• Tillgänglighet

Tillgänglighet

Skarmavbild 2012-11-03 kl. 09.35.53

Myndigheten för delaktighet arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället.

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 
Regeringen presenterade den 16 juni 2011 en strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken i Sverige 2011-2016. Syftet med strategin är att presentera politikens inriktning, med konkreta mål för samhällets insatser samt hur resultaten ska följas upp under de kommande fem åren.

Sverige ska vara ett tillgängligt samhälle. Information, lokaler och verksamheter vara tillgängliga för alla människor. Detta skrev Regeringen i en nationell handlingsplan för handikappolitiken för åren 2000-2010. (se textutdrag längre ner på sidan)

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek