tidsenligaverktyg

Salamanca-deklarationen

Salamancadeklarationen antogs den 10 juni 1994 i Salamanca i Spanien. 300 deltagare som representerade 92 regeringar och 25 internationella organisationer deltog.  Man träffades för att skapa en överenskommelse om att elever i behov av särskilt stöd skulle få en utbildning tillsammans med andra barn i sin egen miljö.

Hela Salamancadeklarationen handlar om hur man på bästa sätt ska anordna undervisning för elever i behov av särskilt stöd. Den kan läsas antingen via Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats  eller i Överenskommet på Skolverkets webbplats (sök efter Salamancadeklarationen).

Här hittar du den på engelska

 

 

Tags: styrdokument

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek