• Tips
  • Skickliga lärare

Skickliga lärare

är den största framgångsfaktorn i skolan. Men vad menas med en skicklig lärare? Eva Heimdahl Mattson och Catharina Tjernberg vid Stockholms universitet har några svar på det.

Här delar de med sig av vad svensk och internationell forskning visar.

Det som karaktäriserar framgångsrik undervisning är bland annat att:

  • Den skickliga läraren reflekterar kontinuerligt över sin undervisning tillsammans med kolleger, och är beredd att anpassa den till eleven, ämnet och sammanhanget.
  • Den skickliga läraren har tilltro till sina elever; alla kan och vill lära och om det inte är så finns det en anledning som i så fall måste utrönas.
  • Den skickliga läraren strävar mot att alla elever ska få lyckas utifrån sina förutsättningar, eftersom det är att lyckas man lär sig något av.
  • Den skickliga läraren uppmuntrar eleven att försöka prestera lite mer än man tror sig om att kunna klara.
  • Den skickliga läraren har en hög acceptans för elevvariation, olikhet och mångfald. (Internationella studier visar att alla elever vinner kunskapsmässigt på heterogena gruppsammansättningar och de som vinner allra mest är de med de sämsta utgångslägena).
  • Den skickliga läraren införlivar en rad olika undervisningsmetoder i sin repertoar i syfte att kunna arbeta icke-exkluderande. Listan kunde göras mycket längre.

Tags: kunskapskrav

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek