• Tips
  • Delaktighet - ett arbetssätt i skolan

Delaktighet - ett arbetssätt i skolan

Stödmaterial från SPSM. Elever med funktionsnedsättning har rätt till delaktighet och få likvärdiga förutsättningar, som sina klasskamrater.

Delaktighet SPSM

Ladda ned som PDF. Det är inte elevens funktionsnedsättningar som ska stå i centrum, utan hur elevens lärmiljö ser ut, hur arbetsmomenten och klassrummet är anpassade till eleven eller en grupp av elever, säger Tove Söderqvist Dunkers, utvecklingssamordnare vid SPSM.Stödmaterialet handlar om att undersöka, förstå och utveckla elevers lärmiljö i ett sammanhang. I den utgör elevers perspektiv och erfarenheter tillsammans med observationer i lärmiljön grunden i det praktiska arbetet med delaktighetsmodellen i skolan. Även samförstånd och samarbete mellan lärare, personal i elevhälsan och annan berörd personal är en viktig del i att utveckla möjligheterna till delaktighet i skolan. Delaktighetsaspekter 

  • Tillgänglighet
  • Tillhörighet
  • Engagemang
  • Samhandling
  • Autonomi
  • Erkännande

 

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek