• Tips
  • Skolverkets moduler

Skolverkets moduler

Skolverkets lärportal finns mycket bra moduler där du som lärare kan lära dig mer om bland annat Digital kompetens.

I moduler för Digital kompetens finns flera delar med rubrik som: Digitalt berättande, kritisk användning av nätet, leda och lära i tekniktäta klassrum, matematik med digitala verktyg, säker användning av nätet.

Andra områden  är matematik, naturvetenskap, teknik, specialpedagogik, nyanländas lärande, läslyftet, skolans värdegrund.

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek