• Lästips
  • Alternativa verktyg vid Nationella prov

Alternativa verktyg vid Nationella prov

Vid de Nationella proven nekas elever använda digitala verktyg, trots att de helt beroende av dem. Nu höjs fler röster om att det inte är rättvist.

Här är några artiklar i ämnet.

Skolverket ger dyslektiker dumstrut, av Helena Bross och Ulla Föhrer 130505
http://www.unt.se/debatt/skolverket-ger-dyslektiker-dumstrut-2407624.aspxskolverket-ger-dyslektiker-dumstrut-2407624.aspx

Petitioning Sveriges skolpolitiker: Modernisera de nationella proven! av Elias Giertz 130505
https://www.change.org/petitions/sveriges-skolpolitiker-modernisera-de-nationella-proven?utm_campaign=friend_inviter_chat&utm_medium=facebook&utm_source=share_petition&utm_term=permissions_dialog_false

 

att ställas mot det som står i

Handlingsplan för arbete med de handikappolitiska målen inom skolsektorn för åren 2002-2010.  i dokumentet står det:

Det är skolans skyldighet att hitta och använda andra vägar att främja elevens lärande än genom läsning och skrivning och att utnyttja möjligheterna att använda hjälpmedel som tex ordbehandlare, talsyntes eller digital bok. Dessa hjälpmedel måste också kunna användas i situationer där elevens kunskaper bedöms. (s.11)

 

Andra intressanta artiklar:

Använd Alternativ verktyg, av Tord Söderqvist 130415 http://www.lararnasnyheter.se/specialpedagogik/2013/04/15/anvand-alternativa-verktyg

läs mer här http://skoldatatek.se/tillgaenglighet/en-tillgaenglig-skola och här http://skoldatatek.se/tillgaenglighet/skolans-styrdokument

 

fler artiklar ska läggas in här på sidan.
Britt Hansson, webbansvarig

Tags: likvärdig, diskiminering

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek