• Tips
  • Trådlösa nätverk

Trådlösa nätverk

Strålsäkerhetsmyndigheten skriver att trådlösa nätverk är ofarliga. Andra menar att det är ytterst farligt och varningar kommer med då och då. Här finns länkar till mynightens information.

» Ofarligt med trådlösa datornätverk ur strålskyddssynpunkt(2013-10-30)
Det finns inget vetenskapligt stöd för att radiovågor från trådlösa datornätverk innebär några hälsorisker. Det finns därför av strålskyddskäl ingen anledning att undvika att installera trådlösa datornätverk i förskolor eller skolor. Det skriver Strålsäkerhetsmyndigheten i ett brev till landets skolor.

Strålsäkerhetsmyndighetens brev till skolor om trådlöst nätverk 
Läs och ladda ner brevetBrev till skolor om trådlösa nätverk

Läs mer om trådlösa datornätverkTrådlösa datornätverk 

 

 

 

 

 

 

 

samlat av Britt Hansson 

 

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek