modersmål.
apple Skriv och Läs gratis/50 kr - skapa bok med bild och ljud. Barn + vuxna skriver.

Länksamling: Språk- läs- och skrivträning på svenska, hos Pappas appar
Träna stava  

Berätta med text och bilder, bildspel och film 
app-bookcreatorPicCollageRitprata 2MadpadSkitchEducreationsExplain
apple  Book Creator  50 kr - skapa böcker med egna bilder och text.
apple  PicCollage gratis - skapa  bildcollage.
apple  Ritprata2   75 kr - skapa socialaberättelser mycket enkelt.  
apple  MadPad 30 kr - filma 12 filmer, som sen kan ses på "en och samma sida".
apple  Skitch  gratis - rita och skriv på bilder, beskär i lagom storlek.
apple  Educreations gratis - en whiteboard att lägga in bilder, rita och berätta.
apple  Explain Everything   40 kr - skriv, lägg in bilder, prata in och gör en presentation. Den fungerar som en interaktiv skrivtavla. se film här 

 app-imovieapp-keynoteapp-powerpointPresentationerPuppetPalsPuppetpals2StoryRobeVideoliciousapp-sockpuppet 
apple  iMovie gratis på nyare enheter - skapa film - se en intruktionsfilm
apple  Keynote  gratis / 75 kr - skapa bildspel som PowerPoint.
apple  Microsoft PowerPoint gratis - skapa bildspel. 
apple  Google Presentationer gratis - skapa bildspel.

apple  Puppet Pals gratis - berätta med figurer, nästan som dockteater, i en film.
apple  Puppet Pals 2  65 kr - nu kan du även lägga in dina egna figurer.
apple  Storyrobe 10 kr - välj bilder, spela in berättarröst och skapa film.
apple  Videolicious gratis - välj bilder och filmer, spela in berättarröst och skapa film.
apple  Sock Puppets gratis - skapa små filmer med sockdjur som rör sig och pratar.

Matteappar som har det "lilla extra"
app-kingofmathsKing of mathapp-finguapp-motionmathapp-nompapp-misterymathtownapp-mojiklockisapp-raknerattanapp-tiokompisarapp-symetryFormelsamlingen
apple  King of Math junior 30 kr - färdighetsträning i matte på många sätt.

apple  King of Math 30 kr - färdighetsträning för högre årskurser.
apple  Fingu  gratis - träna antal.
apple  Motion Math 40 kr - hungrig guppy som lockar till att lära addition.
apple  NOMP gratis - träna matte i skolan och hemma.
apple  Mistery Math Town 30 kr - mattespel för mellanstadiebarn.
apple  Moji Klockis  20 kr - lärospel för barn som ska lära klockan.
apple  Räkneråttan 20 kr - matteträning för de yngsta.
apple  Tiokompisar 75 kr - samarbeta om och träna talkamrater.
apple  Symmetry shuffle 20 kr - träna att hitta mönster och träna rumslig förmåga.
apple  Formelsamlingen gratis - formler i matematik, fysik och kemi för gymnasiet.

Digitala räknehäften   
app-modmathapp-pantermathpaper

apple  ModMath gratis - räknehäfte med kalkylator. Hjälp vid dyslexi och dyskalkyli.

apple  Panther Math Paper 209 kr - räknehäfte med stora möjligheter. Skrivstöd.

Programmering och kod
app-scratchHopscotchRobo LogicKodableapp-QR-reader

apple ScratchJr gratis - programering för yngre barn. Länk till kurs på Webbstjärnan.
apple Hopscotch gratis -barn, föräldrar och lärare. Från 4 år.
apple Robo Logic 10 kr - från 4 år.
apple Kodable - för 5+ och vuxna.
apple QR Reader gratis - skapa QR-kod till bilder, text, eller video. Skannar QR-koder. 
 
Tid, påminnelse, schema och dagbok
app-pratklockaapp-timstockapp-tempotimapp-timetimerapp-skolfotoapp-week calendar
 Tasuc
Klockan i iPhone/iPad är alldeles utmärkt till timer, påminnelser och tidtagning.
apple  Pratklocka 20 kr - visuell timer som pratar. Det går att spara påminnelser.
apple  Timstock 10 kr - 1-100 min se hur lampor släcks och sen signal.
apple  TempoTim 10 kr - håller reda på tiden och vems tur det är.
apple  Time Timer 30 kr - en röd "tårtbit" blir allt mindre när klockan räknar ner. 
apple  Skolfoto XL gratis - schema med färger för ämnen, påminnelse och timer.
apple Week Calendar 20 kr - händelser med olika färger och påminnelser. 
apple 
Tasuc Schedule 159 kr - bildbaserat schema. Film  

Språk - eng, sva, modersmål
app-googletranslateapp-worldicapp-bitsboard
gp-glosor-euQuizletapp-svaapp

Appar med talsyntes kan ställas om till engelska eller andra språk.

apple  Google Översätt  gratis - skriv/ prata in, översättning blir uppläst.

apple  Worldictionary gratis - fotografera en engelsk text och få orden översatta.
apple  Bitsboard   gratis/22 kr  - ord som tränas på flera sätt. Skapa kartor o dela.
apple  Glosor gratis - skapa listor med ord för att träna på (Spellic och Glosor.eu).
apple  Quizlet - skapa/hämta "flashcards" för att träna ord och begrepp.
apple  Svaapp skollicens 100 kr/månad - tränar läsning, hör- och ordförståelse. FILM 
Länksamling: Modersmålsappar,  hos Pappas Appar.

Ord och Begrepp  
app-korsochtvarsFärger och fordonSoundtouch

apple  Kors & Tvärs 49 kr - träna stavning och ord i 270 korsord.
apple  Färger och fordon 28 kr - träna färgord och ordförråd inom området fordon.

apple  Sound Touch gratis/50 kr - bakom bilder finns "växlande" foto, tal och ljud. 

Talträning   
app-sesprakljudenapp-fonemoapp-fonemixapp-omenbildapp-sprakbubbelPratbubbel2Fonemo minipar
apple  
Se bokstavsljuden gratis - se hur bokstaven formas i munnen.
apple  Fonemo 30 kr + 30/ljud eller F-Pro för 249 kr - talövningar med kort.
apple  Fonemix 30 kr - 30/ljud - skapa ordlekar och små sagor. Se demofilm. 
apple  Om en Bild 29 kr - lägg in bilder och röst. Uttalsträning. Se demofilm.
apple  Pratbubbel 1 169 kr - träna språkljud och bygg meningar. Se demofilm.
apple  Pratbubbel 2 169 kr - öva olika kombinationer av konsonanter.
apple 
Fonemo minipar 149 kr - träna språkljud med små lika ord - se demofilm.

Känslor - ansiktsuttryck   
app-empaticoapp-puffarnaapp-puff2app-puff3app-puff4Training faces

apple  Empatico 15 kr - spela memory med ansiktsuttryck. Bra kommentarer.
apple  Puffarna 1  30 kr - känslor - ansikte och kropp. Spel för att lära känslor.
apple  Puffarna 2 30 kr - känslor - orsak verkan.  
apple  
Puffarna 3 30 kr - känslor - hitta lika. 
     
apple  Puffarna 4 30 kr - känslor - skriv känslan.
apple  Training Faces  22 kr - att träna ansiktsuttryck (engelska).

Teckenspråk och Bliss
app-tspapp-spreadsignsapp-signitforwardapp-ritade teckenapp-takkrodapp-takk bamapp-teckenlex

apple Svensk teckenspråkslexikon gratis - sök ord och se på film hur de tecknas.
apple  Spreadsigns gratis - Europeiskt teckenspråkslexikon på många språk.
apple  SignitForward   40 kr - 1500 vardagsord TAKK och teckenspråk i film och bild.
apple  Ritade tecken  40 kr - teckande vardagsord i filmer.
apple  TAKK 109 kr - lär dig 1500+ ord i olika kategorier genom tydliga videosekvenser.
apple  TAKK  (bok) 75 kr - ett komplement till boken Teckenkommunikation.
apple Teckenlex  199 kr Teckenlex free. Teckenlexikon med filmer som förklarar ord.

 Kommunikationsstöd   
app-gridplayerPrataapp-pratkortapp-samtalaapp-widgetgo
apple  GridPlayer  gratis - färdiga meningar du skapar av bilder, läses upp. 
apple  Prata 379 kr - bygga meningar som kan läsas upp med talsyntes.
apple  Pratkort  299 kr/Pratkort lite- bildkort med inläst text.  se film
apple  Samtala  119 kr - ett bildbibliotek om det är svårt att hitta orden språk/afasi.
apple  Widgit Go - 595 kr - kommunicera med 12000 Widgitsymboler på svenska.
 
Lek och Lär    
app-pandamixPusselskapareapp-smacktalkCrazy facesapp-sagominisoundbox
apple Pandamix  22 kr - "pysselsättning" för lärande.
apple Pusselskapare 20 kr - lägg pussel med egna foto med eller utan bakgrundsstöd.
apple  SmackTalk  med djur som härmar det man säger.
apple CrazyFaces 22 kr - ett ansikte som rör på munnen när du pratar. 
apple Sago Mini Sound Box   gratis - klicka på bollar olika ljud och överraskningar.

apple Toca Boca i många olika teman.
  
Samla och dela filer 
DropboxGoogle DriveOne Drive
apple  Dropbox gratis - spara och dela dina filer i molnet via app och webbsida. film om Dropbox
apple  Google Drive gratis - spara och dela dina dokument, redigera i Googles appar. 
apple  OneDrive gratis - Microsofts onlinetjänst med förenklad version av Word, Excel och Powerpoint.
 
 
 

 
 

 

 

 

Skriv ut

Språkmöjligheter

8sidor.se erbjuder lättlästa nyheter, t.o.m med uppläsning i olika hastigheter. Lägg märke till lärartips, korsord och frågor till texten.
Klartextimage004- nyheter på lätt svenska
Lilla Aktuellt  och Lilla Aktuellt skola nyhetssändningar som är lättare att förstå

TEMA Modersmål Skolverkets webbplats
Flerspråkighet i förskolanSkärmavbild 2013-08-19 kl. 22.41.54 En sammanställning av resurser för lärare och föräldrar till flerspråkiga barn. Här hittar du länkar till barnböcker på flera språk, till sånger och till tips på litteratur och material.
Lexin Bildteman ger genom bild och ljud förklaring på ord inom 31 teman på 16 olika språk. Om du väljer t.ex spanska får du snabbflikar uppe till höger till spanska, engelska och svenska.
Lexin Animationssteman svenska verb indelade i 15 huvudområden förklaras via inspelad video

Oximage016ford Owl - 250 fria barnböcker på engelska för skolan och hemma. Inloggning krävs

Digitala verktyg för SFI - en inspirationskälla och en plattform för SFI-lärare att dela sina tips, tricks och förslag för att främja språkutveckling. Wiki som är under uppbyggnad. NY

SFI-språklänkar en länksamling med länkar som vänder sig till SVA

NE.se språk - välj språk (sv,eng, ty, fr, sp), skriv in sökordet och få aktuella artiklar utifrån svårighetsgrad. Klicka på rubriken och du får texten tillsammans med instuderingsfrågor. Gratis om kommunen har löst licens för skolan.

Pics4learning - en amerikansk databas med fria bilder

SPRK! - Möblera Rogers rum eller hur hur folk pratar på stan (på engelska, tyska, franska och spanska)

The Translator - snabba översättningar online med auktoriserade översättare, en betaltjänst

image020Worldstories - med gratis sagor på engelska + annat språk, beroende på saga. Se så många språk de har sagor på.

Xtranormal -  Skapa engelska filmer med animerade figurer. Skriv själv texten, sen läser figurerna den med talsyntesröst. Text-to-speak  

Fler tips finns på http://www.skoldatatek.se/verktyg/gratistips

Mer om språkutvecklande arbete  http://www.skoldatatek.se/skrivet/om-sprak

Missa inte Anna Östlund, Skolverket, när hon förtydligar vad ett språkutvecklande arbete innebär http://www.skoldatatek.se/laestips/404-sprakutvecklande

 

Skriv ut

Appar - android

Länk till Apple-apparApple

 Talsyntes - skriva och läsa   
app-googleversttapp-appwriter
  
playbutiken Skolstil 2 
49kr - läser bokstavsljud, ord, mening, samt mark text. se film
playbutiken AppWriter 
287kr, men skolor 35kr/elev. Bra ordprediktion
, läser även PDF.

Tal-till-Text - uppläsning
talaurklippapp-accapelaTTS-voiceapp-swox 
playbutiken Tala urklipp gratis - det du kopierar blir uppläst. För att det ska fungera måste du installera

playbutiken Acapela TTS Voices och köpa en av deras röster.  Läs hur det fungerar
playbutiken SVOX - gratis +29 kr/röst (sv.röst Klara)

Tal till Text  och Översättning
app-googleverstt 

sams-diktDiktering finns i tangentbordet på många enheter. 
playbutiken Google Översätt  gratis - skriv/ prata in och översättning blir uppläst.

Skannerprogram med OCR 
app-googleversttapp-appwriter

sams-ocr OCR-kamera finns gratis i Samsungs tangentbord, till vänster om mellanslag.
playbutiken Google Översätt gratis - fotografera, översätt, läs upp ursprungstexten.
playbutiken  AppWriter 287kr, men skolor 35kr/elev (om minst 40 elever). 
playbutiken CamDictionary - fotografera och få ord i texten översatt.

Det finns flera OCR-appar, men de är inte särskilt bra ex. OCR Scanner (Grymala), Textfee, Mobile-OCR. Kanske fungerar de bättre på engelska än på svenska.
Fastnade för  OCR Instantly Pro (37kr) Det finns en gratisversion med irriterande reklam. Men resultatet är mkt sämre än med tangentbords-ocr i Samsung S4:an.
För att få texten uppläst  - skicka den med knappen Translate till Google Översätt och få den uppläst där, eller kopiera den och läs den med Tala Urklipp

playbutiken  C-Pen Core + C-Pen TTS gratis + sv röst Klara 29kr - skannar med C-Pen 1200kr.
    Film: C-Pen läser i Android app (eng) C-Pen läser på svenska (ställ in sv för C-pen TTS).

Daisy-bokläsare (mp3+)
gp-legimus
app-inlasningstjanstgp-smartaudiobookplayer
playbutiken  Legimus gratis- ladda ner bok direkt i enheten enl §17 * Se böcker på Legimus.se.
playbutiken Inläsningstjänst gratis - bokhylla med läsare för inlästa läromedel från Inläsningstjänst. 
playbutiken Smart Audiobook Player - för nedladdade ljudböcker direkt i telefonen/plattan.

E-bokläsare för köpta och lånade böcker
gp-aldikogp-bluefirereader

playbutiken
Bluefire Reader - gratis läsprogram för lånade böcker.*Skapa ett Adobe ID och auktorisera plattan när du öppnar din första bok. Låna bok från ditt bibliotek -länk till elib.se direkt till iPad och välj att öppna i Bluefire.
playbutiken Aldiko Book Reader - gratis/23kr läsprogram för textböcker.
playbutiken  Adobe Reader gratis - för att 
läsa och göra anteckningar i pdf-handlingar.

Ordbok och Uppslagsverk 
gp-saolgp-negp-nesprak

playbutiken   SAOL gratis - ordbok och korsordshjälp.
playbutiken 
NE skola
gratis - många kommuner har abonnemang för NE+UR.

Leka och skriva till läsning
app-skolstilapp-stavningslekapp-abcraketen
playbutiken  Skolstil 2 49kr - läser bokstavsljud, ord och mening.

playbutiken  Stavningslek 22kr - träna att skriva på ett lekfullt sätt.  
playbutiken  ABC-Raketen gratis - träna att känna igen bokstäver och ord.
playbutiken  Levande bokstäver
playbutiken  Skrivis - lär dig stava.
playbutiken  Stava ABC 9kr - ljuda och skriv orden med läggbokstäver under bild.

Berätta med text och bilder, bildspel och film
app-bookcreator
app-skitchapp-explaineverything

playbutiken Book Creator 24kr - skapa böcker med egna bilder och text, öppnas i iBooks
playbutiken  Skitch gratis - rita och skriv på bilder, beskär i lagom storlek -
playbutiken  Explain everything 23kr - skriv, lägg in bilder, prata in och gör en presentation . Den fungerar som en interaktiv skrivtavla, en smartboard. se film här 
playbutiken  PicCollage gratis - skapa bildcollage.
playbutiken 
Animoto gratis - redigera filmer och skapa av film och bild.

Skriva och anteckna
gp-googledokumentgp-googledriveapp-onenotegp-audionoteapp-evernotegp-swiftkeygp-swype
playbutiken Google Dokument gratis - skapa, redigera och dela dokument.
playbutiken Google Drive 
gratis - för dina dokument i Google Drive.
playbutiken
 OneNote gratis - digital anteckningsbok, organisera, dela i alla dina enheter, MS Office.

playbutiken AudioNote 37kr- anteckna för hand, med bilder och ljud i samma dokument.
playbutiken Evernote gratis - Fotografera, spela in och anteckna. Läs från valfri dator. 
playbutiken Note Everything gratis -
playbutiken Swiftkey 13kr - tangentbord med tydliga ordförslag, obs! välj Swiftkey i inställn.
playbutiken Swype 26kr - svep dig fram till det ord du vill skriva. Bra ordförslag.

Matteappar
app-kingofmathsgp-nomp
app-motionmathgp-slicefraktionsapp-mojiklockisgp-formelsamlngengp-myscriptcalculator
playbutiken King of Math junior 15kr - färdighetsträning i matte på många sätt.

playbutiken King of Math 
playbutiken NOMP  gratis - träna matte i skolan och hemma.

playbutiken Motion Math 28kr - hungrig guppy som lockar till att lära addition.
playbutiken Slice Fraktions 20kr - kul sätt att lära sig räkna med bråk.
playbutiken Moji Klockis gratis - lärospel för barn som ska lära klockan.
playbutiken Formelsamlingen gratis - formler i matte, fysik, kemi för gymnasiet, Mattecentrum. 
playbutiken MyScript Calculator  - skriv för hand och få svar i digital skrift.

Tid, påminnelse, schema och dagbok
playbutiken  Tasuc Schedule 117kr - gör dagsschema med bilder. Se en Film.
playbutiken
Väckarklocka och timer gratis. 

Ord och Begrepp
app-soundtouch

playbutiken 50languages 30 lektioner gratis - lär dig korta användbara meningar.
playbutiken SoundTouchgratis/45kr - bakom bilder finns "växlande" foto, tal och ljud. 

Tal-träning
app-sesprakljuden

playbutiken  Se bokstav
sljuden gratis - se hur bokstaven formas i munnen.
Sök på iBlower så hittar du appar i olika varianter för att träna munmotorik.

Kommunikationsstöd och teckenspråk
gp-svenskteckensprakslexikonapp-spreadsignsgp-takkapp-widgetgo

playbutiken Svensk teckenspråkslexikon gratis - sök ord och se på film hur de tecknas.
playbutiken Spreadsigns gratis - Europeiskt teckenspråkslexikon på många språk.
playbutiken  TAKK (bok) 50kr - ett komplement till boken Teckenkommunikation. 
playbutiken  Widgit Go - 589kr - kommunicera med 12000 Widgitsymboler på svenska.
playbutiken  JABtalk  - gratis - lägg in bilder och prata in ljud till bilderna.  
Samla, redigera och dela
gp-dropboxgp-googledrive
gp-onedrive
playbutiken  Dropbox gratis - Spara dokument i molnet. film om Dropbox
playbutiken  Google Drive gratis - Spara dokument i molnet.
playbutiken OneDrive gratis - Microsofts onlinetjänst med förenklad version av Word, Excel och Powerpoint. Kan kompletteras med MS Office 365

 

TIPS

PresentkSkärmklipp 2015-02-22 16.55.17ort till Google Play 
kan köpas på Hemköp, Villys, ICA, 7-eleven och Pressbyrån.

Med presentko behöver man inte knyta ett kontokort till telefonen eller plattan. 
Ett annat sätt är att köpa ett SpendOn presentkort 

 

Samsung S4 och säkert många fler telefoner har 

sams-dikt Diktering på tangentbordet - tryck länge på knappen med komma-tecknet till vänster om mellanslagstangenten.
sams-ocr OCR på tangentbordet (se diktering) Fotografera och få lös texten från fotografiet. Resultatet blir väldigt bra. 
 
Tangentbordssvep - "Svepa text" kan aktiveras via
Inställingar > Min enhet >  Språk och inmatning > Inställningar för Samsung-tang. (klicka på kugghjulet) > Tangentbordssvep > Kontinuerlig inmatning

skoldatateksloggan200x143

 

 

Skriv ut

Mobila möjligheter

Mobiltelefonen kan hjälpa till att organisera och underlätta vardagen.
Förutom att ringa och skicka meddelanden kan telefonen också användas för

 • Minnesstöd/Anteckningshjälp
  med digital röstinspelare, med textanteckning eller genom fotografering av handskrivet material
 • Alarm för att vakna eller förd att komma ihåg att göra saker
 • Tidur för att veta hur lång tid som har gått, eller hur lång tid det är kvar
 • Klocka
 • Kalender med påminnelsesignal, möjlig att dela med andra
 • Kalkylator telefonens miniräknare
 • Kamera för att fotografera anteckningar på en whiteboard, eller för annat minnesstöd
 • e-böcker som talbok, ljudbok eller textbok.
 • Kontaktlista till vänner
 • Internet
 • E-post
 • Sociala nätverk för att hålla kontakt med vänner och arbetskamrater
 • Musik
 • Appar med möjligheter
 • ......

Lärplattor/surfplattor - både iPad eller android-plattor. 
Plattorna blir allt vanligare. De säljs nu fler plattor än datorer. Det finns många fördelar med plattorna

Kostnad: Plattan är billigare i inköp och underhåll än datorer. Programmen är billigare.. 
Pedagogik: Plattan lockar till kreativitet och samarbete. Måla, fotografera, anteckna, spela in, skapa musik, kommunicera, sök på internet, klipp och klistra, kommunicera, dela arbeten, presentera, ..., ...
Hantering: Plattan är lätt och nätt att bära med sig. Snabb att starta. Lätt att använda. Hållbar och omedelbar.
 men ...
 

Läsplattor - en lista på Elibs blogg.

Handdatorer
handidefyHANDI Defy+ är en Android-baserad smartphone med anpassad meny för extra planeringsstöd och påminnelse i en tålig modell.

Talande armbandsur
SveaFå tiden uppläst med en knapptryckning. Svea är ett talande armbandsur som läser upp tiden analogt följt av dygnsangivelse. Omställningsbar till digital uppläsning.

 

Hjälpmedel i Fokus - informationsmaterial om kognitiva hjälpmedel en pdf från HI

Lista med talande hjälpmedel

 

Skriv ut

Fler artiklar...

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek