• Tips
  • Talsyntes i andraspråksinlärningen

Talsyntes i andraspråksinlärningen

"Talsyntes, är ett verktyg som läser upp text. Ett populärt verktyg bland eleverna som lär sig svenska i förberedelseklassen (elever från skolår 1-6). Det krävs endast en genomgång om hur eleverna ska starta/använda programmet. Sedan är de igång på "avancerad nivå", eleverna lär sig snabbt att ändra röst, hastighet mm." 

Så skriver Hula Basaran i sin berättelse om hur hon använder talsyntes med sina elever.

Läs fortsättningen på Hulyas blogg där hon berättar om hur de använder talsyntesen.

Dessa vinster ser hon: 

  • Talsyntesen hjälper eleverna att upptäcka sambandet mellan symbol (bokstav) och ljud för att sedan upptäcka sambandet mellan ljud och stavning.
  • eleverna skriver av en text (berättelse) samtidigt som texten läses upp – här bygger eleverna upp grammatiken i språket genom ordföljd samt stavning och uttal.
  • med stavning uppmärksammas lång och kort vokal, dubbelteckning hal-hall.
  • eleven hör ljud som kan vara svåra att särskilja som b-p och vokalljud i ord som hår, hur, har, hyr, här.
  • eleven får känslan för när de ska sätta  ut punkt.
  • eleven arbetar längre med sina texter för grammatisk korrekthet.
  • siffror och tal.
  • elevernas glädje i att lyssna på sin egenproducerade text.

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek