tidsenligaverktyg

Flerspråkighet - resurser

Här är några förslag på appar, program och verktyg till elever som behöver "språkträning". Se även sidan Intressant om språkutvecklande arbete.

Nationellt Centrum för svenska som andraspråk och

Nationellt Centrum för språk-, läs- och skrivutveckling

app-googletranslate

Google Översätt -  prata in, skriv in eller fotografera text. Texten kan sen översättas och läsas upp på önskat språk. Appen har ocr-tolkning av bilder.  

Träna ord och begrepp

app-alfavux

Alfavux - en pedagogisk app för att lära ord. Den är framtagen av Komvux i Norrköping för SFI-elever, men den är bra även för yngre elever ovsett modersmål, även svenska. Innehåller närmare 200 ord med foto och tal. 
app-utalkUTalk Classic - grunderna i 111 språk. Det finns en gratisversion så att man får prova lite. Vill man ha mer får man betala.  
 
app-bitsboard
Bitsboard - mängder med färdiga kort och möjlighet att skapa egna "flashcards" och många olika sätt att träna orden på. Här finns en film 
                
 Uppslagsböcker

app-ne NE skola är en iPhone-app och Android-app med uppslagsbok, lexikon sv-eng, och tillgång till UR-program direkt i telefonen. Den är gratis om skolan har abonnemang för NE+UR.

 

app-ne skrivSkriva med NE app-ne berätta Berätta med NE och någrag fler NE-appar

Filmer
På Youtube finns många utbildningsfilmer under rubriken Svenska som andraspråk 
 

Skärmklipp 2015-04-19 19.44.47

PennyTalks color
Skapa ljudinspelningar på etiketter som sedan

läses av pennan.
- Låt föräldrar/barn få läsa in sagor på hemspråket. 
- Skapa ordlistor med svenska ord som ska tränas. 
- Läs in böckernas texter på olika språk. 
- Underlätta för elever som behöver lyssna många gånger

Se en film 

 
 
 

Tags: flerspråkighet, appar, modersmål

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek