Mount Dyslexi

Att ha dyslexi och ändå klara skolan kan kännas som att bestiga ett berg, säger Gro Granqvist och Louise Lindqvist, två tjejer med dyslexi. Men berget kan ha en trappa som gör att det är lättare att komma upp. Den trappan vill de vara med om att visa på. Kanske kan de vara det första eller sista steget i den trappa som gör det möjligt att nå målet. 

"Tro på er själva" är deras goda råd till elever med dyslexi. 
"Tro på eleven" är deras goda råd till lärare.

De menar att det viktigaste läraren kan göra är att visa förståelse och ha tilltro till eleven. Och eleven måste tro på sig själv, och våga använda de hjälpmedel och den hjälp som finns att få. 

Mount Dyslexi bildDet var när Gro och Louise gick sista året på gymnasiet som de startade sitt företag, ett UF-projekt. De har stor erfarenhet av att ha dyslexi i skolan och hur man kan hjälpa den som har dyslexi. Dessa erfarenheter brinner de för att dela med sig av och gör det genom att föreläsa tillsammans. Eftersom deras föreläsning har varit så efterfrågad fortsätter de med företaget och föreläsningarna.

Nu åker de och föreläser på skolor, bibliotek, mässor mm för att dela med sig av sina egna erfarenheter av att ha dyslexi utifrån ett elevperspektiv. Syftet är att inspirera till att undervisningen ska bli effektivare, mer givande och lustfylld. Föreläsningarna riktar sig till elever, pedagoger och föräldrar över hela Sverige.

Tags: möjligheter, dyslexi

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek