Läskpärmen uppdaterad 2012

LÄSK-pärmen (LÄSK = läs och skriv) omarbetad upplaga sept 2012

innehåller information om läs och skrivsvårigheter/dyslexi. Den tar upp kartläggning, åtgärdsprogram, engelskundervisning, betygsättning m.m. och ger tips till både undervisning och läxläsning.

LÄSK-pärmen är framtagen i samarbete mellan Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn, Dyslexiförbundet FMLS och Svenska Dyslexiföreningen med medel från Allmänna arvsfonden samt produktionsstöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Pärmen kan beställas från FDB - Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn  http://www.fob.se/FDBs_material/LASK-parmen/

eller laddas ner från deras webbplats http://www.fob.se/Global/dokument/Laskparmen/LASKPARMEN_sept_2012.pdf

uppdaterad 2013-07-30

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek