om läsförståelse

- en samlingsida med länkar om undervisning i läsförståelsestrategier.

UR-Samtiden - Skolforum 2013 med fyra föreläsningar om läsförståelse. 
Martin Widmark, läraren, författaren och initiativtagaren till En läsande klass 
Marie Trapp (Svenska Akademiens svensklärarpris 2013)

skolforum13-0  skolforum13-1  skolforum13-2 

 skolforum13-5Barbro Westlund som forskar om läsförståelse

 

http://www.skolvarlden.se/artiklar/lasforstaelsestrategier-far-inte-bli-en-receptbok

 

Pedagog Stockholm
Två filmer om lässtrategimodellen CORI som Toura Hägnesten presenterar.


http://www.svt.se/nyheter/sverige/detektiven-hjalper-elever-att-forsta-vad-de-laser

Screenshot 2014-01-12 21.43.22

PISA - samlat
Skolverkets info om testet och resultatet med exempel på frågor
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-studier/pisa/kraftig-forsamring-i-pisa-1.167616

Martin Ingvar,   http://modernpsykologi.wordpress.com/2013/02/15/vad-var-det-jag-sa-martin-ingvar-om-den-svenska-skolkrisen/

Psykologbloggen om Pisaresultatet
http://pflbloggen.wordpress.com/2013/12/03/sanningen-om-vad-som-ger-framgang-i-pisa-studien/

Skriv ut E-post

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek