Språkutvecklande arbete

faspraketFå syn på språket Ett kommentarmaterial om språk- och kunskapsutveckling i alla skolformer, verksamheter och ämnen. (Skolverket 2012) Materialet är intressant oberoende av skolform, åldrar eller vilket eller vilka ämnen du undervisar i. Materialet kan vara särskilt användbart för dig som undervisar i något annat ämne än språkämnena.

greppaGreppa språket - Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet (Skolverket 2011)  Nästan var femte elev i den svenska skolan har ett annat modersmål än svenska. De råd som ges för flerspråkiga elever är ypperliga för lärarens arbete med alla elever, inte bara de flerspråkiga.

Nya språket lyfter och studiehandledningenNya språket lyfter!
Som stöd för lärarens bedömning i ämnena svenska och svenska som andraspråk finns Nya Språket lyfter! Materialet är ett stöd för läraren att följa elevens språkutveckling och är i enlighet med Lgr 11. Har byggts ut för att kunna användas i årskurserna 1-6.

Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk i grundskolan
Det finns flera bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnena svenska och svenska som andraspråk i grundskolan.

Skärmavbild 2013-05-26 kl. 22.20.10Simon did IT - en webbplats om Simon som trots grava språkstörningar och flerspråkighet har klarat skolan. Simons mamma Gullan Sjöholm har arbetat i team med lärarna för individanpassad pedagogik. Det viktigaste är att bygga på elevens styrkor och finna möjligheter. Självkänslan är viktig. Läs Simons goda råd när han föreläste i Lycksele.
Se intervju med Simon och hans mamma Gullan, efter föreläsningarna ht 2012 i Göteborg. Här finns många goda råd om vad man i skolan bör tänka på när språket är en stor svårighet och utmaning för eleven, föräldrar och lärare.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk

inNationellt centrum för svenska som andraspråktressanta artiklar bl a:
-   Vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt?
-   Vad finns det för tester av svenska som andraspråk?
-
   Facklitteratur

annakayasvaSvenska som andraspråk
Anna Kayas nyhetsflöde   

Ny i svenska skolan en blogg av Anna Kaya
   - Språkinriktad undervisning - en av artiklarna. 
   - Lblogger-image-196826202ejonet och musen - ett exempel på hur språkutvecklande
      arbete kan gå till. Anna Kaya berättar i sin blogg om hur hon
      tillsammans med elever i åk 3 har arbetat med en fabel.
      De har berättat, återberättat, samlat ord, lekt, fotograferat,
      målat, skrivit tillsammans, körläst, gjort film, återberättat,
      läst texten med ordluckor och tränat systematiskt.
      Bilden till höger är Anna Kayas.
      Läs hur hennes text om hur hon har jobbat med fabeln!
 
Språkkraft - en blogg av Hanna Stehagen som arbetar på gymnasiet
  - se hennes Guide till SIOP - Sheltered Instruction Observation Protocol
   och Språklig stöttning i gymnasieskolan: Skrivmallar till prov i historia 

språk i alla ämnenSpråk i alla ämnen Språk – eller att byta en bromskloss
Ett utbildningspaket för gymnasiets lärare i alla ämnen.
Kan även ge lärare till yngre elever mycken nytta.

Paketet består av två filmer och diskussionsunderlag

- ett gott exempel på en kommunal plan.

Skärmklipp 2015-10-22 21.04.29Projekt TAKK för språket - Information och exempel om hur AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) kan användas tillsammans med modersmålet. Materialet som har samlats på webbplatsen är ett resultat av arbetet kring AKK och flerspråkighet.

 
 

Tags: tips, läsförståelse, digitala verktyg, språk, språkutvecklande, flerspråklighet

Skriv ut E-post