• Tips
 • Äntligen hör Fiona vad läraren säger.

Äntligen hör Fiona vad läraren säger.

Fiona som går i 8:an har fått låna en ComfortFokus som gör att hon kan fokusera på vad läraren säger. Fiona hör bra, men hon har APD, Auditory Processing Disorder, störningar som påverkar hur hjärnan bearbetar ljud. 

Artikeln om Fiona finns i Helsingborgs dagblad.
Redan när Fiona var liten misstänkte föräldrarna att det var något fel på henes hörsel. Hon kunde verka frånvarande och hon kunde göra något helt annat än det man bad henne om. Och så reagerade hon på höga ljud. Då brukade hon hålla för öronen.

I skolan fick hon svårt att följa med i skolarbetet, eftersom hon inte kunde tolka vad läraren sa. Misstankar om ADD eller ADHD fanns, men när Fiona fick låna ett hörselhjälpmedel började hon höra och jobbar nu för att igen det hon har missat. 

I dag vet hon att hon har svårt att urskilja ljud. I klassrummet blandas viskningar, stolskrap och lärarens prat till en ogenomtränglig ljudmassa. Korta meningar kan hon uppfatta. Men ofta smälter orden ihop till något obegripligt. Ungefärsomattlsaentextutanmellanslag.

ComfortFokus är en sändare + mottagare som säljs av Comfort Audio. I Norrköping har Skoldatateket haft ett projekt som redovisas här Hörselhjälpmedel ger bättre koncentration. 

Skärmklipp 2015-02-22 16.10.22Skärmklipp 2015-02-22 16.10.37

Fakta om APD 
APD kan vara något man har från födseln eller kan förvärvas. Det kan vara resultatet av långdragna mellanöreinfektioner och huvudskador som orsakar problem med det centrala nervsystemet, som påverkar behandlingen av auditiv information. De underliggande orsakerna till APD är dock ännu okända.

 • Det kan vara svårt att avgöra varifrån ett ljud kommer.
 • Det kan vara svårt att höra skillnad mellan hatt / katt / satt
 • Det kan vara svårt att höra skillnad mellan meningar som dessa:
  - Jag tänker köra till Göteborg i morgon (dvs den som talar tänker köra bil istället för att flyga)
  - Jag tänker köra till Göteborg i morgon (talaren vill inte köra idag)
 • Det kan vara svårt att höra skillnad mellan likartade ord
 • Det kan vara svårt att höra i bakgrundsbuller
 • Personer med APD har svårt med uppmärksamheten och att komma ihåg information som ges muntligt, de är bättre på visuell information. De har också ofta svårt att följa muntliga instruktioner i flera steg, de vill ha en i taget.
 • Personer med APD verkar ha svårt att lyssna, som om de hade nedsatt hörsel. De kan också tyckas behandla information långsamt och undviker platser med bakgrundsbuller. De kan också uppvisa sociala problem.

 Hörselboken.se har många filmer med information om hur det kan vara att undervisa en elev med hörselnedsättning. Leta rätt på Ylva Segnestams film. 

Skärmklipp 2015-02-22 15.58.54

 

Tags: diagnos, funktionsnedsättning, möjligheter, studieverktyg,

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek