• Tips
  • 8 av 10 slipper dyslexi

8 av 10 slipper dyslexi

Kodknäckarnaom de får rätt pedagogik, menar Mats Myrberg, i en intervju på Kod-Knäckarnas webbplats. Alltför många får dyslexi helt i onödan, säger han.

 Med dyslexivänlig pedagogik menar han att barnen:

  • redan i förskolan får en systematisk, målinriktad språkpedagogik
  • får fortsätta leka med ordramsor för att bli säkra på att känna igen ljuden
  • får bokläsningsvanor tidigt
  • repetition är viktigt, att nöta in berättelserna, upprepa dikter och ramsor, och läs samma bok på samma sätt om och om igen.
  • får uppgifter som lockar till läsning
  • fångas upp och får stöd en till en-stöd om det behövs.

-Utan en erfaren och skicklig lärare fungerar inga metoder alls, säger han. Lärarhögskolan måste utbilda skickliga lärare.

Läs hela artikeln på Kod-Knäckarnas webbplats

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek