tidsenligaverktyg

Högläsning ger ökad hjärnaktivitet

Ju mer högläsning som barnen exponerats för under 3- till 5-årsåldern desto mer aktiverades vissa delar av hjärnan när de fick lyssna på en uppläst berättelse. Studie visar att effekten kan mätas med magnetkamera.

Molntjänster

- Vaddå molnet? Vi säger uppe i molnet och menar servertjänster som ligger "någonstans" och det krävs internetuppkoppling för att skicka och för nå dem. Här är några vanliga molntjänster samlade:

De saknade barnen

Alla borde se Kenth Hedevågs föreläsning. Den ger förståelse för varför somliga elever stannar hemma och några förslag på vad man kan göra. Föreläsningen finns tillgänglig på UR-Samtiden

Samtal påverkar barns språkutveckling

Små barns ordförråd är en viktigt grund för deras senare språkliga och kognitiva utveckling. Föräldrars sätt att tala med barnen påverkar deras språkutveckling. Det visar Christine Cox Eriksson forskning om den tidiga ordförrådsutvecklingen hos svenska barn i åldrarna 12–30 månader.

Hitta språket!

Screenshot 2014-05-07 22.03.39Kodknäckarna bjuder oss på den nya filmen Hitta språket! om barns språkutveckling 0-5 år. 

Målet är att förbättra barnens språköra och öka läsglädjen, för att minska risken för senare läs- och skrivsvårigheter. Ett starkt språk är en viktig grund för barns möjligheter att lyckas i livet.
Låt oss dela med oss av filmen till alla småbarnsföräldrar! 

Skickliga lärare

är den största framgångsfaktorn i skolan. Men vad menas med en skicklig lärare? Eva Heimdahl Mattson och Catharina Tjernberg vid Stockholms universitet har några svar på det.

Fler artiklar...

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek