Överenskommet

I Skolverkets skrift Överenskommet (1999) har man samlat fem internationella dokument som ligger till grund för läroplanen. Syftet med skriften är att göra de internationella fördragen tillgängliga och kända för dem som jobbar i skolan. Genom att samla alla fem dokument vill man ge skolorna ett underlag för arbetet med lokala arbetsplaner. Det kan vara bra att veta att det förekommer två skrifter som heter Överenskommet

De internationella dokument som citeras och förklaras i Överenskommet är:

-   FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna
-   Konventionen om barnets rättigheter
-   Rekommendation om utbildning för internationell förståelse
-   Deklarationen och rekommendationer om undervisning i miljöfrågor
-   Salamancadeklarationen, standardreglerna om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.

Överenskommet hittar du på på Skolverkets webbplats.

länk till dokumentet Överenskommet

 

Tags: styrdokument

Skriv utE-post

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek