om IT som möjlighet

Creative Commons - en guide för lärare (2010)
Genom att använda en Creative Commons-licens kan du som upphovsman enkelt tala om att du ger tillstånd till andra att de får använda ditt verk och hur det får användas. Licensen anger tydligt vilka rättigheter och begränsningar som gäller vid användning av ditt verk.

/Britt Hansson

 

Tags: möjligheter, digitala verktyg

Skriv utE-post

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera