Locka fram läsaren ...

urkunskapsbankenLocka fram läsaren med lust och lek heter en av UR-Kunskapsbankens webbresurser. Det är en inspriation för att stödja barns läs- och skrivutveckling.

Här hittar du som är pedagog eller förälder inspiration till hur UR:s program och spel på olika sätt kan stärka barnets motivation att lära sig bokstäver, öka ordförrådet och känna läsglädje. För barnen finns både programmen och spelet ABC-raketen tillgängliga på webbplatsen ABC.

urfler

 

Artiklar på Skoldatatek.se
Intressant om språkutvecklande arbete

Intressant om läsa och skriva

Tags: läsutveckling

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek