• Tips
  • Studiehandledning på modersmålet

Studiehandledning på modersmålet

Reviderad hösten 2015 - för att stödja kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga eleSkärmklipp 2015-12-01 09.38.31ver. 

Skärmklipp 2015-12-01 09.33.50

Stödmaterialet behandlar studiehandledningens innehåll och organisation, studiehandledarens uppdrag och vilka elever som ska erbjudas studiehandledning på modersmålet. Det finns även olika exempel för att konkretisera hur elevernas olika behov av studiehandledning på modersmålet kan utformas.

Materialet vänder sig i första hand till rektorer, lärare och studiehandledare i de obligatoriska skolformerna och gymnasieskolan men alla som arbetar med elever som har ett annat modersmål än svenska kan ha nytta av materialet.

 

 

Tags: Skolverket, styrdokument

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek