• Forskning
  • Högläsning ger ökad hjärnaktivitet

Högläsning ger ökad hjärnaktivitet

Ju mer högläsning som barnen exponerats för under 3- till 5-årsåldern desto mer aktiverades vissa delar av hjärnan när de fick lyssna på en uppläst berättelse. Studie visar att effekten kan mätas med magnetkamera.

Studien gjordes på 19 barn och hjärnaktiviteten mättes med hjälp av magnetkamera. De aktuella delarna av hjärnan fanns i tinning-, hjäss- och nackloberna och är enligt forskarna inblandade i språkförståelse och visualisering.

Slutsatsen för studien är att om föräldrar läser mycket för sina små barn ökar aktiveringen av områden i hjärnan som stöder mentala bilder och förmågan att förstå berättelser. Resultaten var justerade för föräldrarnas inkomst och publiceras i tidskriften Pediatrics

I en artikel i Dagens Medicin finns forskningen presenterad.

Läs abstract till studien: John Hutton med flera. Home Reading Environment and Brain Activation in Preschool Children Listening to Stories. 

Tags: forskning, hjärnforskning

Skriv ut E-post