Logopeden i skolan - Johanna Kristensson, Kärnhuset i Halmstad

En blogg om språk-, läs- och skrivsvårigheter och assisterande teknik
 1.  


  Vi i Svenska Dyslexiföreningen anordnar under våren två olika webbutbildingar som vänder sig till lärare, specialpedagoger/lärare och logopeder.

  Neurovetenskapliga perspektiv på matematikinlärning och dyskalkyli, samt inkluderande matematikundervisning i praktiken

  Denna utbildning hålls den 21 mars 2023 mellan kl. 13:00-16:15. Föreläsare för dagen är Rickard Östergren, Jonas Walfridsson och Helena Roos. 

  Pedagogisk kartläggning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi - fyra halvdagar

  Under fyra halvdagar mellan den 22 mars till den 31 mars 2023 får du lära dig mer om:
  • Teorier om förutsättningar för läsutveckling, läs-och skrivsvårigheter/dyslexi, språkstörning.
  • Tester, tolkning, standardisering, normering; vad som ingår i en kartläggning
  • Insatser, assisterande teknik.
  • Redovisning av egen kartläggning, samtal och resonemang om åtgärder
  Föreläsare är Birgitta Herkner, Christer Jacobsson, Julia Andersson, Kerstin Hyrefelt, Johanna Kristensson.

  Anmälan och mer information hittar du på https://www.dyslexiforeningen.se/utbildningsdagar. Utbildningarna är kostnadsfria för medlemmar och till väldigt lågt pris för andra. 
 2.  


  Den 19 oktober anordnar Svenska Dyslexiföreningen en webbutbildning över Zoom med temat specialpedagogiska perspektiv på skrivinlärningen. 

  Under eftermiddagen får du lyssna på:

  • Åsa Wengelin - Kampen om texten - skrivprocessen hos personer med läs- och skrivsvårigheter
  • Ulrika Örtendal - Skrivande vid läs- och skrivsvårigheter. När hinder blir möjligheter.
  • Ulrika Arvidsson - Progressionen i skrivutvecklingen - skrivuppgifter i klassrummet 

  Målgrupp: Pedagoger i förskoleklass, grundskola och gymnasium. 
  Deltagaravgift: 750 kr för medlemmar i Svenska Dyslexiföreningen, övriga 1000 kr Heltidsstuderande vid universitet/högskola samt pensionärer 250 kr. 
  Sista anmälningsdag: 15 oktober 2022. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas. 

 3.  

  I det senaste avsnittet av Dyssepodden medverkar jag och Henrik Karlsson från Oribi. Titeln för avsnittet är Assisterande teknik som gör skillnad för personer med dyslexi.Vi blir intervjuade av Alma och Fanny kring hur Oribi startades och vad som gör Oribis programvaror tämligen unika. De verktyg vi pratar främst om är Stava Rex, SpellRight, Oribi Speak och Oribi Writer. 

  Om Dyssepodden

  Dyssepodden produceras av FDB (föräldraföreningen för dyslektiska barn). DyssePodden handlar om hur det är att ha dyslexi. I programmen pratar intervjuarna med andra som har erfarenhet av dyslexi ur olika perspektiv. Du hittar programmen på Dyssepoddens hemsida eller i olika poddtjänster där du hittar andra poddar.  


 4.  


  I Halmstads kommun (Barn- och ungdomsförvaltningen) försöker vi bygga lokal kapacitet genom att tillgängliggöra bl.a. webbkurser (moduler) och material på Pedagog Halmstads lärportal. På vår lärportal kan man checka in när man har tid och lust. Portalen är "levande" och det fylls kontinuerligt på med nya moduler, men redan nu kan du säkert hitta en del som kan passa i din undervisning. Grejen är att vem som helst (oavsett kommun eller huvudman) kan använda det mesta på vår lärportal.   

  Modulen: Barn med autism  

  I kväll vill jag slå ett litet slag för vår modul som heter Barn med autism. Denna ligger öppen för alla, oavsett vilken kommun eller huvudman du arbetar för. Det enda du behöver göra är att skapa ett konto på sidan och sedan är det bara att köra. Våra medarbetare/kollegor Sanna Björk (logoped) och Petronella Whitaker (psykolog) står bakom just denna modul.   Hoppas att du kan hitta mer intressant på vår lärportal. Vi tar gärna emot tips på fler ämnen för nya moduler. 


 5. Att utveckla en god läs- och skrivförmåga i tidig ålder är avgörande för en framgångsrik skolgång samt att kunna göra sin röst hörd i ett demokratiskt samhälle. En väl fungerande avkodningsförmåga (den tekniska delen av läsningen) är en förutsättning för att eleverna ska kunna ta till sig text och på så sätt utveckla sin ord-, text och läsförståelse. En del barn kan läsa redan när de börjar skolan och många lär sig i första klass. Samtidigt har alla våra skolor elever vars läsförmåga utvecklas mycket långsamt under det första skolåret med läsundervisning. Elever som inte knäcker läskoden under skolår 1 och inte automatiserar läsningen under de första skolåren har ofta svårt att komma i kapp sina klasskompisar och har inte sällan svårigheter högt upp i skolåldern. Vid sidan av inlärningsmässiga konsekvenser leder stora lässvårigheter ofta till ett dåligt självförtroende och ett psykiskt lidande.

  Ordavkodning är superviktigt!

  Svårigheter med den tekniska läsförmågan - ordavkodningen - måste därför identifieras tidigt (i åk 1 - och ofta finns tydliga tecken redan i förskoleklass) och direkt mötas med intensiv, evidensbaserad och kvalitativ läsundervisning. För att detta ska vara möjligt krävs i praktiken att det på skolan finns möjlighet till specialundervisning på individnivå, utöver den undervisning som ges på gruppnivå. Helst ca 10-12 veckor i sträck. 

  Avkodningsförmågan är alltför central för att inte prioritera. Lågstadielärare, speciallärare och specialpedagoger har alla ett komplext uppdrag, där läsundervisning är ett av flera områden. Just avkodningsförmågan borde vara ett av ett fåtal extra prioriterade områden i skolår F-3. I denna prioritering måste alla skolor också inkludera de elever som har allra svårast att lära sig att läsa. 

  Jag träffar många lärarstudenter som menar att de inte får med sig tillräckligt kring den första läs- och skrivinlärningen från högskolan. Och i de fall de får med sig åtminstone något är det sällan hur man tacklar elever som stöter på hinder i sin första läs- och skrivinlärning. Jag tycker det låter väldigt oroväckande!

  Svenska Dyslexiföreningen anordnar en fem halvdagarskurs

  Svenska Dyslexiföreningen anordnar vi i höst en femdagarskurs (halvdagar) utspridd mellan 8 september och 16 november. Kursen kallas "Förebygg, upptäck och sätt in åtgärder vid läs- och skrivsvårigheter". Den riktar sig till alla lärare som arbetar i grundskolan. Innehållet är bl.a.:
  • Exempel på insatser i förskola, förskoleklass och tidiga skolår som kan minska antalet elever som får läs- och skrivsvårigheter
  • Språkets roll för läs- och skrivutvecklingen
  • Forskningsbaserad läs- och skrivundervisning
  • Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi - Läsning i ett andraspråksperspektiv
  • Screeningplaner
  • Åtgärder för att förbättra läs- och skrivförmågan vid läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
  Kolla in programmet, föreläsare (alla mycket kunniga på området) och anmälningsförfarande på https://www.dyslexiforeningen.se/utbildningsdagar. Medlemmar i Svenska Dyslexiföreningen får rabatt. Om din skola är medlem i Svenska Dyslexiföreningen får alla anmälda rabatt.