Lathundar

Skoldatatek

AMIS, Umeå -09, film

CD-ord, Stockholm -09 ; CD-ord, Svedala -09

ClaroRead Pro - kom igång,Uppsala -15
ClaroRead Pro
-ordprediktion, Uppsala -15
ClaroRead Pro - skanna med OCR, Uppsala -15
Claro Ideas , Uppsala -15
Claro Capture, Uppsala - 15
ClaroRead Plus/Pro, Norrbotten -13
Claro/WordRead Plusse även film Jämtland -10
ClaroRead plus - läsa med talsyntes, Uppsala -10
ClaroRead plus - skriva med talsyntes, Uppsala -10
ClaroRead plus - skanna, Uppsala - 10
ClaroRead plus - ordförklaring, Uppsala -10
WordRead plus för Mac, Norrbotten -10

ClaroLingo, Mölndal -09

Gustavas ordböckerStockholm -09

Lexia - välj övningar, Vallentuna -08
MiniLexia - installation i hemmet, Vallentuna -08
Provia, Vallentuna -08

StavaRex och SpellRight, Oribis egna lathundar och manualer

Stava Rex, se även film Jämtland -10
SpellRight, se även film Jämtland -10

Stava Rex i Word 2003, Uppsala -10
Stava Rex i Word 2007, Uppsala -10
SpellRight i Word 2003, Uppsala -10
SpellRight i Word 2007, Uppsala  -10
Stava Rex, Svedala -09
SpellRight, Svedala -09
Stava Rex, Stockholm -09
SpellRight, Stockholm -09

Text-till-Tal i MSOffice2010

Vital - använda programmet, film, Kristianstad -12
Vital - inställningar, film, Kristianstad -12
Vital - anpassa läshjälpen, film, Kristianstad -12
Vital - skapa ljudfil, film, Kristianstad -12
Vital - ändra uttal, film Kristianstad -12
Vital med färgglada fält, Norrbotten -09

Vitex - introduktion, film, Kristianstad -13
Vitex - inställningar, film, Kritianstad -13
Vitex - skanna och se sidan i Word, film, Kristianstad -13
Vitex - skapa ljudfil i Vitex, film, Kristianstad -13

 

Stava Rex, GR utbildning -08
WordReadPlus 2008, Mölndal -08
Stava Rex - installation, Södertälje -08
Stava Rex, Södertälje -08
Alpha Smart
, Södertälje -08

Viktor Reader Stream, Ängelholm -08
Viktor Reader Stream
, Uppsala -08

MS Office Document Scanning, Norrbotten -07
Stava2, Västervik -07
Läseboken 2, Västervik -07
Sebran, Västervik -07
Läslandet sid2, Västervik -07
Studieknep - egna övningar, Västervik -06
Matteknep - egna övningar, Västervik -05
Studieknep, Västervik -05

Från Ord till Ord, Västervik -06
Bokstavslek, Västervik -06

Skanna med Omnipage 15 till Word, Norrbotten -06
Vitex - grundinställningar, Västervik -05
Vitex - individuella uppläsare, Västervik -05
Vital - individuell röst, Västervik - 05
Vital + Vitex - uttalsändring, Västervik -05

Snabbkommandon i Word, Norrbotten -04
Lättläst text med Word 2003, Norrbotten -04
Bilder mer lätthanterliga, Norrbotten -04

Helt säkert hittar du felaktigheter eller utvecklingsmöjligheter.
Många latundar är gamla, men jag har ändå låtit dem ligga kvar här ett tag till
/Britt Hansson

 

Tags: tips, goda råd

Skriv ut E-post

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera