Digitala möjligheter

Talsyntes ger dig möjlighet att få all digital text uppläst. Webbaserad talsyntes är tex Readspeaker TextAid och TextIT. IntoWordsOribi Speak, ClaroRead Chrome och AppWriter till Chrome webbläsare. Sedan finns talsyntes att ladda ned till datorn; ClaroRead Plus, SpeakAppCD-ordVital, TorTalkFör frågor, vänd dig till kommunens Skoldatatek. 

Ljudningsstöd - bokstavsljudet blir uppläst med bla Skolstil, CD-ord och ClaroRead Plus

Mobiltelefoner kan ofta hjälpa till att organisera och underlätta vardagen. Här följer några exempel:

- Anteckningshjälpmedel i form av en digital röstinspelare. 
- inbygd talsyntes (iPhone). 
- dikteringsfunktion. Tala in och få det till skriven text. Fungerar mycket bra.
- Påminnelsefunktion i form av en kalender med larm.
- Anteckningshjälpmedel i form av en kamera för att enkelt och snabbt få med sig handskrivet material.
- Läshjälp i form av uppspelning av e-ljudböcker eller ljudfiler.
- OCR-texttolkning och talsyntes via appar som använder mobiltelefonens kamera för att ta kort på en text och sedan läsa upp texten med en talsyntes. 

Ljudböcker och talböcker 
E-bok framställd enligt §17 upphovsrättslagen, (kallas också talbok, eller DAISY-bok) är hjälpmedel för personer med läsnedsättning med komprimerade filer i mp3-format. Du behöver inget intyg för att få låna talböcker, men du blir tillfrågad om du har lässvårigheter, eftersom det är ett hjälpmdel. Inlästa läromedel och talböcker förekommer främst i DAISY-format. Genom Legimus kan man låna skönlitterära böcker hemifrån. Skapa konto första gången på biblioteket.
Läromedel framställs i vissa fall av Specialpedagogiska skolmyndighetenmen tillhandahålls framförallt genom www.inlasningstjanst.se.

E-textbok med enbart text, se Axiell Media för information om e-boksläsare.

E-ljudbok (kallas också ljudbok) kan köpas av vem som helst, på vanlig cd-skiva eller på cd i DAISY-format. Om Ljudböcker ligger på vanlig cd-skiva kan det kanske behövas 15 cd-skivor. Om den är på DAISY blir det bara en cd. Nästan alla läroböcker finns inlästa på DAISY. Via www.elib.se (här sörmland) hittar du möjligheten att låna digitalt från ditt eget bibliotek. Sök på ditt län. Digitala böcker för skolan www.elibu.se, en betaltjänst.

Spelare för e-ljudböcker/Daisyböcker. Här ser du olika sätt att läsa. I dator, telefon,surfplatta och daisyspelare. Legimus.

Anteckningshjälpmedel  
Echo Smartpen - skriv anteckningar och spela in ljud samtidigt med pennan.
ZPen - skriv för hand och översätt med OCR till dator.

Stavningshjälp - på svenska med till exempel Stava Rex och på engelska med SpellRight. De har ett översättningslexikon som gör att du hittar rätt ord fast du stavat det fel. 

Ordprediktion ger förslag på ord som ska skrivas. CD-ord och Saida är exempel på program som ger förslag utifrån redan skriven text. ClaroRead har förslag när ordet är påbörjat. Det finns också appar för ordprediktion, till exempel IntoWords och ClaroSpeak. Se Appar med möjligheter

OCR-program - inskannade, kopierade eller fotograferade texter kan "översättas" till redigerbar och uppläst text med ocr-program. Se appar till iPad och Android.

Språk-/minnes-/lässtöd med talande penna
Penny Talks eller PENpal - skanner och mp3-spelare som gör det möjligt att läsa in dina egna etiketter, peka och lyssna på det inspelade. Passar bra till alla som behöver höra något många gånger, på egen hand på grund nedsatt läsförmåga eller minne. Pennorna är till hjälp vid språkstörning och flerspråkighet.

Ordbok på datorn - Gustava, SAOL som båda "förlåter" felstavningar.

Ansiktsstyrning och Alternativ Kommunikation
För den som har svårt att kommunicera "som vanligt" FaceMouse, SymprintPictogram, Papunet på finska/svenska.

Skriva och läsa med bildstöd Symwriter eller Communicate: in Print

Hörselstöd ger koncentration för den som har en uppmärksamhetsproblematik. Elever säger sig bli tryggare när de hör vad läraren säger. Läs om Comfort Audio som med Comfort Focus hade ett projekt med Norrköpings Skoldatatek.
Här exempel på fler röstutjämningssystem:
Linkx XTour från IRIS Hjälpmedel
Redcat från Redport
FrontRow frånFrölunda Data.

http://www.ungkompensation.se/ är en webbplats med bra information om alternativa verktyg.

 

Skriv ut E-post

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek