Logopeden i skolan - Johanna Kristensson, Kärnhuset i Halmstad

En blogg om språk-, läs- och skrivsvårigheter och assisterande teknik
 1. SVT erbjuder nu uppläst textremsa via många program för personer som inte hinner eller kan läsa textremsor för utländska filmer. Uppläst textremsa har funnits ett tag genom olika appar, på t.ex. biosalonger, men nu kan du även få uppläst textremsa via SVT. Här finns en sida med alla program/filmer med uppläst textremsa. 

  För att komma åt uppläst textremsa

  För att slå på funktionen "Uppläst textremsa" i SVT Play klickar du på Ljud och språk-knappen och väljer Uppläst undertext. Om valet finns har du möjlighet att markera detta. 

  Bild från filmen Copland. Texten läses högt på svenska. 

  Uppläsningen görs emellertid med talsyntes, dvs. inga inspelade riktiga röster. Det finns för- och nackdelar med detta. Att använda talsyntes gör det snabbt och enkelt att låta få textremsan uppläst direkt. Inget direkt extraarbete krävs. Är man dessutom van att lyssna på talsyntes är det troligtvis inga problem. Men hos SVT har man valt en och samma röst för alla personer, oavsett om det är mans-, kvinno- eller barnröster. Detta innebär att du hör samma röst låsa upp alla undertexter. 

  Å andra sidan är detta ett stort kliv framåt för att tillgängliggöra fler program och filmer för personer som aldrig hinner läsa klart undertexterna pga. t.ex. dyslexi eller personer med synnedsättningar som inte ser undertexterna. Jag tänker att vi är en god bit på väg för en större tillgänglighet och delaktighet. 


 2.  

  Det finns fortfarande platser kvar till Svenska Dyslexiföreningens webbkonferens den 5 maj som handlar om språkstörning och/eller dyslexi, ny i svenska språket: kartläggning och insatser. Konferensen håller på mellan 13:00-16:10 och sker helt digitalt via Zoom.

  Föreläsare för dagen är logoped Astrid Frylmark som föreläser om observationer och kartläggning av inlärningshinder vid flerspråkighet samt Annelie Westlund (specialpedagog) och Marika Habbe (logoped) från SPSM som föreläser om att möta barn med språkstörning. Målgrupp är alla som alla som arbetar inom förskola och skola. 

  Anmälan sker via denna länk


 3.  

  Webbläsartillägget Oribi Speak har nyligen uppdaterats med en ny flerspråkig ordbok. Ordboken kan användas till att slå upp markerade ord i en text eller ord som du själv väljer att söka på (genom att skriva in dem) i ordboken.

  Ordboken baseras på Lexins ordböcker och vänder sig både till svensktalande personer som behöver ordboksstöd samt till personer med annat modersmål än svenska som kan behöva översättningsstöd från svenska till sitt eget modersmål.

  I ordboken ges ordförklaringar, exempel och olika sammansättningar både på svenska och upp till 20 andra språk. 


  Fungerar även vid felstavningar

  Om du råkar stava fel på ett ord du skriver in i ordboken är detta oftast inga problem, då ordboken tar hänsyn till många felstavningar. 

  Nedan visas en instruktionsfilm på hur ordboken fungerar i Oribi Speak.


 4. 2020 års dyslexikongress blev inställd till följd av coronapandemin. Nu planeras det för fullt för en ny kongress, ett år senare. Denna kommer bli av på ett eller annat sätt, fysiskt eller digitalt. Stora lokaler är bokade på Stockholms universitet, så det finns alla möjligheter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

  Kongressen äger rum den 19-21 augusti 2021. Föreläsare såsom Catherine Snow, Richard Olson, Ulrika Wolff, Esther Geva, Kate Cain, Franck Ramus och Janne von Koss Torkildsen är redan bokade och klara.

  Flyern för kongressen hittar du nedan. Sprid den gärna i dina kanaler. 

   

 5.  

  I dessa coronatider är det många konferenser, mässor och utbildningsdagar som har blivit inställda. Där för är det extra roligt att Svenska Dyslexiföreningen ändå tar sig an att anordna en av sina årligen återkommande utbildningsdagar den 28/1-2021. Denna gång med temat Att arbeta med läsningen när man tror att tåget har gått.

  Dagen handlar om läsutvecklande insatser för elever med läs- och skrivsvårigheter i grund- och gymnasieskola. Föreläsare under dagen är Christina Hellman, Eva-Kristina Salameh, Anders Blomdahl, Kerstin Hyrefelt och Simon Sjöholm.  

  Utbildningen kommer att genomföras helt digitalt via webbkonferenstjänsten Zoom, då det ännu är för tidigt att våga planera för en större fysisk sammankomst av deltagare. 

  Hela programmet samt länk till anmälning hittar du på Dyslexiföreningens hemsida. Utbildningsdagen kostar 250 kr för medlemmar i Svenska Dyslexiföreningen och 500 kr för icke-medlemmar. Sista anmälningsdag är den 24/1-2021.