• Tips
 • Simon klarade det

Simon klarade det

SimonÄven om förutsättningarna kan verka små, är det fullt möjligt att lyckas. Om det berättar Simon Sjöholm som tack vare stort stöd från familjen har lyckats att klara skolan, trots stora svårigheter.

 Simon ger oss sin bild av hur svårt det kan vara, och hur bra det kan bli när när skolan är öppen för nya lösningar och vill hjälpa en elev utifrån de förutsättningar eleven har. Gymnasiet fungerade bra och när han gick ut fick han ett skriftligt bevis på att han har betytt mycket för skolas utveckling. "

"Skolan öppnade alla dörrar på vid gavel och tog emot den kunskap och erfarenhet som fanns. Vi har lärt oss otroligt mycket i förhållningssätt och blivit bättre pedagoger. Vi har fått utvecklas och Simon ar varit det perfekta objektet att leda oss"
"Inte bara de undervisande lärarna har lärt sig genom att undervisa eleven, hela skolan har lärt sig. Det har fått en överspriding och förhållningssätt gentemot andra elever i behov av stöd har förbättrats"

Vad gjorde de för att lyckas?

 • Att alla lärare måste få en grundläggande utbildning när det gäller specialpedagogik.
 • Att alla lärare måste få kunskap om ur man tidigt upptäcker om en elev har läs- och skrivsvårigheter.
 • Att alla lärare inser vikten av att dessa elever får tillgång till alternativa verktyg så tidigt som möjligt.
 • Att eleven, föräldrar och lärare får en grundlig utbildning i hur man använder de alternativa verktygen

 Simons goda råd:

 • Hitta elevens starka sidor
 • Finn rätt studieteknik
 • Sätt in alternativa verktyg tidigt
 • Utbildning är viktig om verktygen till elev, föräldrar och lärare.
 • Låt eleven får redovisa i bilder, som kollage eller i ljudmeddelanden.
 • Eleven kan behöva hjälp att förstå frågorna och hjälp till att knuffas in i rätt spår om arbetsminnet brister.
 • Använd pys-paragrafen.
 • Ge hjälp att översätta ord som eleven fastnar på.
 • Ge muntliga prov om det behövs.

Om inte skolan ger tillräckligt stöd bli det sociala livet lidande. Eleven hinner inte med att leka ifall skolan måste prioriteras på fritiden tillsammans med föräldrarna. Många gånger måste elever göra sin muntliga prov på raster och efter skolan.

Simon som är en briljant föreläsare arbetar nu på ICAP, med just de verktyg som han har haft så mycket nytta av själv.

 

 

 

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek